Hopp til hovedteksten
vakserhekken372.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Setter alle kluter til

Vi nærmer oss slutten på denne første av to runder i Sørishavet. Men før vi kommer til Cape Town må båten vaskes og de vitenskaplige prøvene merkes før de bringes hjem for videre analyser.

Bildet over: Ole Daniel Pedersen vasker et av tårnene hvor tråldørene er festet helt akter på båten.

Utpå kvelden i dag skal vi være fremme ved siste stasjonen til tyske Andreas Macrander. Her blir det ventelig møte på åpent hav med den tyske isbryteren ”Polarstern”. Forskningsfartøyet er på vei ut fra Cape Town på et tomånederstokt i Sørishavet. På veien skal de plukke opp en som står på havbunnen der som vi skal sette ut den siste Andreas har med seg. Om alt går etter planen blir det i hvert fall et bilde av dette møtet i morgendagens toktdagbok. I mellomtiden er det nok å gjøre om bord.

prover372.jpg
Behørig merkede prøver på planktonlaben som skal hjem til Bergen for videre analyser.


Merete1a372.jpg
Merete Kvalsund i full sving med å vaske.

huytrykkA160.jpg
Ole Daniel Pedersen og Håkon Andreassen i sving med høytrykkspyleren.

HytrykkB160.jpg

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.