Hopp til hovedteksten
Magnus E. Johannessen
Planktonprøvene blir opparbeidet om bord.
Foto: Elena Eriksen
Utskriftsvennlig versjon

Fant sjeldent dyreplankton

Økosystemtoktet: Inntrykket er at det er normale forekomster av raudåte, men noen få eksemplarer av den mer sjeldne Stylocheiron sp ble også funnet. 

Av Magnus E. Johannessen

17. september dro ”Johan Hjort” fra Kirkenes for å starte på siste del av årets tokt. Vi startet med Vardø-N snittet, som går fra Vardø til N 76o 30´, hvor vi plutselig var i en vintersituasjon med lett snø og 0,9 grader i luften.
Snittet blir gjennomført fire ganger i året ved bruk av CTD for registrering av salt og temperatur. Standard WP2 håv 180µ blir brukt for innsamling av dyreplankton. Det er fokus på artsbestemmelse av dyreplankton og dyreplankton biomasse.

Magnus E. Johannessen


Magnus E. Johannessen tapper vann fra CTD vannhenterkrans.

Foto: Elena Eriksen

Planteplankton innsamles ved bruk av algehåv 10µ for kvalitativ bestemmelse. Vannhentere blir brukt for innsamling av en kvantitativ analyse av mengde planteplankton på utvalgte stasjoner på snittet.

Ved bruk av CTD vannhenterkrans tas det også prøve for næringssalter for analyse av nitrat, nitritt, fosfat og silikat. Fra de samme vannhenterne tas det også prøve for analyse  av mengde chl a (klorofyll).

De første dagene på snittet var preget av ulike styrker av kuling, men snittet ble gjennomført med et inntrykk av normale forekomster av Calanus finnmarchicus, mest i de nedre deler av vannsøylen.

Alt tyder på at dyreplanktonet er på vei til en overvintringssituasjon i dypet. Vi har også funnet en del krill med dominans av Thyssanoessa inermis. Litt vest for Vardø-N snittet fant vi noen få eksemplarer av den mer sjeldne Stylocheiron sp. Med bakgrunn i tilgjengelig litteratur om bord var den forskjellig fra Nematoscelis sp.

Mitt inntrykk er at vi fanger mer krill i WP2 håven i år enn tidligere år.

På nær samtlige stasjoner observerer vi pilorm (Chaetognatha) og dyreplanktonet, Euchaeta. Når det gjelder de store artene, Calanus hyperboreus er det observert kun totalt 24 stk. Calanus glacialis er ikke observert så langt i toktet.

Årets undersøkelser er redusert i forhold til tidligere høsttokt i Barentshavet både med tanke på tid, område og bruk av utstyr ved at MOCNESS-nett er tatt ut av de ordinære dyreplanktonundersøkelsene. MOCNESS er tross alt et bedre redskap for fangst av krill enn WP2 håven.

Vi fortsetter toktet med utstyret som her er nevnt og samler prøver mellom pelagiske tråltrekk og bunntråltrekk .
 

Her er fartøyene

Toktkart for fartøyene som er med på toktet.


les mer