Hopp til hovedteksten
Oppdrettsanlegg

Dialog om akvakultur: møtet strømmes

Dialogmøtet om akvakultur som arrangeres onsdag 25. november blir strømmet. Du kan følge møtet via våre nettsider.

Debatten om akvakulturnæringen, dens framtid og utfordringer opptar mange. Mattilsynet og Havforskningsinstituttet inviterer nå alle aktører og interesserte til åpent dialogmøte om temaet.

les mer
Forskere_og_sardiner.jpg

Fem tonn sardin på et blunk

På 40 sekunder fikk vi fem tonn sardin med en liten pelagisk trål ved kysten av Nordvest-Afrika. Det er det korteste halet jeg har vært med på. Sardinen er en viktig ressurs for kyststatene i Nordvest-Afrika, sammen med andre pelagiske arter (sardinella, ansjos og taggmakrell).

les mer
Selunge_og_gummibaat.jpg

Teller sel i Finnmark

Havforskningsinstituttet er for tida (20.november – 8.desember) ute på seltelling i Finnmark med innleid kystvaktfartøy, KV ”Magnus Lagabøte”. Tellingen inngår i instituttets overvåking av kystsel, og resultatene vil danne grunnlag for rådgivning om kvoter og beskatning av havert i årene som kommer.

les mer
Brisling

Gult lys for raudlista brisling

Brisling og polartorsk er blant nykomarane på Raudlista 2015. Manglande data forklarar eit stykke på veg kvifor brislingen er hamna på lista, men ein langvarig fangstnedgang spelar også inn.   

les mer
Elv

Kan forutsi endringer hos villaks

Det kan ta mange generasjoner før genetiske endringer i de ville laksebestandene blir målbare som følge av at rømt laks gyter sammen med villfisken. Ved hjelp av en ny øko-genetisk modell kan forskerne nå forutsi både hvordan villfisken blir påvirket og hvor fort endringene skjer.

les mer
Smoltfella i Guddalselva.

Kronikk:

Gjøvik har misforstått det meste

I engasjerte innlegg på nettstaden iLaks harselerer J.A. Gjøvik med inkompetente forskarar og vårt arbeid med marin overleving hos sjøaure. Arbeidet vårt som er publisert i fagtidsskriftet Marine Biology Research viser at marin overleving hos sjøaure i midtre del av Hardangerfjorden er unaturleg låg, at aure medisinert mot lus har dobbelt så høg overleving som kontrollgruppa og at ein stor del av auren som overlever sjøopphald har skadar forårsaka av lakselus. Gjøvik har imidlertid misforstått det aller meste av arbeidet og rekneøvingane hans blir difor meiningslause.

les mer

Hummere

I fokus: Europeisk hummer

I hele etterkrigstiden frem til 1960-tallet var Norge blant de land i Nord-Europa med de største fangstene av hummer. Inntektene fra hummerfisket var store og viktige for mange yrkesfiskere på kysten. Fangstene lå årlig mellom 600 og 1000 tonn. De siste 25 årene har de offisielle fangstene vært under 100 tonn,

og siden ca. 1987 har de variert mellom 30 og 60 tonn hvert år. Man finner hummeren vanligvis fra 5 til 40 meters dyp. I norske farvann lever hummeren langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, for eksempel Tysfjord.

les mer
Rognkjeks. Foto: Ø. Paulsen

Funnet merket eller uvanlig fisk?

Observasjoner av fisk: Sett fiskefunnene dine i Artsdatabanken

Funnet en merket fisk eller krabbe? Informasjon om hva du bør gjøre
 

Bilde-3-Torskelarve_180.jpg

Ukens spørsmål


Spør en forsker

Her kan du stille spørsmål til forskerne våre.