Mona Ring Kleiven

Telefon: 411 41 581

Arbeider med

Planteplankton

Taxonomi

Planteplanktonlaboratoriet

Toktvirksomhet - Barenshavet/Norskehavet/Nordsjøen

Haedat, Harmful Algae Event Database

Curriculum Vitae

2007 - Master in Science, NTNU

Faggrupper