Ingrid Askeland Johnsen

Forsker
Telefon: 41554820
Avdeling: Oseanografi og klima

Arbeidsområde

Doktorgradsstipendiat i oseanografi med fokus på spreiing av lakselus frå oppdrettsanlegg ved bruk av numeriske modeller.

  • Fysisk oseanografi med fokus på kyst- og fjordområder.
  • Modellere spreiing av lakselus frå oppdrettsanlegg i norske fjorder.

Curriculum Vitae

Ansettelse:

2012 - Stipendiat, Havforskningsinstituttet

Utdannelse:

2011 M.Sc Fysisk oseanografi, Universitetet i Bergen

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2018

Migration of Atlantic salmon post-smolts in a fjord with high infestation pressure of salmon lice

Elina Halttunen, Karl Øystein Gjelland, Kevin Glover, Ingrid Askeland Johnsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Øystein Skaala, Rune Nilsen, Pål Arne Bjørn, Ørjan Karlsen, Bengt Finstad, Ove Tommy Skilbrei
Marine Ecology Progress Series 592 p. 243-256
2018

Sea trout adapt their migratory behaviour in response to high salmon lice concentrations

Elina Halttunen, Karl Øystein Gjelland, Sandra Hamel, Rosa Maria Serra-Llinares, Rune Nilsen, Pablo Arechavala-Lopez, Jofrid Skardhamar, Ingrid Askeland Johnsen, Lars Asplin, Ørjan Karlsen, Pål Arne Bjørn, Bengt Finstad
Journal of Fish Diseases 41 p. 953-967
2017

Network analysis reveals strong seasonality in the dispersal of a marine parasite and identifies areas for coordinated management

Fransisca Samsing, Ingrid Askeland Johnsen, Timothy David Dempster, Frode Oppedal, Eric A. Treml
Landscape Ecology
2016

Salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) development times, body size and reproductive outputs follow universal models of temperature dependence

Francisca Samsing, Frode Oppedal, Sussie Dalvin, Ingrid Askeland Johnsen, Tone Vågseth, Timothy David Dempster
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 73 p. 1841-1851
2016

Salmon lice dispersion in a northern Norwegian fjord system and the impact of vertical movements

Ingrid Askeland Johnsen, Lars Asplin, Anne Dagrun Sandvik, Rosa Maria Serra-Llinares
Aquaculture Environment Interactions 8 p. 99-116
2016

Predicting the effectiveness of depth-based technologies to prevent salmon lice infection using a dispersal model

Francisca Samsing, Ingrid Askeland Johnsen, Lars Helge Stien, Frode Oppedal, Jon Albretsen, Lars Asplin, Timothy David Dempster
Preventive Veterinary Medicine 129 p. 48-57
2016

Toward a model-based prediction system for salmon lice infestation pressure

Anne Dagrun Sandvik, Pål Arne Bjørn, Bjørn Ådlandsvik, Lars Asplin, Jofrid Skardhamar, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Morten D. Skogen
Aquaculture Environment Interactions 8 p. 527-542
2016

Near- and far-field dispersal modelling of organic waste Atlantic salmon aquaculture in fjord systems

Raymond Bannister, Ingrid Askeland Johnsen, Pia Kupka Hansen, Tina Kutti, Lars Asplin
ICES Journal of Marine Science 73 p. 2408-2419
2014

Dispersion of salmon lice in the Hardangerfjord

Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Anne Dagrun Sandvik, Jon Albretsen, Vibeke Sundfjord, Jan Aure, Karin Kroon Boxaspen
Marine Biology Research 10 p. 216-225
2014

Vertical salmon lice behaviour as a response to environmental conditions and its influence on regional dispersion in a fjord system

Ingrid Askeland Johnsen, Øyvind Fiksen, Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin
Aquaculture Environment Interactions 5 p. 127-141

Poster

2016

Strategy for an environmentally sustainable aquaculture industry

Anne Dagrun Sandvik, Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Ingrid Askeland Johnsen, Lars Asplin, Ørjan Karlsen
2016

Development times of sea lice Leperophtheirus salmonis at different temperatures and its influence on dispersal patterns.

