Hopp til hovedteksten
Knolhval-hale-og-rygg_imr.jpg
To knølhval i beiting.
Foto: Kjell Arne Fagerheim
Utskriftsvennlig versjon

Vågehval rundt Bjørnøya, i Storfjordområdet og i Olgastretet

Det foreløpige inntrykket er at spermhval har vært å finne på dyphavet vest i dekningsområdet for økosystemtoktet, finnhval utafor Finnmarkskysten og i kantene rundt Bjørnøya samt vest av Spitsbergen, vågehval rundt Bjørnøya, i Storfjordområdet og i Olgastretet, og knølhval i Olgastretet og nordøst for Hopen. Springere dominerer det sentrale og østlige Barentshavet.

Av Nils Øien

Ved årets økosystemtokt har vi hatt bemanning på alle deltakende norske fartøyer gjennom hele periode.

"Jan Mayen" dekket området rundt Svalbard.  Det ble observert finnhval i kantene vest av Spitsbergen. Nord av Spitsbergen ble det gjort et par blåhvalobservasjoner. I området ved Nordaustlandet og Kvitøya ble det sett isbjørn og hvalross. Mellom Nordaustlandet og Kong Karls land ble det observert en god del grønlandssel, og i Olgastretet lenger sørvest kom Jan Mayen inn i et område med mye hval, og da særlig store ansamlinger av knølhval. Vågehval og finnhval ble observert i Olgastretet og for øvrig i Storfjordområdet. Det lyktes også å få tatt halebilder for individbestemmelse av mange knølhval i Olgastretet, og det blir spennende å se om noen av dem har vært i området ved tidligere anledninger.

Vagehval-i-stille-vann_imr.jpg

Vågehval bryter vannflaten.
 

Foto: Kjell Arne Fagerheim

Den østligste delen av norsk sektor av Barentshavet ble dekket av "G O. Sars". I år som i fjor var dette et område uten overveldende innslag av bardehvaler. Utafor Finnmarkskysten ble det observert finnhval og noe vågehval, men utenom dette domineres området av spredte forekomster av springere (små delfinliknende arter, hovedsakelig kvitnos).

Aktiviteten på "Johan Hjort" har i år vært delt på tre turer.  Den første uka ble brukt på snitt opp til Bjørnøya og prøvetaking ved Kosomolets, andre tur til å dekke sentrale deler av Barentshavet. Den tredje turen (som pågår nå) gjelder til området øst for Spitsbergen og opp mot Kong Karls land.

For de to første delene har observasjonsforholdene for hval ikke vært særlig gode. Hovedinntrykket er at det var en del finnhval i kantene sør for Bjørnøya, vågehval i området vest for Bjørnøya og vest av Hopen, og spermhval utenfor kantene mot Norskehavet. Dessuten ble det observert springere flere steder over hele toktområdet og knølhval nordøst for Hopen.
Alle registrerte observasjoner av sjøpattedyr under økosystemtoktet (så langt) er oppsummert i tabellen under. 

Det foreløpige inntrykket er at spermhval har vært å finne på dyphavet vest i dekningsområdet for økosystemtoktet, finnhval utafor Finnmarkskysten og i kantene rundt Bjørnøya samt vest av Spitsbergen, vågehval rundt Bjørnøya, i Storfjordområdet og i Olgastretet, og knølhval i Olgastretet og nordøst for Hopen. Springere dominerer det sentrale og østlige Barentshavet.

Under økosystemtoktet ble det også gjort observasjoner av sel og hvalross, dessuten av isbjørn og brugde. I år hadde hvalobservatørene i tillegg fått i oppgave å registrere forekomst av søppel, og i enkelte områder ble det nok mer søppeldata enn hvaldata på blokka.

tabell.jpg

Tabell gir en summarisk oversikt over hvalobservasjoner fra båtene på økosystemtoktet.