Alina Rey

No image

Telefon: 934 48 366

Arbeider med

Dyreplanktontaksonomi

Analyse av mageinnhold på lodde og polartorsk

Fiskeegg og -larver

Toktvirksomhet

Faggrupper