Ansatte

Her finner du oversikt over ansatte ved HI. 

A

Aakre, Ove Misje

Fartøyinstrument
41470169

Aakre, Inger

Matsikkerhet og ernæring
55238500

Aalborg, Kim

Bunnsamfunn
55238500

Aamaas, Egil

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Aarbakke, Torny

Kommunikasjon og samfunnskontakt
90854462

Aarflot, Johanna Myrseth

Økosystemprosesser
41104205

Aas, Kirsten

Stasjon Austevoll
97575998

Aase, Vermund

F/F Johan Hjort
55238500

Aase, Therese

Miljøkjemi
95909908

Aase, Anne Margrethe

Prøvemottak og fartøylaboratorier
93609851

Aasen, Asbjørn

F/F Dr. Fridtjof Nansen
92037617

Abdulkader, Bashir

Næringsstoff lab
46859261

Adam, Anne-Catrin

Behov og velferd
99306634

Aga, Torfinn

Stasjon Matre
41505052

Agnalt, Ann-Lisbeth

Bentiske ressurser
48867521

Albert, Ole Thomas

Dyphavsarter og bruskfisk
99626002

Albretsen, Jon

Oseanografi og klima
91304222

Alfstad, Børge

Stasjon Bergen
93201295

Algrøy, Kari

Stasjon Austevoll
55238500

Alix, Maud

Reproduksjon og utviklingsbiologi
94165838

Alrabeei, Salah

Fiskeridynamikk
55238500

Alvarez, Jaime

Pelagisk fisk
90161589

Alvheim, Oddgeir

Havforskning i utviklingsland
55238500

Alvheim, Anita Røyneberg

Matsikkerhet og ernæring
55238500

Andersen, Sissel

Bentiske ressurser
46838041

Andersson, Eva

Reproduksjon og utviklingsbiologi
92090514

Andreassen, Ståle

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Andreassen, Håkon

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Angell, Luke

Norsk marint datasenter
94780679

Angelskår, Øyvind

Norsk marint datasenter
97956918

Araujo, Pedro

Behov og velferd
95285039

Arneberg, Per

Økosystemprosesser
93247562

Ask, Kjersti

Næringsstoff lab
41464459

Asplin, Lars

Oseanografi og klima
99404871

Aune, Ida Margrethe

Matsikkerhet og ernæring
55238500

Axelsen, Bjørn Erik

Programdirektør
97144940

Ayllon, Fernando

Populasjonsgenetikk
97619648

Azad, Atabak Mahjour

Fremmed- og smittestoff
95777253