Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Dag 16 - Sex, cod and rock‘n roll

[02.04.06]
På landjorda kan vi med egne øyne observere parringsleker på liv og død, kurtisering og fargesprakende spill hos mange ulike dyrearter. Det ikke så mange vet er at det under havoverflaten også utspiller seg heftige elskovsstunder, kamp om damene, svik og voldsomme kraftutfoldelser. Fra laboratorie- og feltforsøk har man funnet at torskens gyteatferd faktisk er både komplisert og utrolig spennende. Det ser nemlig ut til at hannene samler seg på bunnen, og svømmer rundt og tøffer seg for hverandre mens de lager lyd. Hunnene står litt høyere i vannsøylen og observerer det hele. Etter hvert skjer det en pardannelse der hunn- og hannfisken til slutt svømmer tett sammen i en spiral oppover i vannsøyla.

Som jeg sa er disse observasjonene av gyteatferd basert på laboratorieforsøk og feltundersøkelser. I laboratoriet er karene sjelden dypere enn 2-4 meter, og i felten er observasjonene basert på lydopptak og akustiske registreringer. Allerede i 1935 rapporterte Oscar Sund at torskens gyting foregår i et pelagisk lag, hvor både tykkelse og dybde kan variere. I alle toktrapporter siden har vi snakket om denne "gytefloa", uten at vi egentlig har verifisert at gytingen foregår her. Trål- og håvtrekk blir tatt, men det er vanskelig å ta prøver fra bestemte dyp og dermed si nøyaktig når gytingen har foregått.

Jeg har merket fisk med elektroniske merker som forteller meg dypet der fisken oppholder seg hvert 10. minutt. Ut fra disse merkene kan jeg se at denne ”dansingen” kan foregå over relativt kort tid og fisken kan løfte seg fra 180 meter og opp til 50 meter i løpet av kort tid. Vandringen opp i vannsøylen ser ut til å være nøye avstemt i forhold til tidspunkt for solnedgang. Når fisken er kommet opp til et bestemt dyp ser den ut til å holde seg der i mange timer, før den igjen går ned til bunnen. Hvorfor dette skjer eller hvor egg og melke faktisk blir sluppet er vi ikke så sikre på. I løpet av dette toktet ønsker jeg derfor å slippe ned et videokamera til de store fiskeforekomstene for å se med egne øyne hva fisken gjør og kanskje også finne ut når den faktisk gyter.

Dyp (blå linje) og temperatur (rosa linje)  for en torsk som ble merket utenfor Lofoten i fjor.
 

Kathrine Michalsen, forsker