Hopp til hovedteksten
Lakselus paa fisk

Overvåker fremdeles lus i Trondheimsfjorden

Havforskningsinstituttet har ikke avsluttet overvåkingen av lakselus i Trondheimsfjorden slik miljøverndirektør hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag uttrykte bekymring for i et oppslag i Adresseavisen 23. juni. Tvert i mot har vi god oversikt over lusesituasjonen i hele fjordsystemet.

les mer
Observasjonsplattform

Forskningsrådet gir 60 millioner kroner til LoVe

Forskningsrådet har tildelt Havforskningsinstituttet 60 millioner kroner til havobservatoriet LoVe utenfor Lofoten og Vesterålen. I tillegg er instituttet med på to andre prosjekter som til sammen får 110 millioner kroner.  
les mer
Torskeeggundersøkelse

Eggundersøkelser i Repparfjorden

I Repparfjorden i Finnmark er det planlagt et deponi for gruveavfall. Kunnskapen om hvilke effekter deponier har på fisk er svært mangelfull.  Våren 2015 har Havforskningsinstituttet samlet inn torskeegg for å kartlegge gyteområder i fjorden. Se video i saken.
les mer
Havforskningsinstituttet Bergen

Havforskningsinstituttet søker ny direktør

Stillingen som direktør for Havforskningsinstituttet er nå lyst ut. Direktøren ansettes på åremål for seks år, med mulighet for forlengelse i ytterligere én periode. Søknadsfristen er forlenget til 28. august 2015.

les mer
Alf_Haakon_Hoel1.jpg

Til Washington for å gi råd i nærings- og fiskerisaker

Forskningsdirektør Alf Håkon Hoel skal de neste to årene være spesialråd for nærings- og fiskerisaker ved den norske ambassaden i USA.

les mer
Torsk på kroken

Med riktig behandling kan torsk overleve fang-og-slipp

Fisketuristene slipper ut igjen godt over halvparten av torsken de fanger. Til nå har vi hatt lite kunnskap om torsken faktisk overlever etter at den er sluppet ut i sjøen, og om dyp, fiskeredskap og andre faktorer spiller en rolle for overlevelsen. En fersk doktoravhandling viser at torsken langt på vei er robust – så sant fisken ikke har store skader, og oppholdet på land er kort og skånsomt.  

les mer

stupebrett 558x100px

I fokus: Hopp i havet – hvis du orker

Noen få hopper i havet året rundt – uavhengig av hva termometeret viser. De fleste foretrekker vanntemperaturer opp mot 20 grader før de kaster seg uti. Når kommer badevannet, og hva skal til for at det holder et behagelig nivå?

Les mer om klima og klimastatus
Rognkjeks. Foto: Ø. Paulsen

Funnet merket eller uvanlig fisk?

Observasjoner av fisk: Sett fiskefunnene dine i Artsdatabanken

Funnet en merket fisk eller krabbe? Informasjon om hva du bør gjøre
 

Bilde-3-Torskelarve_180.jpg

Ukens spørsmål


Spør en forsker

Her kan du stille spørsmål til forskerne våre.