Herdis Langøy Mørk

No image
Overingeniør
Telefon: 95758255
Avdeling: Økosystemprosesser 2180

Curriculum Vitae

  • Overordnet ansvarlig for arbeid med mageprøver på pelagiskfisk.
  • Koordinerer arbeidet med nedfrysing av vanskelige og sjeldne arter fra Økosystemtoktet og Vintertoktet.
  • Diettanalyser av bunnfisk (stort sett torsk) og punching av resultatene.
  • Opparbeiding av MAREANO benthos prøver.
  • Superbruker i S2D for økosystemtoktet i Barentshavet og Russiske data.
  • Toktvirksomhet. Reiser som pelagiker- og bunnfiskprøvetaker.
  • Prosjektleder "Praktisk forskningssamarbeid IMR-PINRO"

Arbeider med

Opparbeiding, metodeutvikling og kursing av magerprøvetaking pelagisk fisk

Diett konkuranse, romlig- og tids- overlapp pelagisk fisk i Norskehavet

Toktvirksomhet: prøvetaking pelagisk fisk, bunnfisk, fiskelarver og egg, planktonprøver, reker, benthos

GIS, Manifold og ArcGis

Gjennomgang av vanskelige og sjeldne arter i Barentshavet

Medforfatter på kompendiet "AKES fiskearter"

Curriculum Vitae

Høyere utdannelse

2004-2006 Master grad i Fiskeribiologi og Forvaltning, Universitetet i Bergen. Tittel: Feeding ecology of Atlantic mackerel (Scomber scombrus) in the Norwegian Sea

2001-2004 Bachelor Universitetet i Bergen

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)