Tone Vågseth

Overingeniør
Telefon: 90072443
Avdeling: Dyrevelferd 2310

Arbeider med

Fiskevelferd, generell havbruksbiologi og -teknologi
Observasjonsmetodikk av miljø og atferd i kar og merd
Prøvetaking
Dataopparbeiding av miljømålinger, ekkolodd, atferdsobservasjoner, kjemiske analysedata, røntgen
Kjemiske analyser av blant annet kortisol, oksygen

Curriculum Vitae

Utdanning
2001-2004: Høgskolen i Bergen, bachelor i miljø - og havbruksteknologi
2001: Fagbrev som produksjonselektroniker, linje for produksjonselektronikk, Nordhordland videregående skole
Hovedprosjekt: Ryggradsdeformasjonar på halvtårssmolt - effekt av vaksinasjonstrategi

Arbeidserfaring
2005-: Avdelingsingeniør, faggruppe Dyrevelferd, Havforskningsinstituttet, Matre
2005: Forskningsassistent ved laboratoriet Havforskningsinstituttet, Matre
2001-2004: deltidsansatt basisdrift Havforskningsinstituttet, Matre
1999-2001: Lærling, Åstvedt Industrier A/S

Faggrupper

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)