Hildegunn Mjanger

No image
Overingeniør
Telefon: 41473568
Avdeling: Bunnfisk

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2011

Precision of the Northeast Arctic cod age determination under variable environmental and information conditions

Natalia A. Yaragina, Hans Høie, Valentina P. Koloskova, Hildegunn Mjanger, Kjell Harald Nedreaas, Harald Senneset, Natalya V. Zuykova, Per Ågotnes
Marine Biology Research 7 p. 599-607
2009

Age determination of Northeast Arctic cod otoliths through 50 years of history

Natalya V. Zuykova, Valentina P. Koloskova, Hildegunn Mjanger, Kjell Harald Nedreaas, Harald Senneset, Natalia A. Yaragina, Per Aagotnes, Sondre Aanes
Marine Biology Research 5 p. 66-74
2009

Fifteen years of annual Norwegian-Russian cod comparative age readings

Natalya Yaragina, Kjell Harald Nedreaas, Valentina P. Koloskova, Hildegunn Mjanger, Harald Senneset, Natalya V. Zuykova, Perå Gotnes
Marine Biology Research 5 p. 54-65

Rapporter og avhandlinger

2012

Report of the North Sea cod (Gadus morhua L.) otolith exchange 2009 – 2010. Version 2 with analyses for assessment readers. ICES PGCCDBS 30.01-03.02 2012

Sigbjørn Mehl, Hildegunn Mjanger
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)