Hopp til hovedteksten
torsk-0_g170807.jpg
Utskriftsvennlig versjon

0-gruppefisk - hva er nå det?

De viktigste fiskeslagene i Barentshavet gyter langs kysten og langs eggakanten i løpet av seinvinteren og våren. Fiskeeggene og -larvene lever passivt som drivende plankton i de øverste vannmassene, før de blir store og sterke nok til å svømme selv. I løpet av sommeren gjennomgår fiskelarvene en transformering, fra å være nærmest gjennomsiktige små gelatinvesener antar de nå en form og fargetegning som er svært lik den de får som voksne.


Torsk, 0-gruppe registreringer per 17.08.07
 
De lever fortsatt pelagisk i de øvre vannmasser, og vi kaller dette stadiet mellom larver og ungfisk for 0-gruppe (årets yngel). På sensommeren/tidlig høst endrer de bunnlevende artene som torsk, hyse og uer adferd, og forlater overflaten for å bunnslå seg.

Måling av 0-gruppe

Økosystemtoktet foregår derfor i perioden august – september for å måle mengden av 0-gruppefisk før den bunnslår seg. Mens årets yngel fremdeles lever pelagisk kan vi måle hvor mye det er ved å bruke ekkolodd og fange den med en pelagisk trål i de øverste 40 meterne.
 
Hvert år måles alle 0-gruppeartene i Barentshavet under økosystemtoktet, en undersøkelse som har pågått siden 1965. Mengden 0-gruppe gir oss en indikasjon på hvor god rekrutteringen er til de ulike fiskebestandene, og hvor stor denne årsklassen kommer til å bli. Selvfølgelig kan mye skje med en årsklasse fra 0-gruppestadiet til den er stor nok til å fiskes, men uten at 0-gruppeårsklassen er stor blir det aldri en stor årsklasse av voksen fisk.

Erik Olsen, toktleder "G.O. Sars"


Registreringer av voksen torsk per 17.08.07

Registreringer av stor havnål per 17.08.07

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Her er fartøyene

Fartøyenes posisjoner per 25.09.07
les mer