Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om ev. utlyste stillinger ved instituttet.

Havforskningsinstituttets hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har HI et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Forsker innen metallspesiering

Søknadsfrist: 30. oktober 2019
Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig vikariat som forsker ved forskningsgruppen Trygt fôr. Vikariatet er ledig f.o.m. 19.11.2019 t.o.m. 10.11.2020 med mulighet for forlengelse. Det er viktig for Norge å ha god kompetanse på tungmetaller og sporelementer i fisk og annen sjømat. Sammensetningen av fiskefôr er i endring, og man leter stadig etter «nye» råvarer som skal erstatte fiskemel, som f.eks. plantebaserte råvarer eller uutnyttede marine ressurser. Metaller som kvikksølv og arsen i ...

Fiskeegg og -larver

Søknadsfrist: 31. oktober 2019
Havforskningsinstituttet har ledig en fast 100 % stilling som 1110 eller 1183 forsker. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppe Plankton, og kan ha fast arbeidsted i Bergen eller på Forskningsstasjonen i Flødevigen. ...

Forsker – sjømat og ernæring

Søknadsfrist: 3. november 2019
Ved Havforskningsinstituttet har vi en ledig forskerstilling innen  mat- og ernæringssikkerhet. Hovedfokus blir på dokumentering av næringsstoff i mat fra havet og hvordan disse næringsstoffene kan bidra til bedre ernæring og matsikkerhet nasjonalt og globalt. Stillingen er fast, og plassert i Seksjon for sjømat og ernæring, med arbeidssted i Bergen. ...

Post-doctoral Fellow on Atlantic cod movement ecology

Søknadsfrist: 9. november 2019
The Institute of Marine Research (IMR) invites applications for a two-year full-time appointment as Post-Doctoral Research Fellow on Atlantic cod movement ecology. The position may be prolonged for maximum two more years, depending on funding. The position is located at the Flødevigen Research Station, Arendal, Norway. The preferred start date is December 2019, although this is negotiable. ...