Linda Fonnes Lunde

Overingeniør
Telefon: 48134729
Avdeling: Plankton

Arbeidsområde

  • Teknisk ansvarlig for uorganiske metoder

  • Akkreditering i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025

  • Analyse av næringssalter i sjøvann

  • Analyse av ammonium i sjøvann

  • Pigmentanalyse av planteplankton

  • Analyse av partikulært organisk karbon og nitrogen

  • Analyse av løst oksygen i sjøvann

  • Analyse av totalt løst uorganisk karbon og total alkalinitet i sjøvann

  • Vedlikehold og drift av instrumentparken

  • Toktaktivitet

Curriculum Vitae

UTDANNELSE

2001 Universitetet i Bergen, Can. Mag.

1997 Høgskolen i Bergen, Kjemiingeniør

ARBEIDSERFARING

2012-dd Havforskningsinstituttet, FG Plankton, Kjemilaboratoriet, overingeniør

2007-2012 Havforskningsinstituttet, FG Plankton, Kjemilaboratoriet , avdelingsingeniør

2005-2006 Havforskningsinstituttet, Kjemilaboratoriet

og Molekylærbiologisk laboratorium, ingeniør

2004-2005 Havforskningsinstituttet, Kjemilaboratoriet, tekniker

2002-2004 Norwegian Talc, laborant

ANSVARSOMRÅDER

2009-dd Revisjonsleder, Kjemilaboratoriet, HI

2008-dd Stedfortreder for laboratorieleder ved Kjemilaboratoriet/ Zooplanktonlaboratoriet/

Saltlaboratoriet/Bentoslaboratoriet, HI

2007-dd Teknisk ansvarlig for uorganiske metoder, Kjemilaboratoriet, HI

UNDERVISNING / FOREDRAG / VEILEDNING

2007-dd Ansvarlig for opplæring i uorganiske metoder ved Kjemilaboratoriet, HI

Publikasjoner

Rapporter og avhandlinger

2015

Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2014

Melissa Chierici, Ingunn Skjelvan, Marit Norli, Helene Hodal Lødemel, Linda Fonnes Lunde, Kai Sørensen, Evgeniy Yakushev, Richard Bellerby, Andrew Luke King, Siv Kari Lauvset, Truls Johannessen, Knut Yngve Børsheim
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)