Hopp til hovedteksten
Flyplassen_nett.jpg

Fann ”flyplass”, mista flyet

Torsdag ettermiddag fann dei eit isflak som kunne fungere som landingsstripe. Klokka 19:40 letta dronen frå ekspedisjonsskipet ”Bjørkhaug”. Sidan har ingen sett den.

les mer
Sjotre og blomkalkoraller pa grus av Lophelia

Omringet av koraller

Det er etter hvert velkjent at det finnes flere ulike koraller i havet utenfor Norge, her finnes også Røstrevet som er den største kjente forekomsten av kaldtvannskorallrev. At de samme korallene nærmest rammer inn Nord-Atlanteren er mer ukjent.

les mer
Norskehavet

Oppdatert dokumentasjon om Norskehavet

De store fiskebestandene i Norskehavet høstes bærekraftig og miljøtilstanden i Norskehavet er fortsatt gjennomgående god. Men klimaendringer og havforsuring gjør havområdet varmere og surere – og skaper uforutsigbare rammer for den langsiktige forvaltningen.

les mer
Steinkobbe

Selinvasjon på Sørlandet?

I 2015 skal Havforskningsinstituttet igjen telle sel på Sørlandet. Pressen og lokale fiskere har den siste tiden skrevet mye om den voksende bestanden av steinkobbe. Her kan du lese Havforskningsinstituttets redgjørelse for situasjonen.

les mer
Opp av vannet

Fant sel, leiter etter ”flyplass”

Toktdagbok: Forskerne om bord på ”Bjørkhaug” har funnet et område med mye sel. Nå mangler de bare landingsstripe til flyene sine.

les mer
Dr. Fridtjof Nansen

Dr Fridtjof Nansen på topptur i Sørøst-Atlanteren

FNs hovedforsamling har listet undervannsfjell blant marine habitat som kan ha særlig sårbare bunndyrssamfunn og fiskeressurser. I de store havområdene utenfor nasjonale økonomiske soner er det tusenvis av små og store slike fjell, men bare et fåtall er undersøkt med relevant teknologi for å fastslå om de faktisk har slike sårbare samfunn og ressurser.

les mer

Marin forsøpling

I fokus: Marin forsøpling – et lokalt og globalt problem

Mer enn 70 prosent av jordens overflate er dekket av hav. Havet har til alle tider vært et viktig område for høsting av mat, men det har dessverre også vært benyttet som søppelfylling. Spesielt den enorme økningen av plastprodukter de siste 10-20 årene

gjør at mange forskere nå skrur på varsellampene. En enkelt plastflaske på avveie vil påvirke havet negativt i rundt 400 år fremover. Marin forsøpling har blitt en betydelig miljøutfordring.

les mer
Rognkjeks. Foto: Ø. Paulsen

Funnet merket eller uvanlig fisk?

Observasjoner av fisk: Sett fiskefunnene dine i Artsdatabanken

Funnet en merket fisk eller krabbe? Informasjon om hva du bør gjøre
 

Bilde-3-Torskelarve_180.jpg

Ukens spørsmål


Spør en forsker

Her kan du stille spørsmål til forskerne våre.