Merete Vik Ottesen

Overingeniør
Telefon: 41471019
Avdeling: Fiskeridynamikk 2140

Arbeider med

* Kartlegging av turistfisket i Norge- koordinator for prosjektet

* Referanseflåten- fadder for to Kystreferansebåter

* Administrative oppgaver for fagruppen Fiskeridynamikk

* Aldersbestemmelse av sei- under opplæring

* FishExchange - dataoverføring

* COEXIST - EU finansiert prosjekt som starter i april 2010

Curriculum Vitae

Utdannelse
- 2005: ”Master i Integrert Kystsoneforvaltning” Universitetet i Bergen
- 1999: “Bachelor i Akvakultur” Høyskolen i Sogn og Fjordane


Arbeidserfaring:
- 2007- til nå: Ingeniør ved faggruppe Fiskeridynamikk, Havforskningsinstituttet.
- 2002-2007: Forskningstekniker og Fiskerom ansvarlig på Sars Internasjonale Senter for Marin Molekylær Biologi.
- 2001-2002: Tekniker og Akvakultur assistent ved Genbank for levende villaks i Eidfjord.

Temasider

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)