Nini Sissener

Forsker
Telefon: 41462385
Avdeling: Behov og velferd

Publikasjoner

Faglige foredrag

2016

Kva betyr omega-6/omega-3 balanse og metta feitt i fôr for motstandsdyktigheit mot PD?

Sofie C. Remø, Sonal Patel, Pedro Araujo, Inger Uglenes, Charles McGurk, Grethe Rosenlund, Nini Sissener, Bente Elisabeth Torstensen, Rune Waagbø
2013

Do diets with 1-5% EPA and DHA induce inflammation in Atlantic salmon?

Nina Sylvia Liland, Elisabeth Holen, Bente Elisabeth Torstensen, Nini Sissener, Grethe Rosenlund

Vitenskapelige artikler (NVI)

2018

Tissue sterol composition in Atlantic salmon (Salmo salar L.) depends on the dietary cholesterol content and on the dietary phytosterol:cholesterol ratio, but not on the dietary phytosterol content

Nini Sissener, Grethe Rosenlund, Ingunn Stubhaug, Nina Sylvia Liland
British Journal of Nutrition 119 p. 599-609
2018

A comparative study: Difference in omega-6/omega-3 balance and saturated fat in diets for Atlantic salmon (Salmo salar) affect immune-, fat metabolism-, oxidative and apoptotic-gene expression, and eicosanoid secretion in head kidney leukocytes

Elisabeth Holen, Pedro Araujo, Nini Sissener, Grethe Rosenlund, Rune Waagbø
Fish and Shellfish Immunology 72 p. 57-68
2018

Are we what we eat? Changes to the feed fatty acid composition of farmed salmon and its effects through the food chain

Sissener, Nini
Journal of Experimental Biology 121
2017

Phytosterols are not involved in the development of fatty liver in plant oil fed Atlantic salmon (Salmo salar) at high or low water temperature

Nini Sissener, Nina Sylvia Liland, Elisabeth Holen, Ingunn Stubhaug, Bente Elisabeth Torstensen, Grethe Rosenlund
Aquaculture 480 p. 123-134
2017

Temperature modulates liver lipid accumulation in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed low dietary levels of long-chain n-3 fatty acids

Nini Sissener, Bente Elisabeth Torstensen, Matthew A.G. Owen, Nina Sylvia Liland, Ingunn Stubhaug, Grethe Rosenlund
Aquaculture Nutrition 23 p. 865-878
2017

High dietary 18:2n-6/18:3n-3 ratio does not inhibit elongation and desaturation of 18:3n-3 to EPA and DHA in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Nini Sissener, Monica Sanden, Bente Elisabeth Torstensen, Rune Waagbø, Ingunn Stubhaug, G. Rosenlund
Aquaculture Nutrition 23 p. 899-909
2016

Minor lipid metabolic perturbations in the liver of Atlantic salmon (Salmo salar L.) caused by suboptimal dietary content of nutrients from fish oil

Monica Sanden, Nina Sylvia Liland, Øystein Sæle, Grethe Rosenlund, Shishi Du, Bente Elisabeth Torstensen, Ingunn Stubhaug, Bente Ruyter, Nini Sissener
42 p. 1463-1480
2016

Atlantic salmon (Salmo salar) require increased dietary levels of B-vitamins when fed diets with high inclusion of plant based ingredients

Gro Ingunn Hemre, Erik-Jan Lock, Pål Asgeir Olsvik, Kristin Hamre, Marit Espe, Bente Elisabeth Torstensen, Joana Silva, Ann-Cecilie Hansen, Rune Waagbø, JS Johansen, Monica Sanden, Nini Sissener
PeerJ 2016
2016

Long-term feeding of Atlantic salmon in seawater with low dietary long-chain n-3 fatty acids affects tissue status of the brain, retina and erythrocytes

Nini Sissener, Bente Elisabeth Torstensen, Ingunn Stubhaug, Grethe Rosenlund
British Journal of Nutrition 115 p. 1919-1929
2016

Antioxidant nutrition in Atlantic salmon (Salmo salar) parr and post-smolt, fed diets with high inclusion of plant ingredients and graded levels of micronutrients and selected amino acids

Kristin Hamre, Nini Sissener, Erik-Jan Lock, Pål Asgeir Olsvik, Marit Espe, Bente Elisabeth Torstensen, Joana da Silva, J. Johannesen, Rune Waagbø, Gro Ingunn Hemre
PeerJ 8
2016

Atlantic salmon require long-chain n-3 fatty acids for optimal growth throughout the seawater period

Grete Rosenlund, Bente Elisabeth Torstensen, Ingunn Stubhaug, Nafiha Usman, Nini Sissener
Journal of Nutritional Science 5 p. 1-13
2016

Reduced n-3 long chain fatty acid levels in feed for Atlantic salmon (Salmo salar L.) do not reduce growth, robustness or product quality through an entire full scale commercial production cycle in seawater.

