Ansatte

Her finner du oversikt over ansatte ved HI. 

H

Peder Palmstrøm Hald

Administrative servicefunksjoner
55238500

Elvar H. Hallfredsson

Dyphavsarter og bruskfisk
92609745

Kim Halvorsen

Økosystemakustikk
40016601

Kristin Hamre

Behov og velferd
48185034

Nils Olav Handegard

Økosystemakustikk
95854057

Tanja Hanebrekke

Populasjonsgenetikk
94867549

Rita Hannisdal

Sjømat og ernæring
95795468

Tom Hansen

Reproduksjon og utviklingsbiologi
91380550

Cecilie Hansen

Økosystemprosesser
98431016

Pia Kupka Hansen

Bentiske ressurser
99533955

Agneta Hansen

Populasjonsgenetikk
55238500

Jan Erik Hansen

F/F Kronprins Haakon
55238500

Kaare Hansen

Norsk marint datasenter
41367943

Johnny Peder Hansen

F/F Kronprins Haakon
55238500

Hege Øverbø Hansen

Dyphavsarter og bruskfisk
48283832

Hege Haraldsen

Sjømat og ernæring
46611936

Alf Harbitz

Dyphavsarter og bruskfisk
55238519

Torstein Harboe

Reproduksjon og utviklingsbiologi
98833005

Siri Hartvedt

Sjøpattedyr
92602017

Alison Harvey

Populasjonsgenetikk
91142061

Arne Hassel

Bunnsamfunn
55238578

Esmael Musema Hassen

Norsk marint datasenter
55238534

Anette Hatland

Dokumentsenteret
91147563

Siren Hatland

Prøvemottak og fartøylaboratorier
47914936

Tore Haug

Sjøpattedyr
95284296

Øyvind Haug

F/F Johan Hjort
55238500

Anne Grethe Hauge

Administrative servicefunksjoner
95176659

Marie Hauge

Kommunikasjon og samfunnskontakt
97568384

Åshild Hauge

F/F Kristine Bonnevie
55238500

Terje Haugland

Fartøyinstrument
55322946

Karen Haugvaldstad

Sjømat og ernæring
55238500

Lise Heggebakken

Dyphavsarter og bruskfisk
47977296

Espen Heggland

Stasjon Matre
55238500

Mikko Heino

Populasjonsgenetikk
55238500

Florian Helbig

Kommunikasjon og samfunnskontakt
55238500

Unni Klepsvik Helgesen

Administrative servicefunksjoner
91561813

Joakim Helland

Fiskeridynamikk
55238500

Kristin Helle

Dyphavsarter og bruskfisk
90959646

Lea Marie Hellenbrecht

Smittespredning og sykdom
55238500

Dag Hellesnes

Fartøyinstrument
47457824

Gro-Ingunn Hemre

Fiskeernæring, trygg og sunn sjømat
48185035

Agnethe Hertzberg

Kjemi og fremmedstoff lab
40041301

Jan Hinriksson

Fiskeridynamikk
48002939

Siri Hinteregger

Sjømat og ernæring
40604112

Audun Hjertager

Fiskeridynamikk
92218389

Robin Hjertenes

F/F Kronprins Haakon
55238500

Solfrid Sætre Hjøllo

Økosystemprosesser
95167326

Beate Hoddevik

Kommunikasjon og samfunnskontakt
90821630

Alf Håkon Hoel

Akvakultur - miljø og teknologi
55238500

Elisabeth Holen

Behov og velferd
95241633

Else Holm

Bunnfisk
92437647

Arne Johannes Holmin

Økosystemakustikk
99578035

Eivind Holtan

Stasjon Bergen
94198292

Børge Holte

Bunnsamfunn
91630856

Stine Hommedal

Kommunikasjon og samfunnskontakt
95286052

Robinson Hordoir

Oseanografi og klima
90627189

Per Arne Horneland

Oseanografi og klima
90678782

Oddgeir Hov

Prosjektstøtte
97141096

Helge Hove

Fremmed- og smittestoff
95232174

Terje Hovland

Oseanografi og klima
99701003

Nils Hufthammer

F/F Kristine Bonnevie
55238500

Kjell Hufthammer

F/F Kronprins Haakon
55238500

Vivian Husa

Bentiske ressurser
91538429

Geir Huse

Marine økosystemer og ressurser
41283841

Irene Huse

Bunnfisk
41251661

Katrine Husebø

F/F Kronprins Haakon
55238500

Mats Huserbråten

Oseanografi og klima
55238500

Berengere Husson

Økosystemprosesser
91750944

Hege Huus

Regnskap
98860957

Malthe Hvas

Dyrevelferd
48889321

Carsten Hvingel

Bentiske ressurser
95980565

Kim Hyeongji

Økosystemakustikk
45078868

Fredrik Håkonsholm

Fremmed- og smittestoff
55238500

Aron Håpoldøy

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Hannes Höffle

Dyphavsarter og bruskfisk
46817847

Åge Høines

Pelagisk fisk
91604952