Lab og stasjoner

Laboratorier

nifes-lab_38_Senneset.JPG

Fra 01.01.2018 er laboratorievirksomheten ved Havforskningsinstiuttet organisert i ti laboratorier:

Prøvemottak og fartøylaboratorier

Spesiallaber

Molekylærbiologisk lab

Uorganisk kjemi

Næringsstoff lab

Kjemi og fremmedstoff lab

Lab Matre

Lab Tromsø

Lab Austevoll

Lab Flødevigen

Fusjon NIFES/HI

NIFES og HI ble fusjonert 1. januar 2018. I samband med det er nettsidene til NIFES no slått saman med HI sine. I dette arbeidet kan enkelte lenker ha blitt brotne, og det kan finnast opplysningar om organisasjonen og korleis arbeidet vårt er organisert som ikkje er heilt nøyaktig.