Merete Vik Ottesen

Overingeniør
Telefon: 41471019
Avdeling: Fiskeridynamikk

Publikasjoner

Faglige foredrag

Vitenskapelige artikler (NVI)

2011

Probability-based surveying using self-sampling to estimate catch and effort in Norway’s coastal tourist fishery

Jon Helge Vølstad, Knut Korsbrekke, Kjell Harald Nedreaas, Merete Nilsen, Gro Nesheim Nilsson, Michael Robert Pennington, Sam Subbey, Rupert Wienerroither
ICES Journal of Marine Science 68 p. 1785-1791

Rapporter og avhandlinger

2009

Kartlegging av turistfiske [Survey of catch and effort in the tourist fishery.]

Jon Helge Vølstad, Merete Nilsen

Arbeider med

* Kartlegging av turistfisket i Norge- koordinator for prosjektet

* Referanseflåten- fadder for to Kystreferansebåter

* Administrative oppgaver for fagruppen Fiskeridynamikk

* Aldersbestemmelse av sei- under opplæring

* FishExchange - dataoverføring

* COEXIST - EU finansiert prosjekt som starter i april 2010

Curriculum Vitae

Utdannelse
- 2005: ”Master i Integrert Kystsoneforvaltning” Universitetet i Bergen
- 1999: “Bachelor i Akvakultur” Høyskolen i Sogn og Fjordane


Arbeidserfaring:
- 2007- til nå: Ingeniør ved faggruppe Fiskeridynamikk, Havforskningsinstituttet.
- 2002-2007: Forskningstekniker og Fiskerom ansvarlig på Sars Internasjonale Senter for Marin Molekylær Biologi.
- 2001-2002: Tekniker og Akvakultur assistent ved Genbank for levende villaks i Eidfjord.

Temasider

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)