Linda Fonnes Lunde

Overingeniør
Telefon: 48134729
Avdeling: Plankton 2160

Arbeider med

  • Teknisk ansvarlig for uorganiske metoder

  • Akkreditering i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025

  • Analyse av næringssalter i sjøvann

  • Analyse av ammonium i sjøvann

  • Pigmentanalyse av planteplankton

  • Analyse av partikulært organisk karbon og nitrogen

  • Analyse av løst oksygen i sjøvann

  • Analyse av totalt løst uorganisk karbon og total alkalinitet i sjøvann

  • Vedlikehold og drift av instrumentparken

  • Toktaktivitet

Curriculum Vitae

UTDANNELSE

2001 Universitetet i Bergen, Can. Mag.

1997 Høgskolen i Bergen, Kjemiingeniør

ARBEIDSERFARING

2012-dd Havforskningsinstituttet, FG Plankton, Kjemilaboratoriet, overingeniør

2007-2012 Havforskningsinstituttet, FG Plankton, Kjemilaboratoriet , avdelingsingeniør

2005-2006 Havforskningsinstituttet, Kjemilaboratoriet

og Molekylærbiologisk laboratorium, ingeniør

2004-2005 Havforskningsinstituttet, Kjemilaboratoriet, tekniker

2002-2004 Norwegian Talc, laborant

ANSVARSOMRÅDER

2009-dd Revisjonsleder, Kjemilaboratoriet, HI

2008-dd Stedfortreder for laboratorieleder ved Kjemilaboratoriet/ Zooplanktonlaboratoriet/

Saltlaboratoriet/Bentoslaboratoriet, HI

2007-dd Teknisk ansvarlig for uorganiske metoder, Kjemilaboratoriet, HI

UNDERVISNING / FOREDRAG / VEILEDNING

2007-dd Ansvarlig for opplæring i uorganiske metoder ved Kjemilaboratoriet, HI

PUBLIKASJONER / RAPPORTER

Gundersen, K., J.S. Møgster, L.F. Lunde, M. Petersen, I.B. Tjelflaat, F. Rey (2015) Næringssalter og tilvekst av planteplankton i havområdene våre. I: Havforskningsrapporten 2015, Ressurser, miljø og akvakultur på kysten og i havet, Redaktører: Bakketeig, I., H. Gjøsæter, M. Hauge, B.H. Sunnset, K.Ø. Toft, Fisken og havet , særnummer 1-2015

Chierici, M., I. Skjelvan., R. Bellerby., M. Norli., L. Lunde Fonnes., H. Lodemel Hodal., K.Y.Borsheim., S. K. Lauvset., T. Johannessen.,K. Sorensen., E. Yakushev. 2014. Overvaking av havsforsuring i norske farvann, Rapport, Miljodirektoratet, 218-2014.

Faggrupper

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)