Hopp til hovedteksten
Arill_og_studenter.jpg

Viste seg fra sine beste sider

En uke langs Eggakanten og sokkelen fra Tromsø til Svalbard med studenter fra UNIS er over. Båt, mannskap, forskningspersonell og vær har nok en gang vist seg fra sine beste sider og stelt godt med studentene. Tema for kurset studentene deltar på er ”Økosystembasert forvaltning av arktiske marine systemer” og det er jo det vi arbeider med på et økosystemtokt i Barentshavet.

les mer
Oppdrettsanlegg

Rømt oppdrettslaks:

Stor variasjon i spredning og overleving

Både alder ved rømming, rømmingssted og årstid har betydning for gjenfangst, vandringsmønster og overlevelsen til rømt laks. Etter flere år med eksperimentelle forsøk, er det nå laget en egen modell som oppsummerer hva oppdrettsfisken gjør når den rømmer og om den overlever.

les mer
Bilde2_Beroe_rescale_red_nett.jpg

I kjempers fødevann

Når en skal forestille seg Barentshavets rike dyreliv, er det vel ikke først og fremst maneter man tenker på! Men i pelagiske trålhal om bord på Johan Hjort under årets økosystemtokt i den sørlige delen av Barentshavet, var våtvekten av maneter høy. I ett av de pelagiske trålhalene fikk vi omtrent 20 kg fisk og 570 kg maneter.

les mer
Traalboeting_nett.jpg

Utvikler tråltyper for prøvetaking

Havforskerne bruker ulike tråltyper for å ta prøver av marine organismer (krill, maneter, fiskeyngel, pelagiske og bunnfisk. Derfor er det viktig å både kontrollere trålene vi bruker og utvikle dem.

les mer
Tareskog

Effekter av taretråling

Høsting av stortare er blitt en stor industri i Norge. Havforskningsinstituttet driver nå med undersøkelser som har til hensikt å forklare hva som skjer i et område der man tråler havbunnen for stortare. Årets undersøkelser er gjort for å gi et best mulig bilde av tilstanden i både høstefelt og referansefelt.

les mer
Ørret med lakselus.

Lakselus og effekter på sjøørret

Ny rapport oppsummerer kunnskapen om lakselus og effekter på sjøørret.

les mer

Arrangementer

Prosjekter

Forskningsprosjekter med egne nettsider: Prosjekter

Kunngjøringer

Her finner du aktuelle tilbudsforespørsler på leie og innkjøp av fartøy: Tilbudsforespørsler
 


Makrell

I fokus: Makrell

Makrellen, som er en pelagisk og hurtigsvømmende fisk er lett kjennelig på sin runde, helt spoleformede og strømlinjede kropp. Den er utbredt i Nordøst-Atlanteren fra Nordvest-Afrika til Barentshavet, og vestover i Norskehavet til Island.

Den går også inn i Østersjøen. Videre finnes den i Middelhavet og Svartehavet. Makrellen i våre farvann mangler svømmeblære, og må bevege seg hele tiden for ikke å synke.

les mer
Rognkjeks. Foto: Ø. Paulsen

Funnet merket eller uvanlig fisk?

Observasjoner av fisk: Sett fiskefunnene dine i Artsdatabanken

Funnet en merket fisk eller krabbe? Informasjon om hva du bør gjøre
 

Bilde-3-Torskelarve_180.jpg

Ukens spørsmål


Spør en forsker

Her kan du stille spørsmål til forskerne våre.