Hopp til hovedteksten
Torskeegg klart for klekking.
Foto: Anders Torsen, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Skreitoktet 2008

Årets skreitokt med "Johan Hjort" startet i midten av mars og vil pågå frem til 5. april. Området fra Malangsgrunnen til Røst samt Vestfjorden skal dekkes. Det knyttes spenning til om torsken heller ikke i år gyter i øst-Lofoten.


350Torsk_A.Karlsen.jpg

De fem siste årene har som kjent ikke torsken gytt i øst-Lofoten, og forskerne er spendte på å se om torsken også i år stopper ved Røst og velger ikke å gå inn i Vestfjorden.

I tillegg til å kvantumsberegne årets gyteinnsig av torsk samles det inn torskeegg som inngår i forsøk ved ulike temperaturer

Om skreitoktet

Skreitoktet er et akustisk tokt med et fartøy i Lofoten-Vesterålen i siste halvdelen av mars, der gytebestanden blir mengdemålt. På ettersommeren undersøker forskerne også Svalbardkomponenten av torskebestanden (den delen av torskestammen som en ikke får undersøkt om om vinteren på grunn av is. 

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)