Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Arbeidspakker

Team økotokt består av fire personer.

  1. Den forskningsmessige delen av Økotoktet (WP1) tar ansvar for å koordinerer innsats innen alle fag (fisk, plankton, hval, benthos, forurensning, klima etc) som blir utført for å få et best mulig balansert tokt for alle disiplinene. Her skal det tas ansvar for både en kartlegging av årets situasjon, men også forståelse for hvorfor vi finner de resultatene som vi gjør. Derfor er en tydelig målsetting høyt prioritert, i tillegg til et innsamlingsdesign som viser hvordan arter er fordelt. Også hvorfor de er fordelt slik de er i år, og sammenligning med alle tidlige år blir viktig å synliggjøre. Hvordan innsamlingsstasjoner blir plassert i undersøkelsesområdet, hvilke ekspertise som deltar på økotoktet og rutinene der data blir innhentet fra båt til båt, blir debattert og evaluert.
     
  2. Koordineringen av Økotoktet må til for å få de impliserte båtene til å bli rett utstyrt med standardiserte redskaper samt opplært og standardisert personell. Personell, gjesteforskere og studenter må fraktes til og fra båtene som starter fra både Norge og Svalbard. I det båtene legger fra kai må alt være klart. Under selve toktet må båtene koordineres seg imellom kontinuerlig. Data må overføres fra båt til båt underveis, og avgjørelser tas av de enkelte toktlederne.
     
  3. Når toktet er slutt, skal alle data samles i felles Norsk-Russiske databaser. Prøver skal sendes til opparbeidelse. Resultatene fra Økotoktet brukes til å beregne mengde- og biomasseestimater på kommersielle fiskesklag og på fiskeyngel. Data brukes også inn i miljøovervåkning (Forvaltningsplaner og den bilaterale miljøvernkommisjonen) samt flere prosjekter og programmer. Teknisk (toktrapport) og faglige (ICES) rapporter skal skrives og godkjennes av både Norsk, Russisk og internasjonal side. 
     
  4. For å legge opp til både kortsiktige og langsiktige planer for Økotoktet jobber WP4 med informasjonsarbeid mot direktører og ledelsen på Havforskningsinstituttet på norsk side og til PINRO på russisk side. I WP4 jobbes det også få å få satt i stand internasjonalt evaluering av Økotoktet. Tilbakemeldingene fra direktører, ledere og internasjonale fora blir lagt inn i WP1 som da forplantes ut i WP2 og WP3.

 

ProsesserKlikk for stort bilde


 

Kontaktperson

Jan Erik Stiansen