Herdis Langøy Mørk

No image
Overingeniør
Telefon: 95758255
Avdeling: Økosystemprosesser

Curriculum Vitae

  • Overordnet ansvarlig for arbeid med mageprøver på pelagiskfisk.
  • Koordinerer arbeidet med nedfrysing av vanskelige og sjeldne arter fra Økosystemtoktet og Vintertoktet.
  • Diettanalyser av bunnfisk (stort sett torsk) og punching av resultatene.
  • Opparbeiding av MAREANO benthos prøver.
  • Superbruker i S2D for økosystemtoktet i Barentshavet og Russiske data.
  • Toktvirksomhet. Reiser som pelagiker- og bunnfiskprøvetaker.
  • Prosjektleder "Praktisk forskningssamarbeid IMR-PINRO"

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2017

Arctic fishes in the Barents Sea 2004-2015:Changes in abundance and distribution

E.Johannesen, H. L. Mørk, K. Korsbrekke, R. Wienerroither, E. Eriksen, M. Fossheim and T. de Lange Wenneck, A. Dolgov, T. Prokhorova, and D. Prozorkevich
IMR/PINRO Joint Report Series
2015

Mackerel predation on herring larvae during summer feeding in the Norwegian Sea

Georg Skaret, Eneko Bachiller, Herdis Langøy Mørk, Erling Kåre Stenevik
ICES Journal of Marine Science 72 p. 2313-2321
2015

Recent changes in distribution and relative abundance of cetaceans in the Norwegian Sea and their relationship with potential prey

Leif Nøttestad, Bjørn Arne Krafft, Valentine Anthonypillai, Matteo Bernasconi, Lise Langård, Herdis Langøy Mørk, Anders Fernø
Frontiers in Ecology and Evolution 2 p. 1-11
2014

Ecological aspects of fin whale and humpback whale distribution during summer in the Norwegian Sea

Leif Nøttestad, Lise Henriksen Doksæter, Bjørn Arne Krafft, Lise Langård, Valentine Anthonypillai, Matteo Bernasconi, Herdis Langøy, Bjørn Erik E Axelsen
Marine Ecology 35 p. 221-232
2014

Prey selection of offshore killer whales (Orcinus orca) in the Northeast Atlantic in late summer: spatial associations with mackerel

Leif Nøttestad, Lise Henriksen Doksæter, Bjørn Arne Krafft, Lise Langård, Valentine Anthonypillai, Matteo Bernasconi, Herdis Langøy, Anders Fernø
Marine Ecology Progress Series 499 p. 275-283
2012

Overlap in distribution and diets of Atlantic mackerel (Scomber scombrus), Norwegian spring-spawning herring (Clupea harengus) and blue whiting (Micromesistius poutassou) in the Norwegian Sea during late summer

Herdis Langøy, Leif Nøttestad, Georg Skaret, Cecilie Broms, Anders Fernø
Marine Biology Research 8 p. 442-460
2011

Atlas of the Barents Sea fishes

Rupert Wienerroither, Edda Johannesen, Andrey Dolgov, Ingvar Byrkjedal, Otte Bjelland, Konstantin Drevetnyak, Kirsti Børve Eriksen, Åge Sigurd Høines, Gunnar Langhelle, Herdis Langøy, Tatiana Prokhorova, Dmitry Prozorkevich, Thomas de Lange Wenneck
IMR/PINRO Joint Report Series p. 1-272

Rapporter og avhandlinger

2013

Atlas of the Barents Sea Fishes based on the winter survey

Rupert Wienerroither, Edda Johannesen, Andrey Dolgov, Ingvar Byrkjedal, Asgeir Aglen, Otte Bjelland, Konstantin Drevetnyak, Kirsti Børve Eriksen, Åge Sigurd Høines, Gunnar Langhelle, Herdis Langøy, Pavel Murashko, Tatiana Prokhorova, Dmitry Prozorkevich, Oleg Smirnov, Thomas de Lange Wenneck
2006

Feeding ecology of Atlantic mackerel (Scomber scombrus) in the Norwegian Sea

Anders Fernø, Herdis Langøy

Arbeider med

Opparbeiding, metodeutvikling og kursing av magerprøvetaking pelagisk fisk

Diett konkuranse, romlig- og tids- overlapp pelagisk fisk i Norskehavet

Toktvirksomhet: prøvetaking pelagisk fisk, bunnfisk, fiskelarver og egg, planktonprøver, reker, benthos

GIS, Manifold og ArcGis

Gjennomgang av vanskelige og sjeldne arter i Barentshavet

Medforfatter på kompendiet "AKES fiskearter"

 

Curriculum Vitae

Høyere utdannelse

2004-2006 Master grad i Fiskeribiologi og Forvaltning, Universitetet i Bergen. Tittel: Feeding ecology of Atlantic mackerel (Scomber scombrus) in the Norwegian Sea

2001-2004 Bachelor Universitetet i Bergen

Faggrupper

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)