Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Dårlig vær i starten

Etter en del dårlig vær i begynnelsen har vi kommet godt i gang med toktet om bord i ”Libas”. Vi har gått nordøstover fra Kirkenes og er nå på vei rett nordover langs grensen til den russiske økonomiske sone.
 

Av Elena Eriksen, toktleder på "Libas"

Akustiske undersøkelser viser at det har vært en blanding av moden og umoden lodde som har stått sammen med 2008-årsklassen av torsk.

Figurene nedenfor viser lengdefordelingen på de tre første stasjonene, med moden lodde nærmest land, umoden lodde på 73-graden og en blanding av umoden og moden lodde lengst ute.

Fakta om lodde

Latinsk navn: Mallotus villosus
Andre norske namn:
Hannfisk kallast faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien Osmeridae
Maks storleik: Sjeldan over 20 cm og 50 gram
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år
Leveområde: Barentshavet
Hovudgyteområde: Kystnært ved Troms, Finnmark og Kolahalvøya
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida.

Lodde i Barentshavet