Hopp til hovedteksten
Testing av overvåkningsutstyr

Betydelig oppskriving av nordaustarktisk hyse

Ein ny og betre bestandsmodell har ført til at gytebestanden for nordaustarktisk hyse er oppjustert til det dobbelte. 

les mer
Smolt med lakselus.

Har starta overvakinga av lakselus

I år skal talet på lakselus på ville bestandar av laks, sjøaure og sjørøye overvakast frå Porsanger i nord til Tvedestrand i sør. I sør er feltarbeidet alt i gang, mellom anna er det sett ut små vaktbur med laksesmolt i Hardangerfjorden. I Nord-Noreg startar feltarbeidet noko seinare på grunn av lågare temperaturar og dermed seinare lakseutvandring enn i sør. Feltarbeidet held fram til august/september.

les mer
Snoekrabbe_i_kar.jpg

Snøkrabben spiser den maten fisken ikke finner

Kronikk på forskning.no, 20.05.15.: Snøkrabben er nykommer i Barentshavet. Foreløpig vet vi ikke hvordan den vil påvirke økosystemet. Er den skurk eller nyttig mellommann? spør tre havforskere i denne kronikken.

les mer
Referansegruppa

Fiskarar og forskarar lærer av kvarandre

Forskingsdirektør Harald Loeng rosa fiskerirepresentantane for konstruktive forslag til organisering og prioritering av ressursforskinga på Havforskingsinstituttet: – Vi har fått mange verdifulle innspel som vi tar med oss vidare, oppsummerte han.

les mer
Maria_Raul_og_Michaela.jpg

Klimaendringene presser fisken nordover

Kronikk i Aftenposten Viten, 19.05.15.: En ny studie viser at fiskesamfunn i Barentshavet flytter seg opp til fire ganger så raskt som FNs klimapanel anslår.

les mer
Raudåte

Varmere og renere i Nordsjøen og Skagerrak

2014 var et varmt år i Nordsjøen og Skagerrak, ikke bare i overflaten men gjennom hele vannsøylen. De fleste fiskeslagene i havområdet er i bra stand, mens sjøfuglbestandene blir mindre. Den største endringen ser vi i dyreplanktonsamfunnet hvor raudåta (Calanus finmarchicus) viker plass for den mindre næringsrike Calanus helgolandicus. Det er en endring som kan påvirke store deler av økosystemet.

les mer

Marin forsøpling

I fokus: Marin forsøpling – et lokalt og globalt problem

Mer enn 70 prosent av jordens overflate er dekket av hav. Havet har til alle tider vært et viktig område for høsting av mat, men det har dessverre også vært benyttet som søppelfylling. Spesielt den enorme økningen av plastprodukter de siste 10-20 årene

gjør at mange forskere nå skrur på varsellampene. En enkelt plastflaske på avveie vil påvirke havet negativt i rundt 400 år fremover. Marin forsøpling har blitt en betydelig miljøutfordring.

les mer
Rognkjeks. Foto: Ø. Paulsen

Funnet merket eller uvanlig fisk?

Observasjoner av fisk: Sett fiskefunnene dine i Artsdatabanken

Funnet en merket fisk eller krabbe? Informasjon om hva du bør gjøre
 

Bilde-3-Torskelarve_180.jpg

Ukens spørsmål


Spør en forsker

Her kan du stille spørsmål til forskerne våre.