Kontaktinformasjon

kooye.jpg

Sentralbord Havforskningsinstituttet: 55 23 85 00

Åpningstider sentralbord/resepsjon: 08:00–15:45 (15. sept.–14. mai), 08:00–15:00 (15. mai–14. sept.)

Pressetelefon: +47 400 22 999

Faktura:

Faktura til Havforskningsinstituttet skal sendes elektronisk som EHF knyttet mot vårt org.nr. 971 349 077. For mer informasjon om elektronisk faktura, se http://www.dfo.no/efb

Korrekt merking av faktura:
For å sikre rask og korrekt behandling av fakturaen må alle fakturaer enten påføres:
bestillingsnummer som dere får oppgitt ved bestilling eller
bestillerreferanse og prosjektnummer
Bestillerreferansen består av tallet 3680 og fire siffer: 3680xxxx

Fakturaadresse HI: 

Fra 01.01.2018: 
Havforskningsinstituttet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 TRONDHEIM

Havforskningsinstituttets avdelinger og stasjoner:

Bergen
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
55 23 85 00
post@hi.no
Besøks- og leveringsadresser:

Havforskningsinstituttet, Nordnesgaten 50, 5005 Bergen. Mest brukt. Her tar Sentralen og/eller budkontoret imot alt av pakker.

Havforskningsinstituttet, Nykirkekaien 1, 5004 Bergen. Kolli til rederilageret og fartøyene.

Havforskningsinstituttet, Nordnesboder 3, 5005 Bergen. Mye kjøl- og frysevarer. (Tidligere Nifes.)

Havforskningsinstituttet, Nordnesboder 5, 5005 Bergen. Tunge kjemikalier. (Tidligere Nifes)

Kart og veibeskrivelse

Stasjon Tromsø
Framsenteret
Hjalmar Johansens gate 14
9007 Tromsø
Post: Framsenteret, Postboks 6606 Langnes, 9296 TROMSØ
Kart- og veibeskrivelse

Til Framsenteret sentralt:
Email: post@framsenteret.no

Tlf: +47 77 75 02 00 Fax: +47 77 75 02 01

Lager: 

HI lager
Stakkevollveien 1
9010 Tromsø
Merk: Fartøy, navn, toktdato.

 

Forskningsstasjonen Flødevigen
Nye Flødevigveien 20
4817 His
55 23 85 00

Kart og veibeskrivelse

Forskningsstasjonen Matre
5984 Matredal
55 23 85 00
Kart og veibeskrivelse

Forskningsstasjonen Austevoll
Sauaneset 16
5392 Storebø
55 23 85 00
Kart og veibeskrivelse

Feltstasjon Holmfjord
Postboks 146
9711 Lakselv
55 23 85 00
Besøksadresse: Holmfjord, 9716 Børselv