Hopp til hovedteksten
Grønlandssel
Utskriftsvennlig versjon

Seltellingene avsluttet

Etter knappe tre ukers jobb er tellingene av grønlandssel og klappmyss i Vesterisen nå avsluttet. Det har gitt oss nødvendig rådata for å beregne ungeproduksjonen til
ishavsselene i 2012.
 

Tellingene ble avsluttet i strålende solskinn over drivisen. Selve tellingen ble gjenomført ved flyfotografering over selkastene onsdag 28.mars. Da skaffet vi de rådata som trengs for at ungeproduksjonen til ishavsselene i 2012 kan beregnes.


Alltid noen slengere

Dagene etter dette er gått med til å sjekke ut områder utafor hovedkastet. Slik kan vi være noenlunde sikre på at alle Vesterisens selunger virkelig befant seg innafor det fotgraferte området. Dette føler vi oss rimelig trygg på nå. Sjøl om det naturligvis alltid vil forekomme noen "slengere" som av en eller annen grunn ikke følger hovedstrømmen. Som alltid vil et slikt bestandsestimat være et minimumsestimat: Vi teller ikke mer enn det vi ser, men kan aldri være 100 prosent sikre på at vi har sett alt.

Viktig erfaring og kunnskap

Vår jevnlige overvåking av kasteforløpet underveis i toktet viste også at tellingene skjedde på et gunstig tidspunkt. Tilgangen på nyfødte var stoppet, samtidig skjedde tellingen så tidlig at de eldste ungene fremdeles ikke hadde gått i sjøen og forlatt området. Noe av grunnen til at alt gikk rimelig smertefritt tilskriver vi erfaring og kunnskap vunnet gjennom godt og vel 20 år med seltellinger. Men vi kan ikke unnlate å nevne den gode drahjelpen vi fikk fra værgudene. Uvær har vært helt fraværende, noe som ikke er helt vanlig her borte i Vesterisen, der de fleste lavtrykkene blir født. Og sjøl om sikten og flyværet ikke var det beste alle dager, fikk vi nær sagt godvær akkurat på de mest kritiske dagene.

Så det er glade gutter som nå er på seiling hjemover. MS Nordsyssel passerer i morgentimene i dag øya Jan Mayen, og beregner ankomst til Tromsø på onsdag. De to flyene forlot Øst Grønland i går og gikk til Akureyri på Island. De returnerer til Norge i dag.

Fakta om grønlandssel

Latinsk navn: Pagophilus groenlandicus
Andre norske navn: Sel og russekobbe, dessuten ulike navn på aldersstadier: kvitunge (diende), svartunge (avvent årsunge), brunsel (umoden ungsel), gammelhund (moden sel)
Familie: Ekte seler (Phocidae)
Maks størrelse: Om lag 200 kg og 1,9 meter
Levetid: Kan bli over 30 år
Leveområde: Nord-Atlanteren
Kastetidspunkt: Mars
Føde: Fisk og krepsdyr

Grønlandssel

Fakta om klappmyss

Latinsk navn: Cystophora cristata
Andre norske navn: Ulike navn på kjønn/aldersgrupper: blueback (årsunge), gris (1–2 år gammel), mus/klappmus (voksen hunn), kall/hettakall (voksen hann)
Familie: Ekte seler (Phocidae)
Maks størrelse: Hunnene om lag 350 kg og 2,2 meter; hannene 400 kg og 2,7 meter
Levetid: Kan bli over 30 år
Leveområde: Nord-Atlanteren
Kastetidspunkt: Mars
Føde: Blekksprut og noe fisk

Klappmyss