Hopp til hovedteksten
Hovtrekk

Fant nye gytefelter i Førdefjorden

I vår har Havforskningsinstituttet kartlagt gytefelt for kysttorsk i området fra Stad til og med Førdefjorden. I og rundt det planlagte gruvedeponiet i Førdefjorden fant vi en av de høyeste konsentrasjonene av torskeegg i Sogn og Fjordane. Dette gytefeltet ligger i området som er planlagt å bli deponiområde for gruvedrift.

les mer
Forde fjord

Kritisk til rapport om Engebøprosjektet

Havforskningsinstituttet konkluderer med at det er et gjennomgående trekk i tilleggsrapportene om gruvedrift i Engebøfjellet at de biologiske og økologiske forholdene blir nedvurdert.

les mer
Døde stillehavsøsters

Virus gir østersdød

Et herpesvirus er sannsynligvis årsaken til at store mengder med stillehavsøsters har dødd på strekningen fra Strømstad til Tønsberg de siste månedene. Dette viruset er ikke funnet i Norge tidligere.

les mer
Krill_Petter_F._nett.jpg

Krill døde ikkje av avlusingsmiddel

Det var ikkje avlusingsmiddel frå oppdrettsanlegg som førte til at krill døde i Ålfjorden i Hordaland i september. Det viser resultata etter at død krill blei analysert for å sjå om dei hadde fått i seg avlusingsmiddel.

les mer
Renser_traalen_nett.jpg

Loddekvote til å leva med

Det har vore regelen at loddekvota samsvarar med kvoterådet frå forskarane. Under årets kvoteforhandlingar vart rådet på 6000 tonn sett til side, og den norske og russiske forhandlingsdelegasjonen enda opp med ein 120 000 tonn stor loddekvote. Til å leva med, seier forskarane, som likevel understrekar at det helst bør vera slik at kvoterådet vert lytta til.

les mer
Solveig_m._gul_hjelm.jpg

Søk stipend fra Eggvinfondet

Eggvinfondet deler ut stipend til utdanning av studenter eller til kandidater fra Nord-Norge som ønsker å utdanne seg til habile havforskere. Alle felter innen havforskning vil bli vurdert.

les mer

Arrangementer

Prosjekter

Forskningsprosjekter med egne nettsider: Prosjekter

Kunngjøringer

Her finner du aktuelle tilbudsforespørsler på leie og innkjøp av fartøy: Tilbudsforespørsler
 


Marin forsøpling

I fokus: Marin forsøpling – et lokalt og globalt problem

Mer enn 70 prosent av jordens overflate er dekket av hav. Havet har til alle tider vært et viktig område for høsting av mat, men det har dessverre også vært benyttet som søppelfylling. Spesielt den enorme økningen av plastprodukter de siste 10-20 årene

gjør at mange forskere nå skrur på varsellampene. En enkelt plastflaske på avveie vil påvirke havet negativt i rundt 400 år fremover. Marin forsøpling har blitt en betydelig miljøutfordring.

les mer
Rognkjeks. Foto: Ø. Paulsen

Funnet merket eller uvanlig fisk?

Observasjoner av fisk: Sett fiskefunnene dine i Artsdatabanken

Funnet en merket fisk eller krabbe? Informasjon om hva du bør gjøre
 

Bilde-3-Torskelarve_180.jpg

Ukens spørsmål


Spør en forsker

Her kan du stille spørsmål til forskerne våre.