Hopp til hovedteksten
Smolt med lakselus.

Korrigering til FHL

I sin høring til Nærings- og fiskeridepartementet  24. november 2014 om hvordan fremtidig vekst innen laks- og ørretproduksjon skal utformes, tillegger Fiskeri og havbruksnæringens Landsforening (FHL)  Havforskningsinstituttet utsagn vi ikke står inne for.

les mer
Skjel- og taredyrking i Sungo Bay

Noreg-Kina-samarbeid held fram

Avtalen om å vidareføra det norsk-kinesiske samarbeidet om akvakulturforsking og -forvalting er no signert. Avtalen gjeld fram til 2017.

les mer
Lakselus paa fisk

Kommentar til høringsuttalelse fra FHL

I sin høringsuttalelse til "Vekst i norsk havbruksnæring" går FHL sterkt ut mot Havforskningsinstituttet sine faglige råd. Havforskningsinstituttet presiserer at vi står 100 % inne for de faglige vurderingene vi har gjort, blant annet på lakselus.

les mer
trawler.jpg

Globale havspørsmål – hva skjer i 2015?

Kronikk i FiskeribladetFiskaren 16.01.15: Et årsskifte er en anledning til overblikk - også når det gjelder globale havforvaltning. Hva har vært de sentrale spørsmålene i 2014, og hva vil 2015 bringe?

les mer
Illustrasjonsfoto Barentshavet

Seminar: 10 år med forvaltningsplanarbeid

Det er nå drøyt ti år siden arbeidet med de økosystembaserte forvaltningsplanene for norske havområder ble startet. 28. og 29. januar arrangerer Havforskningsinstituttet en workshop i Oslo der målet er å komme frem til konkrete anbefalinger om hvordan forvaltningsplanarbeidet bør drives videre.
les mer
Torsk som vert sleppt ut

Torsk tåler å bli sluppet ut igjen

For første gang er det nå undersøkt hvordan det går med torsk som er fisket og sluppet ut i sjøen igjen. Forsøkene viser at torsken klarer seg fint så sant den er fisket på grunt vann, behandles forsiktig og oppholdet på land er kort.  

les mer

Arrangementer

Prosjekter

Forskningsprosjekter med egne nettsider: Prosjekter

Kunngjøringer

Her finner du aktuelle tilbudsforespørsler på leie og innkjøp av fartøy: Tilbudsforespørsler
 


Marin forsøpling

I fokus: Marin forsøpling – et lokalt og globalt problem

Mer enn 70 prosent av jordens overflate er dekket av hav. Havet har til alle tider vært et viktig område for høsting av mat, men det har dessverre også vært benyttet som søppelfylling. Spesielt den enorme økningen av plastprodukter de siste 10-20 årene

gjør at mange forskere nå skrur på varsellampene. En enkelt plastflaske på avveie vil påvirke havet negativt i rundt 400 år fremover. Marin forsøpling har blitt en betydelig miljøutfordring.

les mer
Rognkjeks. Foto: Ø. Paulsen

Funnet merket eller uvanlig fisk?

Observasjoner av fisk: Sett fiskefunnene dine i Artsdatabanken

Funnet en merket fisk eller krabbe? Informasjon om hva du bør gjøre
 

Bilde-3-Torskelarve_180.jpg

Ukens spørsmål


Spør en forsker

Her kan du stille spørsmål til forskerne våre.