Geir Odd Johansen

Forsker
Telefon: 97060144
Avdeling: Økosystemprosesser 2180

Arbeider med

Økosystemtoktet i Barentshavet

Studier av geografisk utbredelse av fisk

Studier av trofiske interaksjoner hos fisk

Klimaeffekter på fisk

Økologi i Barentshavet

Analyse av toktdata

Curriculum Vitae

2005- Forsker ved Havforskningsinstituttet (nåværende stilling)

2010-14 Faggruppeleder for Økosystemprosesser, Havforskningsinstituttet

2004-06 Postdoktor ved strategisk instituttprogram: ”Absolutt mengdeberegning av fisk". Havforskningsinstituttet.

2000-03 Forsker ved EU-prosjekt: ”Development of structurally detailed statistically testable models of marine populations”. Universitetet i Bergen.

2000 Forsker ved ”NORAD Diploma/M. Phil Course in Fisheries Biology and Fisheries Management”, Universitetet i Bergen.

1996-2000 Stipendiat ved Institutt for Fiskeri- og Marinbiologi, Universitetet i Bergen

Prosjekter

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)