Daniel Howell

No image

Telefon: 920 63 885

Arbeider med

Jeg arbeider med multispecies modeller, og bruker "Gadget" som en verktøy. Jeg jobber på  interaksjoner mellom arter, usikkerhet, og grensesnittet mellom den virkelige verden og modeller.

Curriculum Vitae

Se Engelsk versjonen

Faggrupper