Hopp til hovedteksten
Krilltraal372.gif
Utskriftsvennlig versjon

Vi nærmer oss Antarktis

De varme vannmassene fra Det indiske hav som vi passerte på vår ferd sørover fra Cape Town er nå for lengst tilbakelagt. Vi befinner oss nå, lørdag 23. februar, i kaldere atlantisk vann, hvor overflate- og lufttemperaturen er henholdsvis 6,6 og 5,6°C (posisjon 47,6°S og 15,0°Ø). Etter bare noen få døgns seilas fra Cape Town, hvor vi hadde nær 30°C i skyggen, merker toktdeltakerne godt temperaturfallet på veien sørover.

Over: 
Multisampleren som kan åpne og lukke fem ulike trålposer på vei opp på tråldekket. (Foto: Bjørn Krafft)

Vi når vår første planlagte stasjon ved ”kaldfronten” i løpet av førstkommende natt. Der skal det tas prøver av hydrografi, næringssalter, plante- og dyreplankton, samt fisk. Som en forberedelse gjennomførte vi i går en testinnsamling ved 45ºS og 15ºØ. Hensikten var å samle inn fysisk og biologisk informasjon fra en stasjon plassert nord for den antarktiske konvergens, hvor tempererte nordlige vannmasser møter de kalde vannmassene fra Sørishavet. Dette vil gi en interessant sammenlikning med stasjonene fra resten av toktet som vil være lokalisert i det vesentlig kaldere antarktiske økosystemet sør for ca. 50ºS. Samtidig fikk vi testet prøvetakingsutstyret og arbeidsorganiseringen.


Traalposer.gif
Trålposer med fangstbeholdere. (Foto: Bjørn Krafft)

Vi stiftet også bekjentskap med mange, for oss nordboere, ”nye” arter av plankton og fisk. Ved bruk av en spesialtilpasset trål med fem forskjellige trålposer som kan åpnes og lukkes på ønsket dyp ved et utløsersignal fra skipet, samlet vi både fisk og store dyreplankton fra de øvre 750 meterne. Fangstene inkluderte små krillarter, amfipoder, større kopepoder, reker, mesopelagisk fisk, og en liten tiarmet blekksprut. Planteplankton ble samlet med vannhenter ned til 200 meters dyp, og disse prøvene var dominert av mange små arter. Under opparbeidingen var det mye spennende og nytt å se, og her hadde vi stor glede av medbrakte bøker og artsbeskrivelser. Når vi nå snart passerer den Antarktiske konvergens og kommer inn i vannmasser med temperaturer nær frysepunktet, forventer vi å finne helt nye dyresamfunn.

 

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.