Cecilie Svanevik

Forsker
Telefon: 95972765

Jeg er fra Valestrand på Osterøy, men har lenge vært bosatt i Bergen. Jeg er utdannet biolog ved UiB, med spesialisering i zoologisk systematikk og fiskebiologi. Jeg har en master i «Ernæring hos akvatiske organismer i oppdrett», men hvor selve oppgaven min omhandlet bakterielle kvalitetsparametere under fangst av makrell. I 2015 ferdigstilte jeg min doktorgrad med fokus på mikrobiologi i pelagiske fiskerier. Siden 2015 har jeg hatt fokus på antibiotikaresistente bakterier i sjømat og i havet. 

Arbeidsområde

Abeider for tiden med å kartlegge antibiotikaresistente bakterier i sjømat og marint miljø gjennom ulike prosjketer. Blant annet leder jeg et prosjekt på oppdrag for Miljødirektoratet med fokus på antibiotikaresistens i forurensende områder. Jeg er aktiv i et internasjonalt prosjekt finansiert av EFSA hvor vi kartlegger kunnskapshull for etablering av risikovurdering av antibiotikaresistens i sjømat. 

I arbeider fortsatt med problemstillinger knyttet til min doktorgrad hvor jeg hadde fokus på bakteriell biota av pelagiske fiskearter og  kvalitetsredusere parametre under fangst og foredling. I tesen jeg jobber med har jeg undersøkt bakteriesammensetningen av Atlantisk makrell under fangst. Jeg har også undersøkt effekten av den parasittiske Anisakis larven inne i fiskefileter av kolmule, og hvordan bakterier funnet i disse larvene påvirker holdbarheten av farseprodukter. Jeg er ansvarlig for vår årlige overvåking av sykdomsfremkallende bakterier i kommersielle pelagiske fiskearter.

 

 

Publikasjoner

Faglige foredrag

2018

Multidrug-resistant Escherichia coli detected in marine bivalves harvested along the Norwegian coast

Didrik Hjertaker Grevskott, Cecilie Smith Svanevik, Bjørn Tore Lunestad
2018

AMR in Escherichia coli from seafood

Bjørn Tore Lunestad, Nachiket Marathe, Cecilie Smith Svanevik, Julia Storesund, Didrik Hjertaker Grevskott
2018

Bivalve mollusks as indicators of antibiotic resistant Escherichia coli in the marine environment

Bjørn Tore Lunestad, Didrik Hjertaker Grevskott, Cecilie Smith Svanevik
2018

Antibiotic resistance in the marine environment, oral presentation at III International Workshop on Fishing, Pollution and Environment

Bjørn Tore Lunestad, Didrik Hjertaker Grevskott, Cecilie Smith Svanevik
2018

The muscle-invading fish parasites introduce bacteria into fish muscle and affects the spoilage rate of minced fish products

Cecilie Smith Svanevik, Bjørn Tore Lunestad, Arne Levsen
2018

Are there any microbiota in lutefisk?

Bjørn Tore Lunestad, Didrik Hjertaker Grevskott, Irja Sunde Roiha, Cecilie Smith Svanevik
2018

AMR in indigenous bacteria in seafood - bivalves

Cecilie Smith Svanevik, Didrik Hjertaker Grevskott, Nachiket Marathe, Julia Endresen Storesund, Bjørn Tore Lunestad

Vitenskapelige artikler (NVI)

2018

Microbiota of lutefisk, a Nordic traditional cod dish with a high pH

Bjørn Tore Lunestad, Didrik Hjertaker Grevskott, Irja Sunde Roiha, Cecilie Smith Svanevik
Food Control 90 p. 312-316
2018

A survey of zoonotic nematodes of commercial key fish species from major European fishing grounds?Introducing the FP7 PARASITE exposure assessment study

Arne Levsen, Cecilie Smith Svanevik, Paolo Cipriani, Simonetta Mattiucci, Melanie Gay, Lee C Hastie, Ivana Buselic, Ivona Mladineo, Horst Karl, Ute Ostermeyer, Kurt Buchmann, Danjal Petur Højgaard, Angel F Gonzalez, Santiago Pascual, Graham J Pierce
Fisheries Research 202 p. 4-21
2018

Anisakis species composition and infection characteristics in Atlantic mackerel, Scomber scombrus, from major European fishing grounds ? reflecting changing fish host distribution and migration pattern

Arne Levsen, Paolo Cipriani, Simonetta Mattiucci, Melanie Gay, Lee C Hastie, Ken MacKenzie, Graham J Pierce, Cecilie Smith Svanevik, Danjal Petur Højgaard, Giuseppe Nascetti, Angel F Gonzalez, Santiago Pascual
Fisheries Research 202 p. 112-121
2017

Marine bivalve mollusks as possible indicators of multidrug-resistant escherichia coli and other species of the enterobacteriaceae Family

Didrik Hjertaker Grevskott, Cecilie Smith Svanevik, Marianne Sunde, Astrid Lousie Wester, Bjørn Tore Lunestad
Frontiers in Microbiology 8
2017

