Silje Elisabeth Seim

Telefon: 957 02 621

Arbeider med

• Administrative oppgaver for fagruppen Bunnfisk
• Aldersbestemmelse av sei og hyse- under opplæring
• Diettanalyse av torsk
• Toktvirksomhet

Faggrupper