Cathinka Krogness

No image
Overingeniør
Telefon: 94132152
Avdeling: Bentiske ressurser 2120

Arbeider med

Respirasjonsmålinger, dissekering, eksponeringsforsøk, stresstesting osv på svamp, havforsuringsforsøk på korall og tunikater, studier av korall og kråkeboller, kondisjonering av haneskjell og kamskjell, samt produksjon av larver til forsøk, respirasjon og spiseaktivitet på kamskjell og blåskjell, opparbeiding og stadiebestemmelse av reker, opparbeiding av sedimentprøver for fettsyreanalyser mm, bildebehandling av skjell-larver i programmet Image J (størrelsesmåling og deformitetsbestemmelse).

Tidligere jobbet med: produksjon av alger, Artemia og Calanus, hele produksjonssyklus på kveite, torsk og hyse (egginnsamling, klekkeri, plommesekkfase, startfôring, tilvenning til tørrfôr, tilvekst), opplæring av lærlinger innen mine fagfelt, samt oppfølgingsansvar for disse (1998-2016).

Curriculum Vitae

1998-dd: Havforskningsinstituttet, avd Austevoll

1998-2012: Hordaland Fylkeskommune (sensor ved praktisk utførelse av fagprøve i akvakultur)

1995-1997: Stolt Sea Farm, kveiteoppdrett

1989-1994: Cand. scient.-studier ved Universitetet i Trondheim (Vekst og kjemisk sammensetning av Isochrysis galbana (T. Iso) ved næringssaltbegrenset vekst)

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)