Robin Ørnsrud

Forskningssjef
Telefon: 91343345
Avdeling: Trygt fôr

Robin Ørnsrud er forskningssjef for seksjon for Trygt Fôr ved NIFES. Seksjonen har i dag 9 ansatte og hovedmålet er å generere og formidle kunnskap til myndigheter, næring og forbrukere gjennom forskning på fremmedstoffer og interaksjoner med næringsstoffer i fisk. Denne kunnskapen skal sikre et riktig grunnlag for risiko-nyttevurderinger og riktig utforming av lovverk relatert til fiskeernæring.Arbeidsområde
Utvalgte publikasjoner
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Forskningsaktiviteten ved seksjon for Trygt fôr fokuserer på å sikre oppdatert kunnskap om fremmedstoffer i fôr som kan påvirke fiskehelse, mattrygghet og miljø. Forståelsen av hvordan og hvor mye av fremmedstoffene som overføres fra fôr til filet er et viktig forskningsområde for oss. Min vitenskapelige produksjon er hovedsakelig innen fiskeernæring med spesielt fokus på fettløselige vitaminer, mineraler, tilsetningsstoffer, uønskede stoffer og fiskevelferd. Jeg har metodeansvar for flere kjemiske analysemetoder og er også kontaktperson for EUs referanselaboratorium på fôrtilsetningsstoffer der NIFES har Nasjonalt referanselaboratoriumsansvar.


Jeg har vært deltidsansatt (20%) ved Universitetet i Bergen, Medisinsk-odontologisk Fakultet siden 2011 og har undervist årlig i en rekke emner siden 2004. Jeg har undervist og vært sensor i ulike emner innen hoved- og mikronæringsstoffer, næringsmiddeltoksikologi, fiskeernæring, statistikk og matvarekunnskap. I tillegg har jeg veiledet studenter på Master og PhD nivå.


Jeg har vært medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) siden 2010 og bidratt til flere risikovurderinger. Jeg er også medlem av Programutvalg for ernæring ved Universitetet i Bergen og jeg representerer NIFES i Rådgivende gruppe ved akutt forurensning til sjø i regi av Kystverket.


Ørnsrud R, Lock E-J, Waagbø R, Krossøy C & Fjelldal P-G (2013) Establishing an upper level of intake for vitamin A in Atlantic salmon (Salmo salar L.) post smolts Aquaculture Nutrition ; 19, (5), 651-664

Sanden M, Jørgensen S, Hemre G-I, Ørnsrud R & Sissener N (2012) Zebrafish (Danio rerio) as a model for investigating dietary toxic effects of deoxynivalenol contamination in aquaculture feeds. Food and Chemical Toxicology 50 (12): 4441-4448

Fjelldal P G, Hansen T J, Breck O, Ørnsrud R,  Lock E-J, Waagbø R, Wargelius A, Martens L G & Witten P E (2012) Vertebral deformities in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) – etiology and pathology. Journal of Applied Ichthyology 28 (3), 433-440

Fjelldal PG, Lock E-J, Hansen T J, Waagbø R, Wargelius A, Martens L G, El-Mowafi A & Ørnsrud R (2012) Continuous light induces bone resorption and affects vertebral morphology in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed a phosphorous deficient diet. Aquaculture Nutrition 18, 610-619

Krossøy C, Waagbø R & Ørnsrud R Vitamin K in fish nutrition (2011) Aquaculture Nutrition ; 17:585-594.

Ørnsrud R, Arukwe A, Bohne V, Pavlikova N, & Lundebye A-K (2011) Investigations on the Metabolism and Potentially Adverse Effects of Ethoxyquin Dimer, a Major Metabolite of the Synthetic Antioxidant Ethoxyquin in Salmon Muscle. Journal of Food Protection 74 (9), 1574-1580

Krossøy C, Lock E-J & Ørnsrud R (2010) Vitamin K-dependent γ-glutamylcarboxylase in Atlantic salmon (Salmo salar L.) Journal of Fish Physiology and Biochemistry 36 (3), 627- 635

Ørnsrud R, Lock E-J, Glover C & Flik, G (2009) Retinoic acid cross-talk with calcitriol activity in Atlantic salmon (Salmo salar L.) Journal of Endocrinology, 202, 473-482

