Hopp til hovedteksten
Hav
Utskriftsvennlig versjon

Konturene av et gyteinnsig?

Gyteloddetoktet 2009 går nå mot slutten for både ”Libas” og ”Eros”. Vi er på vei til Tromsø med mengder av spennende data som skal analyseres de nærmeste månedene. Resultatene og alt vi har lært vil komme i en fullstendig rapport litt senere.


 

Kart som viser området der vi fant tynne slør med lodde rett over bunnen som grønn firkant med tverrstriper.

Årets tokt er det tredje i en serie tokt med formål å teste om det er mulig å anslå gytebestanden av lodde med et akseptabelt usikkerhetsnivå basert på et akustisk tokt rett før gyteperioden. I tillegg har toktene frembrakt massevis av nyttig kunnskap om loddas gytevandring og utbredelse før gytingen setter i gang langs kysten.

Vi fant den til slutt

I går fant ”Eros” lodde i et område langs den siste kursen fra ca 71°09’N / 26°44’Ø til ca. 71°48’N / 26°25Ø, mellom Nordkapp og Nordkynhalvøya og utover. Lodda sto i et tynt slør på ca 200 ¬– 280 meters dyp, så vidt synlig på ekkoloddet (se ekkogram). Over og innimellom dette laget sto det en del stor torsk og hyse.
Lodda er en nøkkelart i økosystemet i Barentshavet og lever et farlig liv som fristende middag for større fisk. Dette kommer tydelig frem på ekkoloddbildet og magene til de større fiskene som ble tatt i trålprøven i området var smekkfulle av lodde.


Bildet viser registreringene av loddesløret på ekkoloddet, lodda som tynn blågrønn ”røyk” over bunnen og i små stimer litt lenger opp, Den større fisken sees over og innimellom lodda som kraftige brune flekker.

En hemmelighetsfull fisk

Kan dette være konturene av en kommende gytevandring? Som dere ser av kartet ligger dette området rett sør for lodderegistreringen som ble gjort på første del av toktet. Er dette en av veiene som lodda følger inn til kysten? Vi kan ikke utelukke at det kommer lodde andre veier også, og kanskje i større mengder. Dette er vanskelig å forutsi, for lodda holder godt på sine hemmeligheter, men med materialet som er samlet inn de siste årene skal vi prøve å fravriste den noen av dem. Uansett, blir det ekstremt spennende å følge med de kommende månedene for å se hvor og når de virkelig store gyteinnsigene kommer.

Alle toktdeltagerne takkes for innsatsen, uten dere hadde vi ikke fått til stort. En stor takk rettes også mannskapet på ”Libas” og ”Eros” for kjempeinnsats. Ingen oppgave har vært for stor og de har vært velvilligheten selv. Deres gjestfrihet og omtanke kjenner ingen grenser.

Geir Odd Johansen, toktleder "Eros"


 

Fakta om lodde

Latinsk navn: Mallotus villosus
Andre norske namn:
Hannfisk kallast faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien Osmeridae
Maks storleik: Sjeldan over 20 cm og 50 gram
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år
Leveområde: Barentshavet
Hovudgyteområde: Kystnært ved Troms, Finnmark og Kolahalvøya
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida.

Lodde i Barentshavet