Nini Sissener, Rune Waagbø, Grete Rosenlund, Leif Tvenning, S. Susort, T Lea, Øyvind Oaland, L Chen, Olav Breck
Aquaculture 464 p. 236-245
2013

Effects of oral Btmaize (MON810) exposure on growth and health parameters in normal and sensitised Atlantic salmon, Salmo salar L

Jinni Gu, Åshild Krogdahl, Nini Sissener, Trond Moxness Kortner, Eva Gelencser, Gro Ingunn Hemre, Anne Marie Bakke
British Journal of Nutrition
2013

Surveillance of selected nutrients, additives and undesirables in commercial Norwegian fish feeds in the years 2000–2010

Nini Sissener, Kåre Julshamn, Marit Espe, Bjørn Tore Lunestad, Gro Ingunn Hemre, Rune Waagbø, Amund Måge
Aquaculture Nutrition 19 p. 555-572
2013

Effects of plant-based diets on glucose and amino acid metabolism, leptin, ghrelin and GH-IGF system regulation in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Nini Sissener, Gro Ingunn Hemre, Marit Espe, Monica Sanden, Bente Elisabeth Torstensen, Ernst Morten Hevrøy
Aquaculture Nutrition 19 p. 399-412
2013

Cross-generational feeding of Bt (Bacillus thuringiensis)-maize to zebrafish (Danio rerio) showed no adverse effects on the parental or offspring generations

Monica Sanden, Robin Ørnsrud, Nini Sissener, Susanne Jørgensen, Jinni Gu, Anne Marie Bakke, Gro Ingunn Hemre
British Journal of Nutrition 110 p. 2222-2233
2012

Zebrafish (Danio rerio) as a model for investigating dietary toxic effects of deoxynivalenol contamination in aquaculture feeds

Monica Sanden, Susanne Jørgensen, Gro Ingunn Hemre, Robin Ørnsrud, Nini Sissener
Food and Chemical Toxicology 50 p. 4441-4448
2011

Genetically modified plants as fish feed ingredients

Nini Hedberg Sissener, Monica Sanden, Åshild Krogdahl, Anne Marie Bakke, Lene Elisabeth Johannessen, Gro Ingunn Hemre
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 68 p. 563-574
2011

Are apparent negative effects of feeding GM MON810 maize to Atlantic salmon, Salmo salar, caused by confounding factors?

Nini Sissener, Gro Ingunn Hemre, Santosh P. Lall, Anita Sagstad, Kjell Petersen, J Williams, Jens Rohloff, Monica Sanden
British Journal of Nutrition 106 p. 42-56
2011

Uptake and clearance of dietary DNA in the intestine of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed conventional or genetically modified soybeans

Monica Sanden, Lene Elisabeth Johannessen, Knut Berdal, Nini Sissener, Gro Ingunn Hemre
Aquaculture Nutrition 17 p. E750-E759
2010

Zebrafish (Danio rerio) as a model for investigating the safety of GM feed ingredients (soya and maize); performance, stress response and uptake of dietary DNA sequences

Nini Hedberg Sissener, Lene Elisabeth Johannessen, Ernst Morten Hevrøy, Christer Nielsen, Knut Berdal, Andreas Hoel Nordgreen, Gro Ingunn Hemre
British Journal of Nutrition 103 p. 3-15
2010

Proteomic Profiling of Liver from Atlantic Salmon (Salmo salar) Fed Genetically Modified Soy Compared to the Near-Isogenic non-GM Line

Nini Hedberg Sissener, Samuel AM Martin, Phil Cash, Ernst Morten Hevrøy, MONICA SANDEN, Gro Ingunn Hemre
Marine Biotechnology 12 p. 273-281
2009

