Hopp til hovedteksten
Havforskningsinstituttet Bergen

Disse søker direktørjobben på Havforskningen

Søkerlisten til stillingen som direktør for Havforskninginstituttet er nå klar. Det kom inn fem søknader - én kvinne og fire menn.

les mer
Sedimentkjerne

Toktdagbok:

På jakt etter forurensning i Norskehavet

Det pågående MAREANO-toktet er ferdig med å kartlegge Eggakanten sør for Skjoldryggen på midtnorsk sokkel, og er i full gang med Eggakanten mellom Skjoldryggen og Trænadjupet. Det er samlet inn sedimentprøver fra ti lokaliteter, inkludert fem med multicorer.

les mer
alle-foran-NFH-close-up_-red.jpg

Glupske fiskearter endrer økosystemet i Arktis

Varmekjære fiskearter som svømmer raskt mot nord er grådige jegere. De spiser mye og mange forskjellige slags dyr. Dette kan få omfattende konsekvenser for hvordan økosystemet er satt sammen og fungerer, viser en ny studie.

les mer
Hilde-Elise-Heldal-og-Hilde-Kristin-Skjerdal_-red.jpg

Radioaktiv forurensning i Barentshavet

Barentshavet har blitt tilført radioaktiv forurensning i et halvt hundreår. De viktigste kildene er nedfall fra atmosfæriske prøvesprengninger på 50- og 60-tallet, utslipp fra europeiske gjenvinningsanlegg for brukt kjernefysisk brensel (Sellafield og La Hague) og Tsjernobyl-ulykken.

les mer
Sol_og_is.jpg

Havforsuring lite studert i Arktis

Arktis er spesielt følsom for havforsuring på grunn av den spesifikke kjemien og det kalde vannet i Polhavet. Sammen med de klimaendringer som skjer, kan havforsuring være en ytterligere belastning for økosystemet. Det kan få konsekvenser for livet i de nordlige havområdene.  

les mer
Maria-Fossheim-og-Elisagbeth-Aspaker.jpg

100 millionar til oppgradering av forskingsfartøy

– Masterplanen for marin forsking peikar definitivt i rett retning, seier administrerande direktør Tore Nepstad ved Havforskingsinstituttet. Mellom anna er det sett av 100 millionar kroner til oppgradering av dei norske forskingsfartøya.

les mer

stupebrett 558x100px

I fokus: Hopp i havet – hvis du orker

Noen få hopper i havet året rundt – uavhengig av hva termometeret viser. De fleste foretrekker vanntemperaturer opp mot 20 grader før de kaster seg uti. Når kommer badevannet, og hva skal til for at det holder et behagelig nivå?

Les mer om klima og klimastatus
Rognkjeks. Foto: Ø. Paulsen

Funnet merket eller uvanlig fisk?

Observasjoner av fisk: Sett fiskefunnene dine i Artsdatabanken

Funnet en merket fisk eller krabbe? Informasjon om hva du bør gjøre
 

Bilde-3-Torskelarve_180.jpg

Ukens spørsmål


Spør en forsker

Her kan du stille spørsmål til forskerne våre.