Hopp til hovedteksten
baat_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Hvorfor legge fisk på sprit?

Som museumsmann får man stadig spørsmålet hva skal dere med all den fisken på glass? Har dere ikke nok? Blir den brukt til noe, og i så fall til hva? Spørsmålene kommer like ofte fra fagfolk som fra menigmann.

Av Gunnar Langhelle, om bord på FF Jan Mayen
 

Skal man ha oversikt over arts- og familiekompleks forutsetter det at man har tilgjengelig materiale som fanger opp alders- og kjønnsvariasjoner. Det vil også være nyttig å samle fra ulike populasjoner og lokaliteter. I tillegg forsøker vi å ha tilgjengelig materiale over tid. Alle beskrevne arter (typer) skal i henhold til regelverket oppbevares på et museum for å være godkjent type. Det samme gjelder mht de nye genbankene som bygges opp.

Vitenskapelige undersøkelser som publiseres internasjonalt bør om mulig også ha belegg i museumssamlinger slik at vi alltid kan gå tilbake til primær-materialet. Museene har ofte hatt problemer med å forsvare sine store samlinger med likt og ulikt, men historien viser at det stadig dukker opp nye metoder og teknikker som gjør samlingene mer verdifulle enn noen kunne tenke seg da de ble innsamlet; bl.a. tidsserier for tungmetallanalyse, DNA-analyser og i klimarelatert problematikk m.m. 

Historisk havforskning

Det gamle ”Bergens Museum” besto i nesten 125 år før det ble Universitetet i Bergen, og hadde i den perioden et godt samarbeid med ”De Norske Fiskeriundersøgelser”, som senere ble til Havforskningsinstituttet. Gjennom tidene har dette samarbeidet resultert i at museets fiskesamling nå teller ca. 18000 lots, hvorav halvparten er kommet fra fiskeriundersøgelsene og Havforskningen. Riktig historisk sus blir det over materialet når vi går tilbake til de første leveransene til Bergens Museum fra fiskeriundersøgelsene; fem prøver av 4-6 måneder gamle torsk levert av Georg Ossian Sars fra tre lokaliteter i Lofoten i 1866 og -67. Uten at jeg i skrivende stund vet det, antar jeg at dette er materiale som er innsamlet og brukt i forbindelse med torskeundersøkelsene som han gjorde på den tiden.

Nyttig samarbeid

Universitetet i Bergen har selv definert seg som ”Det blå universitetet” med marine fag som et satsingsområde. Vi ved Bergen Museum har som resultat av det, inngått et samarbeid med Havforskningsinstituttet med det mål for øyet å forsøke å få tilgang til deler av materialet som fanges. Museets folk på vertebratsiden vil i perioden 2000-2007 ha deltatt på åtte fisketokt; derav seks i regi av Havforskningsinstituttet. Som museum ville vi aldri være i økonomisk stand til å gjennomføre tokt alene. Men ved å ”skumme” av Havforskningens fangster har vi fått inn materiale som i betydelig grad har høynet kvaliteten på våre samlinger, og samtidig mener vi at vi er behjelpelig med å kvalitetssikre fangstene, spesielt når det gjelder ikke-kommersielle arter.

Her er fartøyene

Fartøyenes posisjoner per 25.09.07
les mer