Hopp til hovedteksten
GOSisfjell372.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Noen tanker like før Cape Town

Vi har nå avsluttet innsamlingen for AKES prosjektet for denne gang og er på vei til Cape Town. Da har vi tilbakelagt 6309 nautiske mil. Vi rydder, demonterer, vasker, lagrer data og forbereder presseseminaret og åpen båt i Cape Town 14. og 15. februar.


Bildet over: Hekken på "G.O. Sars" bak et isfjell. 

Rart å tenke på at første halvpart av undersøkelsene som vi har snakket om siden desember 2004 allerede er unnagjort. Toktet lå i bakhodet helt forberedelsene ble intensivert i forbindelse med søknaden til Norges forskningsråd i mars 2006. Når så tilslaget kom fra dem, startet vi forberedelsene for alvor i november samme år. Følelsen av at toktet har gått som en røyk skyldes mange faktorer som god planlegging, utmerket kjemi blant både mannskap og toktdeltakere og ikke minst været som har vært over all forventning.


polarstern372.jpg
I går kveld møtte vi tyske "Polarstern" på siste stasjonen vår.

Vi sitter igjen med mye data om de fysiske og biologiske forhold. Mer data skal det bli i neste runde 19.februar til 28. mars. Et stort arbeid ligger foran oss med å sortere og bearbeide data og inntrykk. Hovedbudskapet foreløpig er at det er gode krillforekomster mange steder, også rundt Bouvetøyen, og mye salper nesten alle steder. Litt skuffende har det imidlertid vært at det er lite matfisk foruten tannfiskene som lever nede i dypet. Foruten trålhalene ved Sør-Georgia har vi ikke fått matfisk, bare lysprikkfisk og andre små arter. For en fiskeribiolog som arbeider med kommersielle bestander hjemme, er det ikke mye å berette om pelagiske matfiskressurser i området. Det stemmer med tidligere observasjoner fra andre steder i Sørishavet, men det hadde jo vært kjekt med en aldri så liten sensasjon.


Sr-Georgia372.jpg
Cruiseskip på vei inn til Sør-Georgia.

For oss som har vært med er toktet allerede blitt et minne for livet. Vi har samlet inn data om bunnsediment, hydrografi, og hele skalaen fra planteplankton til hval. Vi har ikke sett blåhval, men kanskje er neste gruppe heldigere? Dessuten har vi hatt fantastiske opplevelser på Sør-Georgia samt at vi er blitt medlemmer av den meget eksklusive klubben som har sett Bouvetøyen i solskinn. Ellers sender vi varme tanker til de fem utsendte observatørene på Bouvetøyen fra Polarinstituttet/Sør Afrika som har gjort en fantastisk jobb under vanskelige og kummerlige forhold. Dersom all transport klaffer for dem, håper vi å møte dem på (kaffe)bar  i Cape Town.

traalpose372.jpg
Trålpose med krill på vei inn på tråldekket.

Til slutt vil jeg takke mannskap og medarbeidere for et fantastisk tokt. Samtidig har jeg et intenst ønske om at neste del av toktet opplever minst like godt vær som oss. Lykke til og godt tokt!

Svein Iversen 12.02.08


SveinAI100x100.jpg

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.