Terje Svåsand

No image
Forskningssjef
Telefon: 99489985
Avdeling: Akvakultur 1018

Curriculum Vitae

Jeg har mer enn 30 års erfaring med havbruksforskning og hvorav nærmere 25 år som forskningsleder, og har koordinert en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter. Arbeidet har inkludert marin yngelproduksjon, havbeite, kystøkologi, interaksjoner mellom havbruk og miljø og bærekraftig havbruk. Jeg har en bred oversikt over bærekraftig havbruk, og har siden 2013 koordinert forskning og råd fra Havforskningsinstituttet til Nærings og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Jeg har publisert rapporter, artikler og redigert bøker om en rekke emner innen mitt forskningsfelt.

Arbeider med

Effects of aquaculture on wild populations, Coastal ecosystems, Mesocosmos studies, Research administration

Curriculum Vitae

EDUCATION
1983
Cand. scient., Institute of Fisheries Biology, University of Bergen.
1992
Dr. philos., Institute of Fisheries and Marine Biology, University of Bergen.
Thesis ”Enhancement studies of coastal cod, Gadus morhua L. Recruitment, migration, and mortality”

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2007-                  Head of research group “Population Genetics and ecology”
2004-2006         Head of research group “Population Genetics”
2002- 2003        Principal scientist (1183), Division of Genetics and Ecology of Cultured Species
1993-2002         Head of Division, Division of Genetics and Ecology of Cultured Species
1992-1993         Programme manager, Programme 9 – Culture-based fisheries
1987-present    Research scientist (tenured), Institute of Marine Research
1983-1987         Research scientist (temporary position), Institute of Marine Research

RECENT PUBLICATION

Paulsen H., Kjesbu, O.S., Bühler, V., Case, R.A., Clemmesen, C., Carvalho, G.R., Hutchinson, W.F. Moksness, E., Otterå, H., Thorsen, A., Svåsand, T. (2008). Effects of egg size, parental origin and feeding conditions on growth of larval and juvenile cod (Gadus morhua L.) Journal of Fish Biology (in press).

Busch, K.E.T., Folkvord, A., Otterå, H., Hutchinson, W.F., & Svåsand, T. in press. Effects of female spawning experience and larval size on feeding and growth of cod larvae Gadus morhua L. reared in mesocosms. Marine Biology Research, 5: 286-296.

Jørstad, K.E., van der Meeren, T., Paulsen, O.I., Thomsen, T., Svåsand, T. 2008. Escapement" of eggs from farmed cod spawning in net pens and offspring intermingling with natural spawned larvae. Reviewes in Fisheries Science 6: 305–315.

Jørstad, K. E.; Dahle, G.; Agnalt, A. L.; Otterå, H.; van der Meeren, T.; Fevolden, S. E.; Fjalestad, K. T.;Knutsen, H.; SvÅsand, T. (2007). Establishment of a biobank on Atlantic cod (Gadus morhua) in the Northeast Atlantic. Aquaculture 272: 272-273.

Chase, R., Hutchinson, W.F., Hauser, L., Bühler, V., Clemmesen, C., Dahle, G., Kjesbu, O.S.,Moksness, E., Otterå, O., Paulsen, H, Svåsand, T., Thorsen,. A and Carvalho, G.R (2006). Association between growth and Pan I genotype within Atlantic cod (Gadus morhua) full sib families. Transactions of the American Fisheries Society 135, 241-250.

Jørstad, K.E., Karlsen, Ø., Svåsand, T., and Otterå, H. (2006). Comparison of growth rate between different protein genotypes in Atlantic cod, Gadus morhua, under farming conditions. ICES Journal of Marine Science 63, 235-245

Samuelsen, O.B., Nerland, A.H., Jørgensen, T., Schrøder, M.B., Svåsand, T., Bergh, Ø. (2006). Viraland bacterial diseases of Atlantic cod Gadus morhua, their prophylaxis and treatment: a review. Diseases of Aquatic Organisms, 71:239-254

Uglem, I., Belchier, M., and Svåsand, T. (2005). Age determination of European lobsters (Homarus gammarus L.) by histological quantification of lipofuscin. Journal of crustacean biology 25, 95–99.

Agnalt, A.L. Jørstad, K.E., Kristiansen, T., Nøstvold, E., Farestveit, E., Næss, N., Paulsen, O.I., and Svåsand, T. (2004). Enhancing the European lobster (Homarus gammarus) at Kvitsøy Islands:Perspectives of rebuilding Norwegian stocks In: Stock Enhancement and Sea Ranching – Developments, pitfalls and opportunities. Second edition. (eds. K M. Leber., S. Kitada, H.L. Blankenship, and T. Svåsand). Fishing News Books, Blackwell Science Ltd, pp. 415-426.

Jørstad, K.E., Prodöhl, P., Agnalt, A.-L., Apostolidis, A., Triantaphyllidis, Farestveit, E. Kristiansen, T., Mercer, J. and Svåsand, T. (2004). Sub-arctic populations of European lobster (Homarus gammarus) in northern Norway. Environmental Biology of Fishes 69, 223-231.

Svåsand, T. (2004). Why juvenile quality and release strategies are important factors for success in stock enhancement and sea ranching. In: Stock Enhancement and Sea Ranching – Developments, pitfalls and opportunities. Second edition. (eds. K M. Leber., S. Kitada, H.L. Blankenship, and T. Svåsand). Fishing News Books, Blackwell Science Ltd, pp. 61-70.

Svåsand, T, Agnalt, A.L., Borthen, J., Heggberget, T. and Skilbrei. O. S. (2004) An integrated development programme for marine stocking: the Norwegian example. In: Marine ranching (eds. Bartley., D.M and Leber, K.M.) FAO Fish. Tech. Paper, 429 19-72.

Svåsand, T. and Moksness, E. (2004). Marine Stock Enhancement and Sea-Ranching, In: Culture ofcold-water marine fish, pp. 475-486. (eds. E Moksness, E. Kjørsvik & Y. Olsen). Fishing News Books, Blackwell Science Ltd., 528 pp.

Svåsand, T. Otterå, H., and Taranger, G.L. (2004). Atlantic cod (Gadus morhua) , In: Culture of cold-water marine fish), pp 433-444. (eds. E. Moksness, E. Kjørsvik & Y. Olsen). Fishing News Books, Blackwell Science Ltd, 528 pp.

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)