Hopp til hovedteksten
Fiskefartøyet Nytun
Utskriftsvennlig versjon

Stort sett gode fangster

Vel en uke etter oppstart er toktet nå kommet godt i gang. Fem kystfiskebåter er leid inn til å utføre fiskeforsøkene. Disse har gjort 3-4 sjøvær (turer). Båtene har stort sett fått gode fangster.

Prosjektet har som målsetting å undersøke om seismisk luftkanonskyting påvirker garn- og linefangstene utenfor Vesterålen under sommerens seismikkinnsamling i regi av Oljedirektoratet. Det er leid inn tre garnbåter og to linebåter som skal fiske i dette området før, under og etter den seismiske datainnsamlingen, og fiskeforsøkene vil foregå over en periode på minst to og en halv måned.

Sto2_pafiske700.jpg

Forskning på feltet. Karl Erik Karlsen (til venstre) og Jostein Saltskår med dagens fangst.

Flinke folk

Vi er avhengig av at dette fortsetter fram til den seismiske båten ankommer området førstkommende mandag for å starte seismikkinnsamlingen. Forutsetningen for å kunne dokumentere eventuelle effekter av seismiske luftkanonskyting, er at vi oppnår gode og relativt jevne fangster i perioden før den seismiske datainnsamlingen starter. Båtene vi leier har veldig flinke og erfarne skippere og et svært positivt mannskap. Alt skulle derfor ligge godt til rette for et godt samarbeid og gode resultater.

Sto3_fisker700.jpg

Etter 3-4 sjøvær (turer) melder båtene stort sett om gode fangster.

Ulik hørsel

Prosjektet fokuserer på redskaper med ulike fangstprinsipper og fiskearter med forskjellig hørselsevne og atferd, og det forventes derfor at resultatene kan variere mye mellom disse artene og redskaptypene.

Fangstprinsippet for line er basert på at fisken søker etter mat og reagerer på agnet, mens fiske med garn er avhengig av at fisken svømmer aktivt og hele tiden er i bevegelse. Det fiskes etter arter med god hørsel, for eksempel hyse, og blåkveite som ikke har svømmeblære og derfor dårligere hørselsevne. Artene har også ulike beiteatferd med hyse og brosme som lever av stasjonære bunndyr og sei som beiter pelagisk etter sild. Prosjektet vil derfor kunne gi svært interessante resultater som kan forklares med atferdsforskjeller og ulike fangstprinsipper.