Krossøy C, Ørnsrud R & Wargelius A (2009) Differential gene expression of bgp and mgp in trabecular and compact bone of Atlantic salmon (Salmo salar L.) vertebrae. Journal of Anatomy, 215, 663-672

Fjelldal P G, Hansen T, Breck O, Sandvik R, Waagbø R, Berg A, Ørnsrud R (2009) Supplementation of dietary minerals during the early seawater phase increase vertebral strength and reduce the prevalence of vertebral deformities in fast-growing under-yearling Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolt Aquaculture Nutrition, 15 (4), 366-379

Krossøy C, Waagbø R, Fjelldal P G, Wargelius A, Lock E-J, Graff I E, Ørnsrud R (2009) Dietary menadione nicotinamide bisulphite (vitamin K3) does not affect growth or bone health in first feeding fry of Atlantic salmon (Salmo salar L.). Aquaculture Nutrition, 15, 638-649

Torstensen, B E, Frøyland, L, Ørnsrud, R & Lie, Ø (2004) Tailoring of a cardioprotective muscle fatty acid composition of Atlantic salmon (Salmo salar) fed vegetable oils. Food Chemistry, 87, 567-580

Komplett publikasjonsliste kan finnes på Researchgate

 • 2016


  Per Gunnar Fjelldal, Tom Johnny Hansen, Erik-Jan Lock, Anna Wargelius, Thomas Fraser, Florian Sambraus, A. El-Mowafi, Sissel Albrektsen, Rune Waagbø, Robin Ørnsrud

  Increased dietary phosphorous prevents vertebral deformities in triploid Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  Aquaculture Nutrition; Volum 22.(1) S. 72-90
  • År: 2016
 • 2014


  Pål Asgeir Olsvik, Robin Ørnsrud, Bjørn Tore Lunestad, Nils Steine, Børge Nilsen Fredriksen

  Transcriptional responses in Atlantic salmon (Salmo salar) exposed to deltamethrin, alone or in combination with azamethiphos

  Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology; Volum 162.(1) S. 23-33
  • År: 2014
 • 2013


  Robin Ørnsrud, Erik-Jan Lock, Rune Waagbø, Christel Krossøy, Per Gunnar Fjelldal

  Establishing an upper level of intake for vitamin A in Atlantic salmon (Salmo salar L.) postsmolts

  Aquaculture Nutrition; Volum 19.(5) S. 651-664
  • År: 2013

  Monica Sanden, Robin Ørnsrud, Nini Sissener, Susanne Jørgensen, Jinni Gu, Anne Marie Bakke, Gro Ingunn Hemre

  Cross-generational feeding of Bt (Bacillus thuringiensis)-maize to zebrafish (Danio rerio) showed no adverse effects on the parental or offspring generations

  British Journal of Nutrition; Volum 110.(12) S. 2222-2233
  • År: 2013
 • 2012


  Laura Gil Martens, Per Gunnar Fjelldal, Erik-Jan Lock, Anna Sofie Troedsson Wargelius, Heidrun Inger Wergeland, P. Eckhard Witten, Tom Johnny Hansen, Rune Waagbø, Robin Ørnsrud

  Dietary phosphorus does not reduce the risk for spinal deformities in a model of adjuvant-induced inflammation in Atlantic salmon (Salmo salar) postsmolts

  Aquaculture Nutrition; Volum 18.(1) S. 12-20
  • År: 2012

  Per Gunnar Fjelldal, Erik-Jan Lock, Tom Johnny Hansen, Rune Waagbø, Anna Wargelius, Laura Gil Martens, Adel El-Mowafi, Robin Ørnsrud

  Continuous light induces bone resorption and affects vertebral morphology in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed a phosphorous deficient diet

  Aquaculture Nutrition; Volum 18.(6) S. 610-619
  • År: 2012

  Monica Sanden, Susanne Jørgensen, Gro Ingunn Hemre, Robin Ørnsrud, Nini Sissener

  Zebrafish (Danio rerio) as a model for investigating dietary toxic effects of deoxynivalenol contamination in aquaculture feeds

