Hopp til hovedteksten
posisjoner-fartoy_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Høstens økosystemtokt i Barentshavet er vel i gang

I disse dager er norske og russiske forskningsfartøyer i gang med årets største og mest omfattende overvåkingstokt i Barentshavet – høstens økosystemtokt. Havforskningsinstituttet deltar med tre fartøy. "Johan Hjort" begynte på toktet 1. august, "G.O. Sars" begynte 14. august, og Jan Mayen starter 10. september. Sammen med to fartøyer fra det russiske havforskningsinstituttet PINRO (Smolensk og Vilnus) vil hele den isfrie delen av Barentshavet bli undersøkt. Toktet varer frem til 30. september, og uken etter samles de norske og russiske forskerne i Murmansk for å skrive felles toktrapport.


Av Erik Olsen, toktleder på FF G.O. Sars

Dette er det fjerde året vi har et såkalt økosystemtokt, som betyr at vi overvåker hele økosystemet, fra havstrømmer og plankton, til hval og torsk . På disse store toktene samarbeider vi med forskere i  inn- og utland for å gjennomføre de ulike typene av undersøkelser. Selvfølgelig følger vi utviklingen av de kommersielle fiskebestandene svært nøye (slik som voksen torsk og årets torskeyngel, se figurene) for å få en best mulig basis for vår rådgiving, men også nye og mer varmekjære arter slik som stor havnål (en slektning til sjøhesten) overvåkes nøye da deres inntreden i Barentshavet kan kobles til temperaturendringer. Slike arter som kommer inn i Barentshavet som følge av en temperaturøkning er potensielt gode indikatororganismer for langsiktige klimaendringer, og det er derfor svært viktig at disse holdes under oppsyn selv om mengden er liten.

 

Her på dagboksidene kan man fortløpende følge toktet. Hver mandag til fredag kan dere lese et nytt innlegg i dagboken om livet til havs og hva vi finner på toktet, i tillegg oppdateres kart som viser hvor forskningsfartøyene befinner seg, og hvor mye vi har fanget av et par viktige/interessante arter.

 

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Her er fartøyene

Fartøyenes posisjoner per 25.09.07
les mer