Hans Stockhausen

No image

Telefon: 489 50 287

Arbeider med

* Programutvikling (bl.a. "sea2data" infrastrukturprosjekt, utvikling av nytteprogram for fiskeridata, mm.)
* Miljøovervåkning (magnetiske egenskaper av overflatesedimenter)
* Migrasjon / adferd av fisk i forhold til jordens magnetfelt.
* Utvikling av DST (data storage tags)