A long term trial with Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed genetically modified soy; focusing general health and performance before, during and after the parr–smolt transformation

Nini Hedberg Sissener, MONICA SANDEN, AM Bakke, Åshild Krogdahl, Gro Ingunn Hemre
Aquaculture 294 p. 108-117
2009

An assessment of organ and intestinal histomorphology and cellular stress response in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed genetically modified Roundup Ready® soy

Nini Hedberg Sissener, Anne Marie Bakke, Jinni Gu, Michael H Penn, E Eie, Åshild Krogdahl, MONICA SANDEN, Gro Ingunn Hemre
Aquaculture 298 p. 101-110

Rapporter og avhandlinger

2016

Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet (Fett for fiskehelse): Oppdatering 2016

Nini Sissener, Bente Elisabeth Torstensen, Bente Ruyter, Tone-Kari K Østbye, Rune Waagbø, Sven Martin Jørgensen, Bjarne Hatlen, Nina Sylvia Liland, Elisabeth Ytteborg, Øystein Sæle, Ida Rud, Sofie C. Remø, Turid Mørkøre, Jens-Erik Dessen, Kaja Skjerven, Trine Ytrestøyl, Elisabeth Holen, Gerd Marit Berge, Anne-Catrin Adam
2013

Fett for fiskehelse. Utredning: Effekter av endret fettsyre-sammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet

Bente Elisabeth Torstensen, Bente Ruyter, Nini Sissener, Tone-Kari K Østbye, Rune Waagbø, Sven Martin Jørgensen, Elisabeth Ytteborg, Ida Rud, Nina Sylvia Liland, Turid Mørkøre, Jens-Erik Dessen
2009

Genetically modified plants as fish feed ingredients : Roundop Ready® soy N810 maize, Atlantic salmon, zebrafish

Sissener, Nini Hedberg

Populærvitenskapelige artikler

2013

Laksens helse, velferd og robusthet påvirkes av fettsyresammensetning i fôr

Bente Elisabeth Torstensen, Bente Ruyter, Nini Sissener, Tone-Kari K Østbye, Rune Waagbø, Sven Martin Jørgensen, Elisabeth Ytteborg, Ida Rud, Nina Sylvia Liland, Turid Mørkøre, Jens-Erik Dessen
Norsk Fiskeoppdrett p. 42-44

Jeg jobber hovedsakelig med fett i fôr til Atlantisk laks, med fokus på bruk av planteoljer som fører til reduserte nivåer av de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA i fôret, samt en økning i plantesteroler.Arbeidsområde
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


De marine råvarene som laksefôr tradisjonelt har vært laget av, har sørget for at laksen har fått i seg rikelig med langkjedede marine omega-3 fettsyrer (EPA og DHA). Hovedkilden til EPA og DHA er fiskeolje, og fiskemel inneholder også noe, men utover dette finnes det per i dag ingen alternative kilder for de volumene som er nødvendig for oppdrettsnæringen. Økende oppdrett og begrenset tilgang på fiskeolje har gjort at det er umulig å benytte samme høye innhold i fôrene av EPA og DHA som tidligere. Dermed er det kritisk å avklare hvor mye laksen faktisk trenger, hvilke konsekvenser det kan ha for vekst og helse å redusere innholdet i fôrene. I tillegg bør man finne ut hvordan fôrene kan optimaliseres for at laksen i størst mulig grad skal ”spare” på EPA og DHA (ved å forbrenne andre fettsyrer mens disse lagres i kroppen), og lage mer av disse fettsyrene selv, ved å avmette og kjedeforlenge kortere omega-3 fettsyrer som finnes i planteoljer.

Dette har vært hovedområdet for min forskning de siste par årene. Tidligere har jeg jobbet med bruk av genmodifiserte (GMO) planteingredienser i fiskefôr (tok Ph.D.  på dette i 2009). De første årene etter doktorgraden jobbet jeg videre med GMO, og har også vært involvert i forskning på bl.a. mycotoxiner (soppgifter) og mikronæringsstoffer.
 • 2013


  Monica Sanden, Robin Ørnsrud, Nini Sissener, Susanne Jørgensen, Jinni Gu, Anne Marie Bakke, Gro Ingunn Hemre

  Cross-generational feeding of Bt (Bacillus thuringiensis)-maize to zebrafish (Danio rerio) showed no adverse effects on the parental or offspring generations

