Employees

Here you will find an overview of employees at IMR

A

Ove Misje Aakre

Fartøyinstrument
41470169

Kim Aalborg

Bunnsamfunn
55238500

William Aure Aannø

Smittespredning og sykdom
55238500

Torny Aarbakke

Public relations and
908 54 462

Tonje Eiane Aarsland

Sjømat i modellsystem
55238500

Tommy Aasen

Avsluttet-F/F G.O. Sars
55238500

Anne-Catrin Adam

Fish Nutrition,Requirement and
99306634

Maud Alix

Reproduksjon og utviklingsbiologi
94165838

Salah Alrabeei

Fiskeridynamikk
55238500

Oddgeir Alvheim

Avsluttet-Havforskning i utviklingsland
55238500

Anita Røyneberg Alvheim

Matsikkerhet og ernæring
48222285

Luke Michael Angell

Norsk marint datasenter
94780679

Øyvind Angelskår

Norsk marint datasenter
97956918

Pedro Araujo

Fish Nutrition,Requirement and
47645029

Atabak Mahjour Azad

Seafood safety and health,Contaminants and
95777253