Hopp til hovedteksten
Lodde
Utskriftsvennlig versjon

Vinterloddetoktet er i gang

Vinterloddetoktet startet lørdag 2. februar. Vi går langs Finnmarkskysten og kartlegger utbredelsen av ungsild. Vi samler ekkolodd- og sonardata for å studere akustisk målstyrke av ungsild ved flere frekvenser. Senere vil dataene bli brukt til å gjenkjenne sild i loddeområder og separere sA-verdier fra sild fra sA-verdier for lodde. sA-verdier er styrken av den tilbakespredte lyden fra fisken, når den blir truffet av lydstrålen fra ekkoloddet.

350_hunnlodde.jpg

Hunnlodde.

Sildeundersøkelser

I går observerte vi sildestimer. Den første stimen var ganske stor, og ga en sA-verdi* på 29 000 m2/nautisk mil2. Stimen bestod av sild av ulike størrelser (20-31 cm) og aldersgrupper (2-5 år). Den andre sildestimen ble observert seint på kvelden. Stimen var mindre, men nesten alle individene var store (25-32 cm) og modne, de fleste fiskene var 4-åringer, med innblanding av 5- og 6-åringer.

Temperatur og andre aktiviteter

Temperaturmålingene fra mini CTD-sondene vi sender ned viser at det er varmt i havet, temperaturen varierer mellom 5,5 og 7,0 grader i alle dyp.

Vi har også studert mageinnhold for å se hva torsken hadde spist til middag. Denne gangen hadde den forsynt seg med småsild (ca. 10 cm), storhavnål (20-25 cm) og reker. Det er lite kjent at noen fiskearter spiser storhavnål, men vi fikk denne unike torsken.

Gytelodde nord for Sørøya

Etter at vi så ett år gammel sild i torskemagene, ønsket vi selvsagt å tråle for å bekrefte at der er flere 1-åringer. En overraskelse ventet på oss ved havets bunn. Vi fisket på 320 m dyp og fikk gytelodde (15-20 cm), ungsild (7-17 cm) og flere fiskearter i fangsten i dag. Nå lurer vi på hva som førte lodda mot land så tidlig, har den kanskje overvintret som 1-åring ved kysten og klart å overleve det store beitepresset fra større fisk?

350_hannlodde.jpg

Hannlodde.

Forskningsplattform

For dette oppdraget har Havforskningsinstituttet leid "Eros", et moderne fartøy på 250 fot og maskinkraft på 6.600 hk MAK. "Eros" har ca. 100 års erfaring med fiske. Den første "Eros", en liten fiskeskøyte på 46 fot og 18 hk Alpha, var bygd i 1917. Siden ble fem båter døpt for "Eros". I løpet av sin lange historie drev de med hvalross- og selfangst, håbrann-, størje-, silde- og kolmulefiske. 

Mannskapet om bord på "Eros" kan sine ting og det er imponerende hvordan de fanget stimen vi passerte for en stund siden.

Elena Eriksen og Sigurd Tjelmeland

*) sA-verdier = lydintensiteten som fiskene under båten reflekterer som ekko når de blir truffet av lydpulsene fra ekkoloddet, summert over dyp og utseilt distanse. Senere i databehandlingen fordeles disse verdiene på de artene en har i undersøkelsesområdet. Dette målet kalles for arealekkomengde, og har enheten m2/nautisk mil2.

Fakta om lodde

Latinsk navn: Mallotus villosus
Andre norske namn:
Hannfisk kallast faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien Osmeridae
Maks storleik: Sjeldan over 20 cm og 50 gram
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år
Leveområde: Barentshavet
Hovudgyteområde: Kystnært ved Troms, Finnmark og Kolahalvøya
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida.

Lodde i Barentshavet