Fransisca Samsing, Frode Oppedal, Sussie Dalvin, Ingrid Askeland Johnsen, Timothy David Dempster, Tone Vågseth

Populærvitenskapelige artikler

2016

Lakselus - ein ekspert i forflytting

Ingrid Askeland Johnsen, Lars Asplin
Naturen 6 p. 245-249

Faglige foredrag

2018

Blir det mindre lus på eksponerte lokaliteter?

Johnsen, Ingrid Askeland
2018

Modelled salmon lice dispersion and infestation between farms in a sub-arctic fjord system

Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen, Anne Dagrun Sandvik, Vidar Surén Lien, Mari Skuggedal Myksvoll, Ingrid Askeland Johnsen, Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Elina Halttunen, Pål Arne Bjørn
2017

Trafikklyssystemet - og veien videre

Ørjan Karlsen, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Bjørn Ådlandsvik
2017

Virtuell smoltmodell

Ingrid Askeland Johnsen, Bjørn Ådlandsvik
2017

Virtuell smoltmodell

Ingrid Askeland Johnsen, Bjørn Ådlandsvik
2017

Virtual Salmon Smolt Model

Ingrid Askeland Johnsen, Lars Asplin, Anne Dagrun Sandvik, Mari Skuggedal Myksvoll, Bjørn Ådlandsvik, Jon Albretsen
2017

Network Analysis: Network Analysis: A key tool to investigate and manage connectivity of the salmon louse

Fransisca Samsing, Ingrid Askeland Johnsen, Frode Oppedal, Tim Dempster, Eric A. Treml
2017

Network Analysis A key tool to inves-gate and manage connec-vity of the salmon louse

Fransisca Samsing, Ingrid Askeland Johnsen, Frode Oppedal, Sussie Dalvin, Tim Dempster, Eric A. Treml
2017

Temperature and Development of Lepeophtheirus salmonis: Implications for management of the parasite

Sussie Dalvin, Samantha Bui, Francisca Samsing, Frode Oppedal, Tone Vågseth, Rasmus Skern-Mauritzen, Ingrid Askeland Johnsen, T Dempster, Lars Are Hamre
2017

Modelling salmon lice dispersion

Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen, Mari Skuggedal Myksvoll
2017

Modelling lice pressure in Norway

Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen, Mari Skuggedal Myksvoll
2017

An operational lice assessment for Norwegian coastal waters

Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen, Mari Skuggedal Myksvoll
2016

Hydrodynamical dispersion model for salmon lice

Lars Asplin, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Bjørn Ådlandsvik, Jon Albretsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Jofrid Skardhamar
2016

Modeling for decision making of siting and management in Norwegian aquaculture

Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Øivind Strand, Bjørn Ådlandsvik, Anne Dagrun Sandvik, Jon Albretsen
2016

Temperaturens betydning for utvikling av lakselus larver.

Frode Oppedal, Sussie Dalvin, Fransisca Samsing, Ingrid Askeland Johnsen, Lars Helge Stien, Timothy David Dempster, Tone Vågseth
2016

Predicting the effectiveness of depth-based technologies to prevent salmon lice infection using a dispersal model.

Fransisca Samsing, Ingrid Askeland Johnsen, Lars Helge Stien, Frode Oppedal, Jon Albretsen, Lars Asplin, Timothy David Dempster
2016

HI modellen: Presentasjon av modell og predikasjoner. Påslag på smolt i bur, alle områder.

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Jofrid Skardhamar, Bjørn Ådlandsvik, Pål Arne Bjørn, Morten D. Skogen
2016

Inhomogeneous geographical distribution of pelagic salmon lice

Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Anne Dagrun Sandvik, Benoit Cushman-Roisin
2016

Modell for risiko for uakseptable lusepåslag på villfisk

Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Anne Dagrun Sandvik, Mari Skuggedal Myksvoll, Jofrid Skardhamar, Ingrid Askeland Johnsen
2015

Spreading of pathogens in coastal waters - impacts on management of aquaculture

Øivind Bergh, Lars Asplin, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Øivind Strand
2015

Salmon lice, Lepeoptheirus salmonis infestations on wild and farmed fish in a Norwegian fjord post fallowing.

