Hopp til hovedteksten
Hyse
Utskriftsvennlig versjon

Mye 0-gruppe sild i fjordene

Kysttoktet: Vi er godt i gang med fartøyene ”Jan Mayen” og ”Johan Hjort”. Vi har hatt godt vær og arbeidet har stort sett gått etter planen. Til nå er fjordområdene og mesteparten av bankområdene fra Kirkenes til Tromsø dekket.

Av Erik Berg ("Jan Mayen") og Sigbjørn Mehl ("Johan Hjort")

Til tider har det imidlertid vært vanskelig å ta prøver med trål, spesielt i Finnmark. Det pågår et stort fiske etter kongekrabbe, og mye redskaper er satt i de områdene hvor vi gjerne skulle trålt. Kongekrabbe er for øvrig observert i trålfangstene våre i hele området fra Varanger til Alta/Sørøya.

Kongekrabbe

Det er funnet kongekrabbe i trålfangstene i hele området fra Varanger til Alta/Sørøya.

Mye 0-gruppe sild i fjordene

Så langt er hovedinntrykket at det er mye 0-gruppe sild i fjordene og til dels ute på kysten. I tillegg er det registrert bra med 0-gruppe torsk på bankene og ytterst i fjordene i Øst-Finnmark. Det antas at dette er yngel fra torsk i Barentshavet. For å bekrefte/avkrefte dette er det tatt genetikkprøver av yngelen som vil bli analysert i løpet av høsten.

Lite sei, mer hyse

Det er observert lite sei både i fjordene og på kystbankene. De siste årene har seibestanden vært i relativt sterk nedgang. En stadig større andel av seien er registrert sør for Lofoten under dette toktet.

sei_web2.jpg

Imidlertid er det i senere år observert mye hyse langs kysten helt i nord.

Toktet fortsetter nå videre sørover på Vesterålsbankene, i Lofoten, langs Helgelandskysten og på bankene utenfor Trøndelag og Møre.