Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om utlyste stillinger.

HI sitt hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har instituttet et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Forskningstekniker innen diettanalyser av fisk

Søknadsfrist: 21. februar 2019
Om stillingen Ved Havforskningsinstituttet har vi ledig et 1-års vikariat som avdelingsingeniør/overingeniør ved forskningsgruppe Økosystemprosesser, med arbeidssted Bergen. Arbeidet omfatter diettanalyser av fisk, deltagelse på tokt på våre fartøyer og eventuelle leiefartøy, og bistå inn mot ulike forskingsprosjekt med datatilrettelegging og -bearbeiding. Arbeidet inngår som en del av overvåkning, forskning og rådgivning på viktige fiskebestander i våre farvann, ...

4-årig postdoktor - utvikling av fagsystem for vurdering av økologisk tilstand

Søknadsfrist: 1. mars 2019
Om stillingen Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for en forsker/biolog til et prosjekt som skal utvikle et fagsystem for vurdering av økologisk tilstand i marine systemer. Stillingen er fireårig og er plassert i forskningsgruppen Økosystemprosesser. Arbeidssted er Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø.Som en del av oppfølging av en melding til Stortinget om en handlingsplan for bevaring av naturmangfold (Naturmangfoldmeldingen, Meld.St. 14 ...

Vil du jobbe som lærling på Havforskningsinstituttet?

Søknadsfrist: 1. mars 2019
Vi søker nye lærlinger Havforskningsinstituttet (HI) søker lærlinger med tiltredelse høsten 2019.Havforskningsinstituttet er i dag godkjent som lærlingebedrift innenfor IKT-servicefaget, laboratoriefaget, akvakulturfaget, motormannfaget og matrosfaget. På sikt ønsker vi å utvide tilbudet slik at vi kan ansette lærlinger innenfor flere fagområder.Som lærling på Havforskningsinstituttet vil du arbeide i en stor organisasjon med mange spennende ...

Er du vår nye avdelingsingeniør?

Søknadsfrist: 13. mars 2019
Om stillingen Ved Havforskningsinstituttet har vi nå ledig en fast stilling som avdelingsingeniør. Stillingen er knyttet til laboratorium for uorganisk kjemi. Stillingen vil i hovedsak være knyttet til forskningsprosjekter innen radioaktiv forurensing i det marine miljø. Arbeidssted er Bergen.Om fagområdet og gruppen Overvåkning og beredskap på radioaktiv forurensing er en viktig oppgave for Havforskningsinstituttet. Overvåkingen ...

Forskere (1109/1110) innen overvåkning, rådgivning og forskning på bunnfisk

Søknadsfrist: 15. mars 2019
Om stillingen Forskningsgruppe Bunnfisk har ledig to faste forskerstillinger. Bunnfisk-gruppen arbeider med forskning, overvåkning og rådgivning for bunnfiskbestander basert på biologisk kunnskap, statistiske og matematiske modeller. Gruppen jobber i nært samarbeid med andre forskningsgrupper ved Havforskningsinstituttet og bidrar til tilgrensende forskningsområder som effekter av klimaendringer, økologi og integrert økosystembasert forvaltning. Forskerne har et ...

Researcher in ecosystem modelling

Søknadsfrist: 15. mars 2019