Hopp til hovedteksten
Figur-3-blue372.gif
Utskriftsvennlig versjon

Flygefisk ved undersjøisk fjelltopp

VEMA undersjøiske fjelltopp ligger i det sørlige Atlanterhavet, om lag 1000 km vest-nordvest av Cape Town, på 31°38'S, 8°20'E. Den ble oppdaget av forskningsfartøyet Vema i 1959. Den veldig grunne undersjøiske fjelltoppen ute i det store intet, ble først studert for mulige diamantforekomster.


Figur-1-Spanish372.gif
Spansk fiskebåt på fiske etter den verdifulle rock lobster (hummerart) med utallige hummerteiner i lenker plassert ut ved toppen (11-200 m dyp) av Vema undersjøiske fjelltopp i internasjonalt farvann. Foto: Stuart Murray.

Dette førte til ingen funn. Senere ble toppen kjent i Sør-Afrika for dets rike fiske på rock lobster (hummerart), som førte til fangster på mer enn 80 000 hummer i dette begrensede og isolerte området. Her var det mange penger å tjene på denne arten som er så godt betalt på internasjonale restauranter. Men, som så ofte før kom nedturen, slik at den ble nesten utryddet allerede på midten av 1980-tallet, når fiskeriet ikke lenger var økonomisk drivverdig. Nå, mer enn 30 år senere, fiskes det fortsatt intenst på rock lobster ved denne undersjøiske fjelltoppen. Det er et stort dilemma og ødeleggende for våre marine ressurser at ikke det internasjonale samfunnet kan klare å regulere fiskeriene på en fornuftig og bærekraftig måte i internasjonale farvann utenfor nasjonale 200 mils økonomiske soner, inkludert på sårbare undersjøiske fjelltopper.


Figur-2-Vema-Seamount-372.gif
Detaljert bunntopografi av Vema-toppen basert på kartlegging av bunnen med Simrad EM 300 og EM 1002 multistråle ekkolodd. Illustrasjon: Asgeir Steinsland.

De to siste dagene har vi utført detaljert kartlegging av bunntopografien, strømsystemene, temperatur og næringssaltforholdene, i tillegg til kontinuerlige akustiske målinger av fisk og plankton rundt denne monumentale undersjøiske toppen. Det er imponerende å tenke på at denne undersjøiske vulkanøya reiser seg fra 5000 m under havoverflaten helt opp 11 meter under vann på noen få kilometer. Det ville blitt en veldig synlig fjelltopp på land!

Etter at vi forlot Vema observerte vi plutselig noen fascinerende skapninger foran bulbbaugen på G.O. Sars. ”Se, flygefisk!”, sa en av forskerne entusiastisk. Etter denne kommentaren hadde vi flygefisk-safari for om lag en time, selv om antall flygefisk vi så ikke oversteg 30 individer. En liten hai og en sjøskilpadde stakk også innom for noen små sekunder mens fartøyet passerte med 10 knops fart på vei nordover.


Figur-3-blue372.gif
Blå flygefisk (Exocoetus volitans) i fri glideflukt observert foran bulbbaugen på G.O. Sars på vei nordover fra VEMA undersjøiske fjelltopp. Foto: Eirik Grønningsæter.

Flygefisk er virkelig noe for seg selv uti havet, med en fugleliknende oppførsel når de tar av fra havoverflaten og seiler over bølgetoppene med sine veldig store brystfinner. Om ikke det er nok, så har noen arter flygefisk også uvanlig store finner på bakkroppen som gir dem et utseende som et fly med 4 vinger. Den arten vi observerte er kalt blå flygefisk (Exocoetus volitans), og er utbredt både i kystnære områder og åpent hav i Atlanterhavet, Indiahavet og Stillehavet. De spiser mest krepsdyr og andre planktonorganismer, mens de blir jaktet intenst på av blant annet hurtigsvømmende sverdfisk og tunfisk. Den kan nå en lengde på 45 cm, og kan justere retningen mens de er i luften eller når de så vidt berører overflaten, for å unngå fiender, ved å bruke sin spesielle hale tilsvarende et styreror på en båt. De kan danne større stimer, men vi så kun tre individer i samme gruppe. Blå flygefisk er i stand til å svømme som en torpedo ut av vannet, bre ut brystfinnene i det de kommer i luft og gli hurtig for lange distanser (> 100 m) avhengig av vindstyrke og retning.

Vi har definitivt forlatt Sørishavet og er nå på vei nordover mot Walvis Bay, Namibia, i varmt subtropisk vann, med helt andre dyregrupper tilpasset varmere forhold, enn de vi studerte i Sørishavet.

Leif-Nttestad100.gif
Seniorforsker Leif Nøttestad

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.