Hopp til hovedteksten
Miljøundersøkelser

Miljøgifter i fisk i norske hav de siste 20 år

I en ny rapport oppsummerer Havforskningsinstituttet nivåer av tungt nedbrytbare organiske miljøgifter i fisk og skalldyr fra norske havområder de siste 20 årene. Generelt er de høyeste nivåene målt i Nordsjøen og de laveste nivåene i Barentshavet.

les mer
Johan_Hjort.jpg

Sender ny søknad om tokt i russisk sone

Havforskningsinstituttet kommer til å sende ny søknad om å gå inn i russisk sone under neste års vintertokt.

– Vi tolker enigheten fra den norsk-russiske fiskerikommisjonen som et positivt signal og håper russiske myndigheter sier ja til en ny søknad, sier forskningsdirektør Geir Huse.

les mer
laks i oppdrett

Laks med lus liker seg i dypet

I oppdrettsmerdene svømmer laks med mye lus dypere enn resten av stimen i de mørke nattetimene. For første gang er det indikert at laks kan ha naturlig atferd som hindrer at nye lakselus setter seg på fisken.

les mer

Atlantisk laks

I fokus: Atlantisk laks

Laksen har to livsfaser; de første årene av sitt liv lever den i elven før den gjennomgår fysiologiske forandringer og vandrer ut i sjøen som smolt. Smolten vandrer ut gjennom fjordene og

videre ut i havet hvor den tilbringer de neste ett til fire år. I denne perioden vokser laksen raskt, og når den er kjønnsmoden vandrer den tilbake til elven den ble født for å gyte.

les mer
Rognkjeks. Foto: Ø. Paulsen

Funnet merket eller uvanlig fisk?

Observasjoner av fisk: Sett fiskefunnene dine i Artsdatabanken

Funnet en merket fisk eller krabbe? Informasjon om hva du bør gjøre
 

Bilde-3-Torskelarve_180.jpg

Ukens spørsmål


Spør en forsker

Her kan du stille spørsmål til forskerne våre.