Introducing a Novel Media to Improve the Recovery of Culturable Bacteria from the Fish Parasite Anisakis spp. larvae (Nematoda: Anisakidae)

Cecilie Smith Svanevik, Bjørn Tore Lunestad
Current Microbiology 74 p. 1043-1048
2016

An Outbreak of Norovirus Infection from Shellfish Soup Due to Unforeseen Insufficient Heating During Preparation

Bjørn Tore Lunestad, Amund Måge, Irja Sunde Roiha, Mette Myrmel, Cecilie Smith Svanevik, Arne Duinker
Food and Environmnetal Virology p. 1-4
2016

The species accuracy of the Most Probable Number (MPN) European Union reference method for enumeration of Escherichia coli in marine bivalves

Didrik Hjertaker Grevskott, Cecilie Smith Svanevik, Astrid Lousie Wester, Bjørn Tore Lunestad
Journal of Microbiological Methods 131 p. 73-77
2015

Microbiological assessment along the fish production chain of the Norwegian pelagic fisheries sector - Results from a spot sampling programme

Cecilie Smith Svanevik, Irja Sunde Roiha, Arne Levsen, Bjørn Tore Lunestad
Food microbiology (Print) 51 p. 144-153
2015

Time trends in the prevalence of Escherichia coli and enterococci in bivalves harvested in Norway during 2007-2012

Bjørn Tore Lunestad, Sylvia Frantzen, Cecilie Smith Svanevik, Irja Sunde Roiha, Arne Duinker
Food Control 60 p. 289-295
2015

Microbiological water examination during laboratory courses generates new knowledge for students, scientists and the government

Cecilie Smith Svanevik, Bjørn Tore Lunestad
FEMS Microbiology Letters 362
2014

Effect of Anisakis simplex (sl) larvae on the spoilage rate and shelf-life of fish mince products under laboratory conditions

Cecilie Smith Svanevik, Bjørn Tore Lunestad, Arne Levsen
Food Control 46 p. 121-126
2013

The role of muscle-invading anisakid larvae on bacterial contamination of the flesh of post-harvest blue whiting (Micromesistius poutassou)

Cecilie Smith Svanevik, Arne Levsen, Bjørn Tore Lunestad
Food Control 30 p. 526-530
2011

Characterisation of the microbiota of Atlantic mackerel (Scomber scombrus)

Cecilie Smidt Svanevik, Bjørn Tore Lunestad
International Journal of Food Microbiology 151 p. 164-170

Kapitler og bøker

2017

Indicator bacteria from food

Madelaine Norström, Jannice Schau Slettemeås, Gro Skøien Johannessen, Cecilie Smith Svanevik, Bjørn Tore Lunestad, Anne Margrete Urdahl
p. 63-75

Rapporter og avhandlinger

2018

Kartlegging av antibiotikaresistente bakteriar i marine skjel

Cecilie Smith Svanevik, Didrik Hjertaker Grevskott, Lena Skår Bernssen, Bjørn Tore Lunestad, Monica Sanden
2015

Microbiological aspects of Fish handling and processing in the Norwegian pelagic sector

Svanevik, Cecilie Smith
2011

Program for overvåkning av fiskefôr - årsrapport 2011

Marit Espe, Amund Maage, Cecilie Smith Svanevik, Robin Ørnsrud, Bjørn Tore Lunestad

Poster

2019

Marine bivalves as sentinel tools for antimicrobial resistance surveillance in Norway

Cecilie Smith Svanevik, Didrik Hjertaker Grevskott, Anne Margrete Urdahl, Nachiket Marathe, Bjørn Tore Lunestad
2018

Chitin enhances conjugal transfer in vitro from Escherichia coli J53 to Vibrio cholerae O1 El tor in seawater

Didrik Hjertaker Grevskott, Cecilie Smith Svanevik, Henning Sørum, Marianne Sunde, Bjørn Tore Lunestad
2018

Screening for antibiotic resistance in the marine environment

Cecilie Smith Svanevik, Didrik Hjertaker Grevskott, Nachiket Marathe, Bjørn Tore Lunestad
2018

Screening for antibiotic resistant bacteria in the marine environment applying marine bivalves

Cecilie Smith Svanevik, Didrik Hjertaker Grevskott, Lena Skår Bernssen, Bjørn Tore Lunestad
2018

chitin enhances conjugal transfer in vitro from Escherichia coli J53 to Vibrio cholerae =1 El tor in seawater

Grevskott Didrik H, Cecilie Smith Svanevik, Henning Sørum, Marianne Sunde, Bjørn Tore Lunestad
2017

Multidrug-resistant Escherichia coli and other Enterobacteriaceae species detected in marine bivalves

Didrik Hjertaker Grevskott, Cecilie Smith Svanevik, Marianne Sunde, Astrid Louise Wester, Bjørn Tore Lunestad
2017

Isolation and characterisation of Shiga toxin-producing Escherichia coli from Norwegian bivalves

Carlota Cedillo Martin, Bjørn Tore Lunestad, Cecilie Smith Svanevik, Camilla Sekse, Gro Skøien Johannessen
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)