Hans Kristian Strand

No image
Forsker
Telefon: 95058387
Avdeling: Økosystemprosesser 2180

Curriculum Vitae

Mange års erfaring med marin yngelproduksjon (gråsteinbit, flekksteinbit, piggvar, torsk, rødspette, kveite), weaningfasen og landbasert lengdestrømsrenneteknologi. De senere årene har jeg arbeidet med utvikling av en metode for restaurering av kråkebollebeitet tareskog ved hjelp av brent kalk. Utviklingsarbeidet har foregått både i laboratorie og felt, samt i nært samarbeid med en industriaktør. Prøvetaking av kommersielle fiskefangster har også vært et fast en fast oppgave de siste årene.
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)