Employees

Here you will find an overview of employees at IMR

A

Ove Misje Aakre

Fartøyinstrument
41470169

William Aure Aannø

Smittespredning og sykdom
55238500

Torny Aarbakke

Public relations and
908 54 462

Tonje Eiane Aarsland

Sjømat i modellsystem
55238500

Tommy Aasen

F/F Kronprins Haakon
55238500

Bashir Abdulkader

Næringsstoff laboratorium
96684902

Anne-Catrin Adam

Fish Nutrition,Requirement and
99306634

Maud Alix

Reproduksjon og utviklingsbiologi
94165838

Fernanda Almeida

Reproduksjon og utviklingsbiologi
55238500

Salah Alrabeei

Fiskeridynamikk
55238500

Oddgeir Alvheim

Avsluttet-Havforskning i utviklingsland
55238500

Anita Røyneberg Alvheim

Matsikkerhet og ernæring
48222285

Luke Michael Angell

Norsk marint datasenter
94780679

Øyvind Angelskår

Norsk marint datasenter
97956918

Pedro Araujo

Fish Nutrition,Requirement and
47645029

Kjersti Ask

Næringsstoff laboratorium
41464459

Karen Assmann

Oseanografi og klima
55238500