Nini Sissener

Forsker
Telefon: 41462385
Avdeling: Behov og velferd

Jeg jobber hovedsakelig med fett i fôr til Atlantisk laks, med fokus på bruk av planteoljer som fører til reduserte nivåer av de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA i fôret, samt en økning i plantesteroler.Arbeidsområde
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


De marine råvarene som laksefôr tradisjonelt har vært laget av, har sørget for at laksen har fått i seg rikelig med langkjedede marine omega-3 fettsyrer (EPA og DHA). Hovedkilden til EPA og DHA er fiskeolje, og fiskemel inneholder også noe, men utover dette finnes det per i dag ingen alternative kilder for de volumene som er nødvendig for oppdrettsnæringen. Økende oppdrett og begrenset tilgang på fiskeolje har gjort at det er umulig å benytte samme høye innhold i fôrene av EPA og DHA som tidligere. Dermed er det kritisk å avklare hvor mye laksen faktisk trenger, hvilke konsekvenser det kan ha for vekst og helse å redusere innholdet i fôrene. I tillegg bør man finne ut hvordan fôrene kan optimaliseres for at laksen i størst mulig grad skal ”spare” på EPA og DHA (ved å forbrenne andre fettsyrer mens disse lagres i kroppen), og lage mer av disse fettsyrene selv, ved å avmette og kjedeforlenge kortere omega-3 fettsyrer som finnes i planteoljer.

Dette har vært hovedområdet for min forskning de siste par årene. Tidligere har jeg jobbet med bruk av genmodifiserte (GMO) planteingredienser i fiskefôr (tok Ph.D.  på dette i 2009). De første årene etter doktorgraden jobbet jeg videre med GMO, og har også vært involvert i forskning på bl.a. mycotoxiner (soppgifter) og mikronæringsstoffer.
 • 2013


  Monica Sanden, Robin Ørnsrud, Nini Sissener, Susanne Jørgensen, Jinni Gu, Anne Marie Bakke, Gro Ingunn Hemre

  Cross-generational feeding of Bt (Bacillus thuringiensis)-maize to zebrafish (Danio rerio) showed no adverse effects on the parental or offspring generations

  British Journal of Nutrition; Volum 110.(12) S. 2222-2233
  • År: 2013

  Nini Sissener, Kåre Julshamn, Marit Espe, Bjørn Tore Lunestad, Gro Ingunn Hemre, Rune Waagbø, Amund Måge

  Surveillance of selected nutrients, additives and undesirables in commercial Norwegian fish feeds in the years 2000–2010

  Aquaculture Nutrition; Volum 19.(4) S. 555-572
  • År: 2013

  Jinni Gu, Åshild Krogdahl, Nini Sissener, Trond Moxness Kortner, Eva Gelencser, Gro Ingunn Hemre, Anne Marie Bakke

  Effects of oral Btmaize (MON810) exposure on growth and health parameters in normal and sensitised Atlantic salmon, Salmo salar L

  British Journal of Nutrition;
  • År: 2013

  Nini Sissener, Gro Ingunn Hemre, Marit Espe, Monica Sanden, Bente Elisabeth Torstensen, Ernst Morten Hevrøy

  Effects of plant-based diets on glucose and amino acid metabolism, leptin, ghrelin and GH-IGF system regulation in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  Aquaculture Nutrition; Volum 19.(3) S. 399-412
  • År: 2013
 • 2012


  Monica Sanden, Susanne Jørgensen, Gro Ingunn Hemre, Robin Ørnsrud, Nini Sissener

  Zebrafish (Danio rerio) as a model for investigating dietary toxic effects of deoxynivalenol contamination in aquaculture feeds

  Food and Chemical Toxicology; Volum 50.(12) S. 4441-4448
  • År: 2012
 • 2011


  Nini Hedberg Sissener, Monica Sanden, Åshild Krogdahl, Anne Marie Bakke, Lene Elisabeth Johannessen, Gro Ingunn Hemre

  Genetically modified plants as fish feed ingredients

  Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences; Volum 68.(3) S. 563-574
  • År: 2011

  Nini Sissener, Gro Ingunn Hemre, Santosh P. Lall, Anita Sagstad, Kjell Petersen, J Williams, Jens Rohloff, Monica Sanden

  Are apparent negative effects of feeding GM MON810 maize to Atlantic salmon, Salmo salar, caused by confounding factors?

  British Journal of Nutrition; Volum 106.(1) S. 42-56
  • År: 2011

  Monica Sanden, Lene Elisabeth Johannessen, Knut Berdal, Nini Sissener, Gro Ingunn Hemre

  Uptake and clearance of dietary DNA in the intestine of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed conventional or genetically modified soybeans

  Aquaculture Nutrition; Volum 17.(3) S. E750-E759
  • År: 2011
 • 2010


  Nini Hedberg Sissener, Lene Elisabeth Johannessen, Ernst Morten Hevrøy, Christer Nielsen, Knut Berdal, Andreas Hoel Nordgreen, Gro Ingunn Hemre

  Zebrafish (Danio rerio) as a model for investigating the safety of GM feed ingredients (soya and maize); performance, stress response and uptake of dietary DNA sequences

  British Journal of Nutrition; Volum 103.(1) S. 3-15
  • År: 2010

  Nini Hedberg Sissener, Samuel AM Martin, Phil Cash, Ernst Morten Hevrøy, MONICA SANDEN, Gro Ingunn Hemre

  Proteomic Profiling of Liver from Atlantic Salmon (Salmo salar) Fed Genetically Modified Soy Compared to the Near-Isogenic non-GM Line

  Marine Biotechnology; Volum 12.(3) S. 273-281
  • År: 2010
 • 2009


  Nini Hedberg Sissener, MONICA SANDEN, AM Bakke, Åshild Krogdahl, Gro Ingunn Hemre

  A long term trial with Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed genetically modified soy; focusing general health and performance before, during and after the parr–smolt transformation

  Aquaculture; Volum 294.(1-2) S. 108-117
  • År: 2009

  Nini Hedberg Sissener, Anne Marie Bakke, Jinni Gu, Michael H Penn, E Eie, Åshild Krogdahl, MONICA SANDEN, Gro Ingunn Hemre

  An assessment of organ and intestinal histomorphology and cellular stress response in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed genetically modified Roundup Ready® soy

  Aquaculture; Volum 298.(1-2) S. 101-110
  • År: 2009
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)