Hopp til hovedteksten
G.O. Sars
Foto: Kjetil Veivåg
Utskriftsvennlig versjon

Blant verdens mest avanserte forskningsfartøy

Håver, tråler, tauefarkoster, laboratoriearbeid og forsøk. På Transatlantisk forskningstokt skjer alt om bord på forskningsfartøyet ”G.O Sars”. Ti år gammel er båten fortsatt blant verdens mest avanserte forskningsfartøy. 

Fartøyet er godt utstyrt for mange typer undersøkelser og har vært på to store ekspedisjoner tidligere. Nå er den ute på ny ekspedisjon for å undersøke fire havområder; Norskehavet, Islandshavet, Irmingerhavet og Labradorhavet.
 
Dieselmotorene er både vibrasjons- og støydempede. Motorene driver ikke båtens propeller direkte, men sørger for strøm til likestrømsmotorer som i sin tur driver propellene. Dette gjør «G.O. Sars» til et svært stillegående fartøy.
 
 
Støyen fra båten under vann er en hundredel av støyen fra vanlige forskningsfartøyer. Hensikten er at fisken skal bli mindre skremt, og at forskerne skal få bedre mengdemålinger av ulike fiskearter i havet.
 
«G.O. Sars» har et svært godt utstyrt med fire trålvinsjer og med plass til to komplette sett tråldører. Fartøyet har nok motorkraft til å slepe en stor pelagisk trål med en fart på fem til seks knop, noe som er viktig for å få representative prøver av rask fisk som makrell.
 
Fartøyet har også en stor «miljøhangar» midtskips. Her er det seks vinsjer med flere kilometer med kabel som gjør det mulig å senke ulike instrumenter i de dypeste havområdene våre. En av vinsjene er utstyrt med fiberoptisk kabel som kan overføre data fra nedsenkede instrumenter. Bak på tråldekket er det to vinsjer som kan taue planktonredskaper og spesielle undervannsfarkoster.
 
«G.O. Sars» har spesiallaboratorier for miljø-, plankton- og fiskeanalyser. Fartøyet har også utstyr til å ta kjerneprøver 25 meter ned i bunnsedimentene og et spesielt ekkolodd som kan undersøke sedimenter så langt som 150 meter under havbunnen. Fartøyet kan også foreta seismiske undersøkelser ved hjelp av hydrofoner og luftkanonsett som blir tauet.
 
Fartøyet er utstyrt med avanserte akustiske instrumenter, både ekkolodd og sonarer. For identifikasjon og mengdemåling av fisk og plankton har det ekkolodd som opererer på seks ulike frekvenser samtidig. I tillegg er det montert tre såkalte multistrålesonarer som kan oppdage og måle fiskestimer. Et multistråleekkolodd kartlegger bunntopografien, og et annet instrument utnytter dopplereffekt til å måle havstrømmer. 
 
Båten rigges etter hvilken type tokt den skal ut på, så det er ikke alt utstyret som er med på dette toktet. 
 

Slik kan du følge toktet:

Første del av toktet har hatt en egen toktnettside, facebookside og twitterfeed.

Formidlingen fra første halvdel av toktet var rettet mot elever i videregående skole. Opptak av av direktesendingene, blogg og mere til fra første halvdel er tilgjengelig på toktnettsiden som det er lenke til over.

På andre halvdel av toktet publiseres toktdagbøker under menyen til venstre på denne siden. Det legges også ut bilder på instituttets facebooksider.

Om EURO-Basin

Dette transatlatlantiske toktet er en del av EU-prosjektet EURO-basin (European basin-scale analysis, synthesis & integration). Prosjektets mål er å bedre forståelsen av sammenhengene i økosystemene slik at vi bedre kan forvalte dem på en bærekraftig måte. Mer om EURO-basin (eksterne nettsider på engelsk