Herdis Langøy Mørk

No image

Telefon: 957 58 255

Arbeider med

Opparbeiding, metodeutvikling og kursing av magerprøvetaking pelagisk fisk

Diett konkuranse, romlig- og tids- overlapp pelagisk fisk i Norskehavet

Toktvirksomhet: prøvetaking pelagisk fisk, bunnfisk, fiskelarver og egg, planktonprøver, reker, benthos

GIS, Manifold og ArcGis

Gjennomgang av vanskelige og sjeldne arter i Barentshavet

Medforfatter på kompendiet "AKES fiskearter"

Curriculum Vitae

Høyere utdannelse

2004-2006 Master grad i Fiskeribiologi og Forvaltning, Universitetet i Bergen. Tittel: Feeding ecology of Atlantic mackerel (Scomber scombrus) in the Norwegian Sea

2001-2004 Bachelor Universitetet i Bergen