Hopp til hovedteksten
Renser_traalen_nett.jpg

Loddekvote til å leva med

Det har vore regelen at loddekvota samsvarar med kvoterådet frå forskarane. Under årets kvoteforhandlingar vart rådet på 6000 tonn sett til side, og den norske og russiske forhandlingsdelegasjonen enda opp med ein 120 000 tonn stor loddekvote. Til å leva med, seier forskarane, som likevel understrekar at det helst bør vera slik at kvoterådet vert lytta til.

les mer
Solveig_m._gul_hjelm.jpg

Søk stipend fra Eggvinfondet

Eggvinfondet deler ut stipend til utdanning av studenter eller til kandidater fra Nord-Norge som ønsker å utdanne seg til habile havforskere. Alle felter innen havforskning vil bli vurdert.

les mer
JH-Symposium

Arven etter Johan Hjort

I 1914 skreiv Johan Hjort sitt store verk der han viser at dei store vekslingane i fiskeria skuldast at rekrutteringa varierte frå år til år. Hjort hadde brukt sildeskjel til å bestemme alderen på individa, og dermed kunne han dokumentere at einskilde årsklassar dominerte bestanden gjennom fleire år. Boka endra internasjonal havforsking sitt syn, og 100 år etter er den framleis blant dei mest siterte bøkene skrivne av norske havforskarar.

les mer
Hjort issue cover

Egen Johan Hjort-utgave av ICES Journal of Marine Science

Også ICES Journal of Marine Science feiret arven etter Johan Hjort i høst. Hjorts arbeid fra 1914 blir fremdeles sitert 40-50 ganger i året og har dermed fortsatt stor betydning for dagens fiskeriforskning.

les mer
Benjamin_Planque_redigert_nett.jpg

Tilfeldigheter med begrensninger

Det skjer en rekke tilfeldigheter i økosystemene i havet. Samtidig vet vi at det finnes grenser for slumpetreffene. Derfor kan det være nyttig å lage vitenskapelige modeller som er langsiktige og tar hensyn til både tilfeldighetene og begrensningene.

les mer
Einar_Erlend_nett.jpg

Forvaltningsplanene – en norsk suksess

Kronikk i Sunnmørsposten 15.10.14. Forvaltningsplanene for norske havområder er praktiske, arealbaserte, ser all menneskelig aktivitet under ett og tar miljøhensyn. Årelange, tungrodde konsensusprosesser har resultert i (en stor grad av) felles forståelse på tvers av sektorer med motstridende interesser, noe andre land kan misunne oss.

les mer

Arrangementer

Prosjekter

Forskningsprosjekter med egne nettsider: Prosjekter

Kunngjøringer

Her finner du aktuelle tilbudsforespørsler på leie og innkjøp av fartøy: Tilbudsforespørsler
 


Marin forsøpling

I fokus: Marin forsøpling – et lokalt og globalt problem

Mer enn 70 prosent av jordens overflate er dekket av hav. Havet har til alle tider vært et viktig område for høsting av mat, men det har dessverre også vært benyttet som søppelfylling. Spesielt den enorme økningen av plastprodukter de siste 10-20 årene

gjør at mange forskere nå skrur på varsellampene. En enkelt plastflaske på avveie vil påvirke havet negativt i rundt 400 år fremover. Marin forsøpling har blitt en betydelig miljøutfordring.

les mer
Rognkjeks. Foto: Ø. Paulsen

Funnet merket eller uvanlig fisk?

Observasjoner av fisk: Sett fiskefunnene dine i Artsdatabanken

Funnet en merket fisk eller krabbe? Informasjon om hva du bør gjøre
 

Bilde-3-Torskelarve_180.jpg

Ukens spørsmål


Spør en forsker

Her kan du stille spørsmål til forskerne våre.