Silje Elisabeth Seim

Overingeniør
Telefon: 95702621
Avdeling: Bunnfisk 2110

Arbeider med

• Administrative oppgaver for fagruppen Bunnfisk
• Aldersbestemmelse av sei og hyse- under opplæring
• Diettanalyse av torsk
• Toktvirksomhet

Faggrupper

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)