Kronprins Haakon

Kronprins-Haakon.jpg

Den norske regjeringen besluttet i oktober 2012 å bygge et nytt isgående fartøy. Skipet er bygget av det italienske verftskonsernet Fincantieri og ble sjøsatt i Italia i februar 2017. Den 2. januar 2018 ankom FF "Kronprins Haakon" Bergen.

Etter utprøving og ferdigstilling i Norge, startet fartøyet på første ordinære tokt til Polhavet i august 2018.
 
Fartøyets hjemmehavn er Tromsø, med Norsk Polarinstitutt som formell eier på vegne av den norske stat. UiT Norges arktiske universitet blir største bruker av skipet, mens Havforskningsinstituttet bemanner og drifter det.
 
Fartøyet har en besetning på 16 sjøfolk og 2 instrumentteknikere. I tillegg er det plass til 37 forskere/toktpersonell. Skipet har en rekkevidde på 15 000 nautiske mil (t/r Tromsø-Cape Town), det vil si at det kan seile i 65 døgn sammenhengende uten bunkring. Det har isbryterklasse og kan gå i 3,5 knop i én meter tykk is.
 
Om bord er det 15 laboratorier, 4 kjølerom og 2 fryserom. Midt i fartøyet er det en moonpool, dvs. et åpent basseng slik at utstyr kan settes ned også i is eller dårlig vær. Fartøyet har også landingsplass for helikoptre.

Les mer på fartøyets prosjektside Her finner du detaljert info om hele byggeprosessen, 

Fakta:

Lengde:100 meter
Bredde:21 meter
Pris:1,4 milliarder nkr
Ferdig:vinteren 2018