Kronprins Haakon

Kronprins-Haakon.jpg

Den norske regjeringen besluttet i oktober 2012 å bygge et nytt isgående fartøy. Havforskningsinstituttet er ansvarlig for prosjektet og Rolls Royce Marine har tegnet det. "Kronprins Haakon" blir et av verdens mest avanserte forskningsfartøy. Kostnadsrammen er på ca. 1,4 milliarder kroner, eller ca. 175 millioner euro. Tromsø blir hjemmehavn for fartøyet, med Norsk Polarinstitutt som formell eier, på vegne av den norske stat. Skipet er planlagt levert i andre halvdel av 2017, og vil være klart for vitenskapelige tokt i begynnelsen av 2018. UiT Norges arktiske universitet blir største bruker av skipet.

Følg byggeprosessen på fartøyets prosjektside

Fakta:

Lengde:100 meter
Bredde:21 meter
Pris:1,4 milliarder nkr
Ferdig:vinteren 2018