Hopp til hovedteksten
3008stor-havnal.gif
Utskriftsvennlig versjon

Utbredelse for firetrådet tangbrosme

Firetrådet tangbrosme (Rhinonemus cimbrius) er langstrakt bunnfisk som kan bli opptil 40 cm lang. Den er i slekt med brosmen, og har fire karakteristiske tråder rundt munnen. Voksne individer opptrer jevnlig i bunntrålfangstene i det sørlige og vestlige Barentshavet.


Av: Erik Olsen, toktleder G.O. Sars

 

Firetrådet tangbrosme, voksne individer

Yngel og 0-gruppe av denne arten ser vi mer sjelden i Barentshavet. I fjor så vi ingen. I år har vi fått denne arten på 15 stasjoner i det sørlige og vestlige Barentshavet. På det meste har vi fått flere hundre av disse små (3-4 cm) sølvblanke individene.  Som man ser av bildet under ligner 0-gruppen svært lite på de voksne. Vi måtte bruke hele instituttets ekspertise på artsbestemmelse for å være helt sikre på hvilken art denne lille, sølvblanke fisken er.

 

Årets yngel (0-gruppe) av firetrådet tangbrosme.

 

Kart som viser hvor vi har fanget 0-gruppe av firetrådet tangbrosme.

Vi kjenner foreløpig ikke årsaken(e) bak en markert  økning i antall og utbredelse av yngelen til firetrådet tangbrosme, en relativt fåtallig bunnfisk i Barentshavet. Kan det skyldes en spesielt vellykket gyting dette året, eller er utbredelsen av 0-gruppe endret pga. endrede fysiske forhold (temperatur og strøm)?  Foreløpig kan vi bare konstatere at denne endringen har skjedd fra 2006 til i år, men vi vil følge opp dette for å forsøke å finne en forklaring på de endringene vi observerer.

Registreringer

 

Registreringer av 0-gruppetorsk per 30.08.2007

 

Registreringer av voksen torsk per 30.08.2007

 

Registreringer av stor havnål torsk per 30.08.2007

 

Fakta om brosme

Latinsk navn: Brosme brosme
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: Om lag 15 kg og 1,1 m
Levetid: Kan trolig bli over 20 år
Leveområde: Fra Irland til Island, i Skagerrak og Kattegat, det vestlige Barentshavet og Nordvest-Atlanteren. På kontinentalsokkelen/-skråningen og i fjordene
Hovedgyteområde: Kysten av Sør- og Midt-Norge, sør- og sørvest av Færøyene og Island
Gytetidspunkt: Gyter på 100–400 m dyp i april–juni
Føde: Fisk, men også sjøkreps, trollhummer og reker
 

Brosme

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Her er fartøyene

Fartøyenes posisjoner per 25.09.07
les mer