  Food and Chemical Toxicology; Volum 50.(12) S. 4441-4448
  • År: 2012
 • 2011


  Robin Ørnsrud, Augustine Arukwe, Victoria Jurievna Bohne, Nela Pavlikova, Anne-Katrine L. Haldorsen

  Investigations on the Metabolism and Potentially Adverse Effects of Ethoxyquin Dimer, a Major Metabolite of the Synthetic Antioxidant Ethoxyquin in Salmon Muscle

  Journal of Food Protection; Volum 74.(9) S. 1574-1580
  • År: 2011
 • 2010


  Christel Krossøy, ERIK-JAN LOCK, ROBIN ØRNSRUD

  Vitamin K-dependent gamma-glutamylcarboxylase in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  Fish Physiology & Biochemistry; Volum 36.(3) S. 627-635
  • År: 2010

  Laura Gil Martens, ERIK-JAN LOCK, Per Gunnar Fjelldal, Anna Wargelius, HERNANDEZ PEDRO W ARAUJO, BENTE ELISABETH TORSTENSEN, P. Eckhard Witten, Tom Hansen, Rune Waagbø, ROBIN ØRNSRUD

  Dietary fatty acids and inflammation in the vertebral column of Atlantic salmon, Salmo salar L., smolts: a possible link to spinal deformities

  Journal of Fish Diseases; Volum 33.(12) S. 957-972
  • År: 2010
 • 2009


  Christel Krossøy, Rune Waagbø, Per Gunnar Fjelldal, Anna Wargelius, ERIK-JAN LOCK, Ingvild Eide Graff, ROBIN ØRNSRUD

  Dietary menadione nicotinamide bisulphite (vitamin K-3) does not affect growth or bone health in first-feeding fry of Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  Aquaculture Nutrition; Volum 15.(6) S. 638-649
  • År: 2009

  P.G. Fjelldal, Tom Johnny Hansen, Olav Breck, R. Sandvik, Rune Waagbø, A. Berg, ROBIN ØRNSRUD

  Supplementation of dietary minerals during the early seawater phase increase vertebral strength and reduce the prevalence of vertebral deformities in fast-growing under-yearling Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolt

  Aquaculture Nutrition; Volum 15. S. 366-378
  • År: 2009

  Robin Ørnsrud, Erik-Jan Lock, Chris Glover, G. Flik

  Retinoic acid cross-talk with calcitriol activity in Atlantic salmon (Salmo salar)

  Journal of Endocrinology; Volum 202.(3) S. 473-482
  • År: 2009
 • 2004


  Robin Ørnsrud, Anna Wargelius, Øystein Sæle, Karin Pittman, Rune Waagbø

  Influence of egg vitamin A status and egg incubation temperature on subsequent development of the early vertebral column in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fry

  Journal of Fish Biology; Volum 64. S. 399-417
  • År: 2004

  Robin Ørnsrud, Laura Gil, Rune Waagbø

  Teratogenic interaction between elevated egg incubation temperature and egg vitamin A status in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  Journal of Fish Diseases; Volum 27. S. 213-223
  • År: 2004

  Bente Elisabeth Torstensen, Livar Frøyland, Robin Ørnsrud, Øyvind Lie

  Tailoring of a cardioprotective muscle fatty acid composition of Atlantic salmon (Salmo salar) fed vegetable oils

  Food Chemistry; Volum 87. S. 567-580
  • År: 2004
 • 2003


  Robin Ørnsrud, Tom Johnny Hansen, Gro Ingunn Hemre, Ulla Nordgarden

  Seasonal changes in selected muscle quality parameters in Atlantic salmon (Salmo salar L.) reared under natural and continuous light

  Aquaculture Nutrition; Volum 9. S. 161-168
  • År: 2003

  Daniel A. White, Robin Ørnsrud, Simon John Davies

  Determination of carotenoid and vitamin A concentrations in everted salmonid intestine following exposure to solutions of carotenoid in vitro

  Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Comparative Physiology; Volum 136. S. 683-692
  • År: 2003
 • 2002


  Robin Ørnsrud, Mette Lorentzen

  Bioavailability of selenium from raw or cured selenomethionine- enriched fillets of Atlantic salmon (Salmo salar) assessed in selenium-deficient rats

  British Journal of Nutrition; Volum 87. S. 13-20
  • År: 2002
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)