Hopp til hovedteksten
Fra åpningen

Stort EU-prosjekt skal drives fra Bergen

INTAROS er et nytt stort EU-prosjekt som skal utvikle et effektivt, integrert observasjonssystem for hele Arktis som omfatter hav, is, atmosfære og land. Prosjektets ramme er 15,5 millioner Euro over fem år, det ledes av Nansensenteret, mens Havforskningsinstituttet er partner og ansvarlig for en av arbeidspakkene. 

les mer
Dr. Fridtjof Nansen

Topp moderne forskningsfartøy til bistandsarbeid

I dag kom den nye Dr. Fridtjof Nansen for første gang til sin hjemby Bergen. Nå skal det gjøres en rekke tester av utstyr og funksjoner før første tokt starter –  i begynnelsen av mai fra Casablanca.

les mer
Oppdrettslaks

Kombinasjonen av oksygen og temperatur avgjør laksens appetitt

Redusert appetitt kan bety at oppdrettslaks får for lite oksygen. Oksygennivået der appetitten begynner å synke kan derfor sees på som en grense for når det blir for lite oksygen ved normal drift.

les mer

Lofoten

I fokus: Hovedåre for norsk fiskerekruttering (KILO-rapporten)

Havforskningsinstituttet har fremskaffet kunnskap om viktigheten av områdene i og rundt Lofoten–Vesterålen som gyte-, transitt og oppvekstområde for ulike fiskebestander.  Denne kunnskapsinnhentingen er samlet i en rapport der det er lagt vekt på å få

frem de store variasjonene som finner sted i tid og rom – samt den betydningen drift av egg, larver og yngel gjennom dette området har for økosystemenes produktivitet.

les mer
Rognkjeks. Foto: Ø. Paulsen

Funnet merket eller uvanlig fisk?

Observasjoner av fisk: Sett fiskefunnene dine i Artsdatabanken

Funnet en merket fisk eller krabbe? Informasjon om hva du bør gjøre
 

Bilde-3-Torskelarve_180.jpg

Ukens spørsmål


Spør en forsker

Her kan du stille spørsmål til forskerne våre.