Ingrid Askeland Johnsen

Forsker
Telefon: 41554820
Avdeling: Oseanografi og klima 2370

Arbeider med

Doktorgradsstipendiat i oseanografi med fokus på spreiing av lakselus frå oppdrettsanlegg ved bruk av numeriske modeller.

  • Fysisk oseanografi med fokus på kyst- og fjordområder.
  • Modellere spreiing av lakselus frå oppdrettsanlegg i norske fjorder.

Curriculum Vitae

Ansettelse:

2012 - Stipendiat, Havforskningsinstituttet

Utdannelse:

2011 M.Sc Fysisk oseanografi, Universitetet i Bergen

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)