Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om utlyste stillinger.

HI sitt hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har instituttet et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Forskningsteknikere - lakselus

Søknadsfrist: Løpende
Havforskingsinstituttet har ansvaret for den nasjonale overvåkningen av lakselus på vill laksefisk (NALO). Data fra overvåkningen er et viktig bidrag til ekspertgruppen som gir råd om bærekraft i produksjonsområdene i det nye trafikklyssystemet som regulerer oppdrettsnæringen. Feltinnsamlingen er en omfattende jobb, og det er behov for engasjerte og erfarne medarbeidere som kan bidra til dette arbeidet i perioden mai-august. ...

Fagarbeider – automatiker

Søknadsfrist: 25. april 2019
Ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon på Matre i Masfjorden kommune er det ledig fast stilling som fagarbeider innen automasjon. Forskningsstasjonen på Matre har omfattende forsøksfasiliteter både på land og sjø og en stor portefølje av forsøk innen laksefisk og marine arter. Tett samarbeid mellom drift og forskning står i fokus og er en viktig suksessfaktor. ...

1085 avdelingsingeniør – akvakultur på land- og sjøanlegg

Søknadsfrist: 25. april 2019
Ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon på Matre er det ledig fast stilling som 1085 avdelingsingeniør for å styrke vår driftsstab. Vedkommende skal jobbe med røkting av fisk og oppfølging av eksperimentelle studier, med fleksibel veksling mellom land- og sjøanlegg. ...

Fiskehelse-/fiskevelferdsbiolog / Veterinær

Søknadsfrist: 26. april 2019
Ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon på Matre i Masfjorden kommune er det ledig en fast stilling som fiskehelsebiolog/veterinær/biolog med kompetanse i fiskevelferd. Forskningsstasjonen på Matre har omfattende forsøksfasiliteter både på land og sjø og en stor portefølje av forsøk innen laksefisk og andre akvatiske organismer. Tett samarbeid mellom drift og forskning står i fokus og er en viktig suksessfaktor. ...

HR-rådgiver

Søknadsfrist: 30. april 2019
Personalseksjonen ved Havforskningsinstituttet er på jakt etter en ny medarbeider til en fast 100 % stilling som rådgiver med arbeidssted sentralt beliggende i Bergen. Personalseksjonen har ansvar for å forvalte og utvikle instituttets personalpolitikk, og støtte ledere i gjennomføring av denne. Dette gjør vi i tett dialog med ledelsen, arbeidstakerorganisasjonene og ansatte. I tillegg er seksjonen ansvarlig for å utvikle og tilrettelegge effektive personaladministrative system og rutiner, og ...

Lønnsmedarbeider

Søknadsfrist: 30. april 2019
Personalseksjonen ved Havforskningsinstituttet i Bergen har ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent innen reise- og lønnsområdet. ...

Vikariat for forsker innen otolitter på bunnfisk

Søknadsfrist: 1. mai 2019
Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en forsker i et vikariat på 7 måneder ved forskningsgruppe Bunnfisk. Forskningsgruppen arbeider med forskning, overvåkning, og rådgiving for bunnfiskbestander basert på biologisk kunnskap, statistiske og matematiske modeller. Gruppen jobber i nært samarbeid med andre forskningsgrupper ved Havforskningsinstituttet og bidrar til tilgrensende forskningsområder som effekter av klimaendringer, økologi og integrert økosystem-basert forvaltning. ...

Forsker innen akustikk og effekter av lyd

Søknadsfrist: 2. mai 2019
Havforskningsinstituttet (IMR) har ledig en fast stilling som forsker i forskningsgruppe Økosystemakustikk med arbeidsted Bergen, Norge. Kandidaten vil jobbe hovedsakelig med rådgivning knyttet til påvirkning av lyd på marine organismer og metodeforskning innen fiskeriakustikk. Havforskningsinstituttet er rådgivende organ for Oljedirektoratet for alle seismikk operasjoner til havs, og skal gi råd for å ivareta hensynet de marine økosystemer. Da det er mange ubesvarte spørsmål til effektene av ...

Forskningstekniker innen datainnsamling fra fiskeri/fritidsfiske

Søknadsfrist: 3. mai 2019
Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig en fast stilling som forskningstekniker. Vedkommende skal være med på innsamling og analyse av data fra kommersielle fiskerier, fritids- og turistfiske, og delta på diverse feltarbeid. I tillegg vil stillingen innebære aldersbestemmelse (lesing av otolitter) av ulike arter. En del reisevirksomhet i forbindelse med prosjektarbeid og møter kan påregnes. Arbeidet inngår som en del av overvåkning, forskning og rådgivning på viktige fiskebestander i våre ...

Forskningstekniker (overingeniør) innen kartlegging og overvåking av fiskebestander, fiskesamfunn, oppvekst- og bevaringsområder på kysten

Søknadsfrist: 3. mai 2019
Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig en fast stilling som forskningstekniker. Vedkommende skal være med på innsamling og analyse av data og delta på diverse tokt- og feltarbeid. I tillegg vil stillingen innebære analyse av video (artsbestemmelse og lengdemåling av fisk) og identifisering av fiskeegg og larver. En del reisevirksomhet i forbindelse med felt- og møtevirksomhet kan påregnes. Arbeidet inngår som en del av overvåkning, forskning og rådgivning på viktige fiskebestander i våre ...

Overingeniør i histologi

Søknadsfrist: 5. mai 2019
Havforskningsinstituttet har ledig ei fast 100% stilling som overingeniør. Stillinga plassert i forskningsgruppe Smittespreiing og Sjukdom, med arbeidsstad ved instituttets molekylærbiologiske laboratorium i Bergen. Den som blir tilsett vil i alle hovudsak arbeide med parafinbaserte histologiske metodar knytt til fiskehelserelaterte problemstillingar, men vil og delta i andre relevante prosjekter på Havforskningsinstituttet. ...

Fast forskerstilling innen makroalgeøkologi

Søknadsfrist: 10. mai 2019
Vil du være med å bygge opp et kraftsenter for kystforskning i et av Europas største marine forskningsinstitutter? Vil du være med å bygge muligheter knyttet til Blå vekst? Vil du være med på å skaffe viktig kunnskap om effekter av klimaendringer og menneskeskapt påvirkning på våre kystøkosystemer? Vi søker etter en forsker for å styrke vår kompetanse og kapasitet innen forskning og rådgivning på tang- og tareskogøkosystem. Den som tilsettes vil jobbe i team med fremragende forskere og ...