Ansatte

Her finner du oversikt over ansatte ved HI. 

J

Anita Jacobsen

Prosjektstøtte
97953774

Anders Jakobsen

Kommunikasjon og samfunnskontakt
45633700

Øyvind Jakobsson

Norsk marint datasenter
92209692

Eeva Jansson

Populasjonsgenetikk
55238500

Anders Jelmert

Økosystemprosesser
47026565

Per Erik Jensen

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Gjertrud Jensen

Bunnsamfunn
45971145

Maria Jenssen

Bentiske ressurser
90129939

Reidar Johannesen

Fartøyinstrument
55238500

Lene Hop Johannessen

Kjemi og fremmedstoff lab
41465426

Tore Johannessen

Økosystemprosesser
47454973

Rune Johansen

Stasjon Flødevigen
93268026

Torild Johansen

Populasjonsgenetikk
97959302

Stein Andor Johansen

F/F Kristine Bonnevie
55238500

Robin Johansen

F/F Kronprins Haakon
55238500

Pål Thomas Johansen

F/F Kristine Bonnevie
55238500

Geir Odd Johansen

Økosystemprosesser
97060144

Ingrid Askeland Johnsen

Oseanografi og klima
41554820

Endre Johnsen

Næringsstoff laboratorium
90937170

Anne Liv Johnsen

Pelagisk fisk
93804766

Espen Johnsen

Økosystemakustikk
90606394

Mahmood Jokar

Fiskeridynamikk
55238500

Elizabeth Jones

Oseanografi og klima
40431174

Karen de Jong

Økosystemakustikk
90173537

Per Erik Jorde

Populasjonsgenetikk
98878146

Natoya Jourdain

Fiskeridynamikk
47483234

Claudia Junge

Dyphavsarter og bruskfisk
41860794

Kay Jørgensen

F/F Kronprins Haakon
55238500