Hopp til hovedteksten
Oppdrettsanlegg

Høringssvar:

Støtter forslag om produksjonsområder

Havforskningsinstituttet støtter forslaget om å implementere produksjonsområder med tilhørende indikatorer som grunnlag for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett.

les mer
Bilde_1._tatt_av_J._Alvarez_red.jpg

Varierende mengder sildeyngel

På årets økosystemtokt er det registrert relativt store konsentrasjoner av nullgruppesild i den sentrale delen av Barentshavet, mens små registreringer i vest og i nord, skriver Elena Eriksen og Jaime Alvarez i dette kapitlet av toktdagboka.

les mer
Makrellvideo

Oppdatert makrellråd for 2016

Det internasjonale råd for havforskning, ICES, har oppdatert makrellrådet for 2016 etter at det ble oppdaget en feil i noen av inngangsdataene i forbindelse med årets møte i arbeidsgruppen WGWIDE. Den oppdaterte bestandsberegningen viser 14 % høyere gytebestand i 2015 sammenlignet med opprinnelige råd fra september 2015.

les mer

Blåskjell

I fokus: Blåskjell

I Norge er blåskjell utbredt langs hele kysten. De største forekomstene finnes nord til Trondheimsfjorden, i beskyttede områder og i fjordstrøk med påvirkning av brakkvann. Vårt blåskjell er i Europa utbredt fra Nord-Spania i sør til Kvitsjøen i nord.

Skjellet dominerer mange steder, både i antall og produksjon, bunnfaunaen i kyst og fjordstrøk.

les mer
Rognkjeks. Foto: Ø. Paulsen

Funnet merket eller uvanlig fisk?

Observasjoner av fisk: Sett fiskefunnene dine i Artsdatabanken

Funnet en merket fisk eller krabbe? Informasjon om hva du bør gjøre
 

Bilde-3-Torskelarve_180.jpg

Ukens spørsmål


Spør en forsker

Her kan du stille spørsmål til forskerne våre.