Ingrid Askeland Johnsen, Lars Asplin, Øivind Bergh, R.M. Serra-Llinares, Anne Dagrun Sandvik
2015

Towards operational modelling of infestation pressure from salmon lice

Lars Asplin, Anne Dagrun Sandvik, Bjørn Ådlandsvik, Jon Albretsen, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skardhamar, Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares
2015

Spredning av patogener i fjord- og kystområder

Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Jon Albretsen, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Jofrid Skardhamar
2015

WP1 - hydrodynamics, modelling and everything in between

Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Morten D. Skogen
2015

Modellering av kyst og fjord − Strømkatalog og lakselus

Bjørn Ådlandsvik, Lars Asplin, Jon Albretsen, Kjetil Fjellheim, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen
2014

The predictability of sea lice density in Norwegian fjords

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Jofrid Skardhamar, Rosa Maria Serra-Llinares, Rune Nilsen, Ingrid Askeland Johnsen, Pål Arne Bjørn
2014

Towards an assessment of regional salmon lice infection pressure

Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Ingrid Askeland Johnsen, Anne Dagrun Sandvik, Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen, Bjørn Ådlandsvik, Mari Skuggedal Myksvoll, Rosa Maria Serra-Llinares, Ulf Lindstrøm
2014

The effect of synchronized fish farm fallowing: experiences from Hardangerfjord 2010-2013

Rosa Maria Serra-Llinares, Pål Arne Bjørn, Ulf Lindstrøm, Ingrid Askeland Johnsen, Anne Dagrun Sandvik, Rune Nilsen, Bengt Finstad, Jofrid Skardhamar, Lars Asplin

Annet tidsskriftbidrag

2015

Nå vet vi hvor lakselusen tar veien

Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Beate Hoddevik Sunnset
Bergens Tidende

Rapporter og avhandlinger

2018

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2017

Rune Nilsen, Kristine Marit Schrøder Elvik, Rosa Maria Serra-Llinares, Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Pål Arne Bjørn, Ørjan Karlsen, Bengt Finstad, Marius Berg, Ingebrigt Uglem, Gunnar Bekke Lehmann, Knut Wiik Vollset
2017

Smittepress fra lakselus på vill laksefisk – estimert fra luselarvefelt med stor variabilitet

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skardhamar, Mari Skuggedal Myksvoll, Bjørn Ådlandsvik, Morten D. Skogen
2017

Hydrodynamisk spredningsmodell for lakselus og konsentrasjon av smittsomme kopepoditter

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Jon Albretsen, Pål Arne Bjørn, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skardhamar, Mari Skuggedal Myksvoll, Bjørn Ådlandsvik
2017

Virtuell utvandring av postsmolt

Ingrid Askeland Johnsen, Bjørn Ådlandsvik
2017

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk vår og sommer 2017 – Framdriftsrapport til Mattilsynet september 2017

Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Kristine Marit Schrøder Elvik, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Bjørn Olav Kvamme, Ørjan Karlsen, Bengt Finstad, Gunnar Bekke Lehmann
2016

Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2015. En fullskala test av modellbasert varsling og tilstandsbekreftelse.

Rune Nilsen, Pål Arne Bjørn, Rosa Maria Serra-Llinares, Lars Asplin, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Ørjan Karlsen, Bengt Finstad, Marius Berg, Ingebrigt Uglem, Bjørn Torgeir Barlaup, Knut Wiik Vollset, Gunnar Bekke Lehmann
2016

Dispersal of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) in Norwegian fjords

Johnsen, Ingrid Askeland
2013

Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs Norskekysten i 2013. Sluttrapport til Mattilsynet

Pål Arne Bjørn, Rune Nilsen, Rosa Maria Serra Llinares, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Ørjan Karlsen, Bengt Finstad, Marius Berg, Ingebrigt Uglem, Bjørn Torgeir Barlaup, Knut Wiik Vollset
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)