Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om utlyste stillinger.

HI har hovedkontor i Bergen, men har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har instituttet et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Avdelingsingeniør - akvakultur sjøanlegg

Søknadsfrist: 15. desember 2017
Ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Matre er det ledig stilling som 1085 avdelingsingeniør innen biologisk drift.Forskningsstasjonen i Matre har omfattende forsøksfasiliteter både på land og sjø og en stor portefølje av forsøk innen laksefisk og marine arter. Tett samarbeid mellom drift og forskningen står i fokus og er en viktig suksessfaktor.Stillingen vil ha oppgaver rettet mot oppfølging av stell av fisk og fiskeforsøk ved stasjonens to sjøanlegg. Stillingens ...

Overingeniør ved Forskningsstasjonen Austevoll

Søknadsfrist: 17. desember 2017

Avdelingsingeniør i Dyreplankton Taksonomi

Søknadsfrist: 5. januar 2018
Ved Havforskningsinstituttet i Bergen er det ledig en faste stilling som 1085 Avdelingsingeniør, tilknyttet Forskningsgruppe Plankton.Arbeidsoppgaver vil omfatte innsamling og analyser av dyreplankton (taksonomi, biomasse, o.a.), og er knyttet til havovervåkingen ved Havforskningsinstituttet og arbeidet i EAF-Nansen programmet ved Fiskerifaglig Senter for Utviklingssamarbeid (CDCF). Stillingen omfatter også arbeid med klassifisering og identifisering av plankton med automatiserte ...

Avdelingsingeniør i Dyreplankton Taksonomi

Søknadsfrist: 5. januar 2018
Ved Havforskningsinstituttet, avdeling Flødevigen, er det ledig en faste stilling som 1085 Avdelingsingeniør, tilknyttet Forskningsgruppe Plankton.Arbeidsoppgaver vil omfatte innsamling og analyser av dyreplankton (taksonomi, biomasse, o.a.), og er knyttet til kystovervåkingen ved Havforskningsinstituttet sin avdeling i Flødevigen. Stillingen omfatter også arbeid med klassifisering og identifisering av plankton med automatiserte metoder i felt og laboratoriearbeid med mikroskop/lupe. ...