  British Journal of Nutrition; Volum 110.(12) S. 2222-2233
  • År: 2013

  Nini Sissener, Kåre Julshamn, Marit Espe, Bjørn Tore Lunestad, Gro Ingunn Hemre, Rune Waagbø, Amund Måge

  Surveillance of selected nutrients, additives and undesirables in commercial Norwegian fish feeds in the years 2000–2010

  Aquaculture Nutrition; Volum 19.(4) S. 555-572
  • År: 2013

  Jinni Gu, Åshild Krogdahl, Nini Sissener, Trond Moxness Kortner, Eva Gelencser, Gro Ingunn Hemre, Anne Marie Bakke

  Effects of oral Btmaize (MON810) exposure on growth and health parameters in normal and sensitised Atlantic salmon, Salmo salar L

  British Journal of Nutrition;
  • År: 2013

  Nini Sissener, Gro Ingunn Hemre, Marit Espe, Monica Sanden, Bente Elisabeth Torstensen, Ernst Morten Hevrøy

  Effects of plant-based diets on glucose and amino acid metabolism, leptin, ghrelin and GH-IGF system regulation in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  Aquaculture Nutrition; Volum 19.(3) S. 399-412
  • År: 2013
 • 2012


  Monica Sanden, Susanne Jørgensen, Gro Ingunn Hemre, Robin Ørnsrud, Nini Sissener

  Zebrafish (Danio rerio) as a model for investigating dietary toxic effects of deoxynivalenol contamination in aquaculture feeds

  Food and Chemical Toxicology; Volum 50.(12) S. 4441-4448
  • År: 2012
 • 2011


  Nini Hedberg Sissener, Monica Sanden, Åshild Krogdahl, Anne Marie Bakke, Lene Elisabeth Johannessen, Gro Ingunn Hemre

  Genetically modified plants as fish feed ingredients

  Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences; Volum 68.(3) S. 563-574
  • År: 2011

  Nini Sissener, Gro Ingunn Hemre, Santosh P. Lall, Anita Sagstad, Kjell Petersen, J Williams, Jens Rohloff, Monica Sanden

  Are apparent negative effects of feeding GM MON810 maize to Atlantic salmon, Salmo salar, caused by confounding factors?

  British Journal of Nutrition; Volum 106.(1) S. 42-56
  • År: 2011

  Monica Sanden, Lene Elisabeth Johannessen, Knut Berdal, Nini Sissener, Gro Ingunn Hemre

  Uptake and clearance of dietary DNA in the intestine of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed conventional or genetically modified soybeans

  Aquaculture Nutrition; Volum 17.(3) S. E750-E759
  • År: 2011
 • 2010


  Nini Hedberg Sissener, Lene Elisabeth Johannessen, Ernst Morten Hevrøy, Christer Nielsen, Knut Berdal, Andreas Hoel Nordgreen, Gro Ingunn Hemre

  Zebrafish (Danio rerio) as a model for investigating the safety of GM feed ingredients (soya and maize); performance, stress response and uptake of dietary DNA sequences

  British Journal of Nutrition; Volum 103.(1) S. 3-15
  • År: 2010

  Nini Hedberg Sissener, Samuel AM Martin, Phil Cash, Ernst Morten Hevrøy, MONICA SANDEN, Gro Ingunn Hemre

  Proteomic Profiling of Liver from Atlantic Salmon (Salmo salar) Fed Genetically Modified Soy Compared to the Near-Isogenic non-GM Line

  Marine Biotechnology; Volum 12.(3) S. 273-281
  • År: 2010
 • 2009


  Nini Hedberg Sissener, MONICA SANDEN, AM Bakke, Åshild Krogdahl, Gro Ingunn Hemre

  A long term trial with Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed genetically modified soy; focusing general health and performance before, during and after the parr–smolt transformation

  Aquaculture; Volum 294.(1-2) S. 108-117
  • År: 2009

  Nini Hedberg Sissener, Anne Marie Bakke, Jinni Gu, Michael H Penn, E Eie, Åshild Krogdahl, MONICA SANDEN, Gro Ingunn Hemre

  An assessment of organ and intestinal histomorphology and cellular stress response in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed genetically modified Roundup Ready® soy

  Aquaculture; Volum 298.(1-2) S. 101-110
  • År: 2009
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)