Stepan Boitsov

Forsker
Telefon: 92244996
Avdeling: Miljøkjemi 2560

Arbeider med

Kjemiske analyser av organiske miljøgifter i det marine miljøet.

Teknikker: GC-MS o.l.

Analytter: PAH og andre hydrokarboner, bromerte flammehemmere, alkylfenoler, PCB og pestisider, hydroksylerte PAH

Matriser: sedimenter, fisk, skalldyr, sjøvann

Curriculum Vitae

1996: B.Sc.-grad i biofysikk, Statens Tekniske Universitet i St. Petersburg, Russland.
1998: M.Sc.-grad i kjemi, Universitetet i Bergen, Norge.                                                                                     2002: Ph.D.-grad i kjemi, Universitetet i Bergen, Norge.

UTVALGTE PUBLIKASJONER

Boitsov, S., Petrova, V., Jensen, H.K.B., Kursheva, A., Litvinenko, I., Klungsøyr, J.: "Sources of polycyclic aromatic hydrocarbons in marine sediments from southern and northern areas of the Norwegian continental shelf". Mar.Env.Res. 2013, 87-88, 73-84.

Boitsov, S., Petrova, V., Jensen, H.K.B., Kursheva, A., Litvinenko, I., Chen, Y., Klungsøyr, J.: "Petroleum-related hydrocarbons in deep and subsurface sediments from South-Western Barents Sea". Mar.Env.Res. 2011, 71, 357-368.

Jensen, H.K.B., Boitsov, S., Finne, T.E., Thorsnes, T., Knies, J., Klungsøyr, J.: "Trusler mot miljøet – forurensning og fiskeripåvirkning". Kapittel 8 i: "Til bunns i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten". MAREANO 2010, 82-87.

Boitsov, S., Jensen, H.K.B., Klungsøyr, J.: ” Natural background and anthropogenic inputs of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in sediments of South-Western Barents Sea”. Mar.Env.Res. 2009, 68, 236-245.

Boitsov, S., Jensen, H.K.B., Klungsøyr, J.: ” Geographical variations in hydrocarbon levels in sediments from the Western Barents Sea”. Norw.J.Geol. 2009, 89, 91-100

Boitsov, S., Mjøs, S.A., Meier, S.: ”Identification of estrogen-like alkylphenols in produced water from offshore oil installations”. Mar. Env. Res. 2007, 64, 651-665

Mjøs, S.A., Meier, S., Boitsov, S.: ”Alkylphenol retention indices”. J. Chromatogr. A 2006, 1123, 98-105

Boitsov, S., Klungsøyr, J., Svardal, A., Meier, S.: “Gas chromatography-mass spectrometry analysis of alkylphenols in produced water from offshore oil installations as pentafluorobenzoate derivatives”. J. Chromatogr. A 2004, 1059, 131-141

UTVALGTE FAGLIGE RAPPORTER

Boitsov, S., Klungsøyr, J.: "Undersøkelser av organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området 2011." Rapport fra Havforskningen 2012, 1-2013. S. 42.

Boitsov, S., Klungsøyr, J., Dolva, H.: "Erfaringer etter oljeutslipp langs kysten av Norge." Rapport fra Havforskningen 2012 (23), Havforskningsinstituttet, Bergen, S. 34.

Fossum, P., Mork, K.A., Tverberg, V., Boitsov, S., Heldal, H.E., Bagøien, E., Rønning, J., Slotte, A., Vollen, T., Wienerroither, R., Dahle, G., Buhl-Mortensen, P., Øien, N., Øigård, T.A., Fauchald, P.: "Beskrivelse av miljø og levende marine ressurser i havområdene ved Jan Mayen." Rapport fra Havforskningen 2012 (16), Havforskningsinstituttet, Bergen, S. 120

Boitsov, S., Klungsøyr, J.: "Undersøkelser av hydrokarboner i sedimenter fra MAREANO-området 2010". Rapport fra Havforskningen 2012 (11), S. 50.

Boitsov, S., Klungsøyr, J.: "Undersøkelse av oljeforurensning i marint miljø etter havariet av lasteskipet ”Godafoss”. Havforskningsinstituttet 2011, Bergen, S. 19.

Boitsov, S., Jensen, H.K.B., Klungsøyr, J.: "Undersøkelser av hydrokarboner i sedimenter fra MAREANO-området 2006-2009". Fisken og havet, særn. 4-2011. S. 82.

Boitsov, S.: "Intercalibration of the analytical method for alkylphenols in produced water". Rapport fra Havforskningen 2010 (5), Havforskningsinstituttet, Bergen, S. 41.

Boitsov, S., Klungsøyr, J., Steen, H.: "Oppfølgingsundersøkelse av forurensning i blåskjell ved lasteskipet ”Full City” – Rapport 3. Havforskningsinstituttet 2010, Bergen, S. 15.

Klungsøyr, J., Dahle, S., Thomas, D., Bambulyak, A., Boitsov, S.: "Sources, inputs and concentrations of petroleum hydrocarbons, polycyclic aromatic hydrocarbons, and other contaminants related to oil and gas activities in the Arctic". Kapittel 4 i: "Assessment 2007: Oil And Gas Activities in the Arctic – Effects and Potential Effects". Arctic Monitoring and Pollution Program (AMAP) 2010, vol. 2, Oslo. Ss. 4_1-4_86.

Boitsov, S., Klungsøyr, J.: "Oppfølgingsundersøkelse av oljeforurensning i marint miljø ved lasteskipet "Full City". Rapport fra Havforskningen 2010 (3), Havforskningsinstituttet, Bergen, S. 25.

Boitsov, S., Klungsøyr, J.: ”Undersøkelse Undersøkelse av oljeforurensning i marint miljø etter havariet av lasteskipet ”Full City”. HI rapport 14.09.2009, S. 20.

Boitsov, S., Klungsøyr, J.: ”Undersøkelse av forurensninger i marint miljø rundt vraket av krysseren ”Murmansk”.” HI rapport 06.10.2008, S. 26.

Boitsov, S., Klungsøyr, J., Jensen, H.K.B.: “Concentrations of petroleum hydrocarbons in sediments and seawater from the Barents and Norwegian Seas 2003–2005”. Fisken og havet, særn. 3-2007. S. 46.

Boitsov, S. Kapittel 4.3 ”Organiske miljøgifter - nye utfordringar”, i: Iversen, S., Fossum, P., Gjøsæter, H., Skogen, M., Toresen, R. (Eds.) Havets ressurser og miljø 2006. Fisken og havet, særn. 1-2006, 166-168

Temasider

Faggrupper

Prosjekter

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)