Hopp til hovedteksten
Laks

Få funn av virus på vill laksefisk

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttets rapport fra villfiskovervåkingen i 2014 konkluderer med at det er få funn av sykdomsfremkallende virus på vill laksefisk.

les mer
storkobbe_redigert.jpg

EU gir Norge ansvar i nord

Norge har fått det europeiske hovedansvaret for marin overvåking og varsling i Arktis. Det er gitt ei årlig bevilgning på 15 millioner kroner til oppdraget på EUs Copernicus-budsjett. Havforskningsinstituttet, Nansensenteret og  Meteorologisk institutt skal gjøre jobben.

les mer
Gulfen

Kuling og høy sjø ødela for sildelarvetoktet

Årets sildelarvetokt som gikk fra 7. til 20. april, ble så mye hindret av dårlig vær at det ikke er mulig å regne ut en sildelarveindeks. 

les mer
Feltarbeid

Lakselus og rømt laks er de største miljøutfordringene

Lakselus og rømt laks er de største miljøutfordringene i norsk fiskeoppdrett. Det er dokumentert en klar sammenheng mellom intensiv oppdrettsproduksjon og lakselussmitte på oppdrettet og vill laksefisk.

les mer
Ivan_Elisabeth_og_Tore.jpg

Samarbeidsavtale om ubemannede fly

Havforskningsinstituttet og Norut skal samarbeide om bruk av ubemannede fly (droner). Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Ny-Ålesund i forbindelse med åpningen av Arktisk Senter for ubemannede fly, ASUF

les mer
Fiskeri

Lodda – en av få bestander i verden der forvaltningen tar direkte hensyn til påvirkning fra andre bestander

Den vesle laksefisken lodde kan utgjøre opptil halvparten av torskens diett, og før fiskerne får sin loddekvote, så settes det av en viss andel lodde til torsken. Det gjør loddefisket til et av verdens få fiskerier hvor det tas direkte hensyn til samspillet med andre bestander i økosystemet.

les mer

Marin forsøpling

I fokus: Marin forsøpling – et lokalt og globalt problem

Mer enn 70 prosent av jordens overflate er dekket av hav. Havet har til alle tider vært et viktig område for høsting av mat, men det har dessverre også vært benyttet som søppelfylling. Spesielt den enorme økningen av plastprodukter de siste 10-20 årene

gjør at mange forskere nå skrur på varsellampene. En enkelt plastflaske på avveie vil påvirke havet negativt i rundt 400 år fremover. Marin forsøpling har blitt en betydelig miljøutfordring.

les mer
Rognkjeks. Foto: Ø. Paulsen

Funnet merket eller uvanlig fisk?

Observasjoner av fisk: Sett fiskefunnene dine i Artsdatabanken

Funnet en merket fisk eller krabbe? Informasjon om hva du bør gjøre
 

Bilde-3-Torskelarve_180.jpg

Ukens spørsmål


Spør en forsker

Her kan du stille spørsmål til forskerne våre.