Hopp til hovedteksten
Marie-Louise-and-Jean-Herve.jpg

Toktstart for økosystemundersøkelser i Gabon - Port Gentil

FF Dr. Fridtjof Nansen skal for første gang gjennomføre et økosystemtokt ved kysten av Gabon. I perioden 9.-23. mai skal vi identifisere og mengdeberegne fugler, hval, fisk, bunndyr og plante- og dyreplankton. I tillegg skal vi måle miljøparametre som for eksempel temperatur, saltholdighet, strøm, klorofyll og oksygen. 

les mer

Andre toktdagbok: Økt forståelse for de levende, marine ressursene

Gabon er mest kjent for sine skoger, men landet har også over 900 km kystlinje med hvite, milelange sandstrender, store elvemunninger og kystlaguner. Sjøen er spesiell – siden ekvator deler landet, møtes to store oseanografiske systemer, den varmere Guineastrømmen fra nord og Benguelastrømmen sørfra. Dette danner to hovedøkosystemer nord og sør for Cape Lopez, med ulike oseanografiske egenskaper og arter.

les mer