Maria Jenssen

No image
Overingeniør
Telefon: 90129939
Avdeling: Bentiske ressurser 2120

Arbeider med

Kongekrabbe og snøkrabbe

  • Toktaktivitet
  • Mageprøver
  • Merking og gjenfangst
  • Mottar data fra fiskeriene

Stort kamskjell og haneskjell

  • Toktaktivitet
  • Aldersbestemming av haneskjell

Snabeluer

  • Aldersbestemming

Gytefeltkartlegging

  • Toktaktivitet
  • Artsidentifisering av fiskeegg og larver

Tillitsvalgtarbeid

  • Leder av Teknas etatsforening ved Havforskningsinstituttet

Curriculum Vitae

Desember 2005 - : Havforskningsinstituttet, overingeniør, 100%.

April - desember 2005: Havforskningsinstituttet, avdelingsingeniør, midlertidig engasjement.

Januar - April 2005: Universitetet i Tromsøs studentbarnehager, tilkallingsvikar.

Desember 2004: Cand. Scient fra Norges fiskerihøgskole i marin økologi og zoologi. Tittel: ”The fauna associated with a Chlamys islandica bed in Porsangerfjord, Northern Norway. – Spatial and temporal variation.”

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)