Ledige stillinger

På denne siden finner du informasjon om ev. utlyste stillinger ved instituttet.

Havforskningsinstituttets hovedkontor ligger Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har HI et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Stillinger fra jobbnorge.no

Postdoc position in economy and ecosystem modelling

Søknadsfrist: 23. desember 2019
The Institute of Marine Research (IMR) in Norway has an immediate opening for a 3 years PostDoc position on combined ecosystem impacts of climate change and fisheries using end-to-end modelling. The position is in the research group Ecosystem Processes and located in Bergen. ...

Postdoktor på tapte fiskeredskap og spøkelsesfiske

Søknadsfrist: 23. desember 2019
Ved Havforskningsinstituttet er det en ledig stilling som treårig postdoktor med arbeidssted i Flødevigen, Arendal. Stillingen er knyttet til forskningsgruppen Fiskeridynamikk. Forskningsgruppens hovedarbeidsområde er å samle inn data fra fiskeriene til bestandsberegninger og rådgivning. ...

To faste stillingar som kokk på F/F Kronprins Haakon

Søknadsfrist: 31. desember 2019
Tilberedning av mat. Reinhald i bysse/messe/dagrom. Nokon administrative oppgåver som proviant bestilling og lageroversikter. Annet forfallande arbeid etter instruksjon frå stuert. ...

Miljøkjemi og sjømattrygghet

Søknadsfrist: 31. desember 2019
Havforskningsinstituttet lyser ut fast forskerstilling for å styrke instituttets forskning innen miljøkjemi og sjømattrygghet. Arbeidssted er Havforskningsinstituttet i Bergen, forskningsgruppe Fremmed- og smittestoff. Forskningsgruppen består per i dag av 28 forskere og stipendiater og er i stor grad involvert i vitenskapelige spørsmål og råd som instituttet arbeider med som nasjonal rådgiver. En av gruppens viktige oppgaver er å studere og overvåke fremmedstoffer, parasitter og bakterier i ...

Forsker akvakultur-miljø-interaksjoner

Søknadsfrist: 31. desember 2019
Havforskningsinstituttet har en ledig stilling som forsker. Stillingen er fast og plassert i forskningsgruppe Smittespredning og sykdom. Arbeidssted er Tromsø, og vi ønsker oss en yngre forsker med bred kvantitativ og økologisk kompetanse innenfor akvatisk biologi. ...

Akvakultur-miljø-interaksjoner

Søknadsfrist: 8. januar 2020
Havforskningsinstituttet har en ledig stilling som overingeniør. Stillingen er fast og plassert i forskningsgruppe Smittespredning og sykdom. Arbeidssted er Tromsø, og fokus vil være på de nordlige områdene selv om prosjektarbeid og feltarbeid vil finne sted langst hele kysten. Stillingene skal arbeide med miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett. Sentralt for stillingen er å styrke gjennomføringsdelen av vår nye strategiske satsning på «økosystemeffekter av akvakultur», som har fokus på torsk, ...

Postdoktor i fiskevelferd og -helse

Søknadsfrist: 19. januar 2020
Vi har ledig en 4-årig stilling på åremål som postdoktor i forskningsgruppe Sykdom og smittespredning ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet ROBUST SMOLT: intensive smolt production, digitalized welfare assessment, welfare biomarkers, and robust genomes, som er finansiert av Norges Forskningsråd. ...

Forskerstilling for statistiker, matematiker eller kvantitativ biolog med fokus på bestandsberegninger av pelagisk fisk

Søknadsfrist: 20. januar 2020
I forskningsgruppen Pelagisk fisk ved Havforskningsinstituttet i Bergen er det nå ledig en fast stilling for en forsker som skal jobbe med våre utfordringer på bestandsberegninger av pelagisk fisk i nordøstlige deler av Atlanterhavet. Pelagiske fiskebestander som makrellstørje, makrell, kolmule, norsk vårgytende sild, nordsjøsild, brisling og lodde utgjør svært viktige kommersielle ressurser i de nordøstlige delene av Atlanterhavet. Dette er bestander som stimer i de åpne vannmasser, som ...

Plankton, miljøkjemi og trofiske studier på lavere nivå

Søknadsfrist: 31. januar 2020
Ved Havforskningsinstituttet er det nå ledig en 4-årig åremålsstilling som postdoktor tilknyttet Forskningsgruppe Plankton, med arbeidssted i Bergen eller i Flødevigen utenfor Arendal. ...